Forskning med mundkurv på – ulovlig men almindelig praksis

Gyllegates fejlagtige fremlæggelser af forskningsresultater, der hjalp regeringens landbrugspakke igennem Folketinget lod sig kun gøre ved hjælp af forskernes tavshedspligt. De var tvunget til at holde mund, da politikerne fremlagde deres uvederhæftige konklusioner og kaldte dem facts. Forskere har ingen ytringsfrihed og at forskningens fakta kommer frem er langt fra sikkert.

iltsvindUdledning af overskydende gylle giver iltsvind og fiskedød i fjordene

Professor ved Københavns Universitet Heine Andersen har gennem flere år gravet i spørgsmålet om regeringens kontrakter og kommet frem til det resultat, at ulovlige aftaler hersker på området. Han skriver:

“Offentligt ansatte kan (efter forvaltningslovens § 27) ikke pålægges generel tavshedspligt om det, de får at vide under udførelsen af deres embede. Alligevel er det præcis, hvad der er sket” Ligesom forskernes (såvel som andre borgeres) ytringsfrihed er indskrevet i Grundloven og i Den Europæiske Menneskeretskonvention.

I Gyllegate havde forskerne kontrakt med Miljøstyrelsen, der bruger en kontraktskabelon der er almindeligt brugt i ministerierne. Den indeholder bl.a. krav om, at de ikke må oplyse kontraktens krav. Ingen ved således at de ingen ret har til at udtale sig om deres forskning og dens resultater.
Enhver rettighed til materialet afgives.

Heine Andersen konkluderer:

“Havde deres rapport været offentlig, og havde de sagt fra i december, da forliget blev forhandlet, var resultatet sandsynligvis blevet et andet”.

Denne type kontrakter har været brugt i de sidste 10 år, men det er først blevet blotlagt nu efter års gravearbejde.

Stop for grundforskning på det sociale område

Den generelle udvikling er at forskning i højere og højere grad er blevet bestillingsarbejde for erhvervslivet og dets interesser, som i Gyllegate, hvor regeringen lavede en gavepakke til storlandbruget. Regeringen tager nu et nyt skridt og afskaffer simpelthen grundforskning på det sociale område, forskning hvis mål er at udforske sammenhænge.

I et lovudkast fjerner regeringen ambitionen om grundforskning fra formålsparagraffe, når Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) i år bliver lagt sammen.

I stedet skal der skaffes viden der er ‘anvendelsesorienterede’ og kan bruges i ‘kommunerens og regionernes praktiske arbejde’. Dvs når der skal spares, rationaliseres og privatiseres. Med den nye formålsparagraf følger også en nedskæring på budgettet på 10  millioner kr årligt.

“Det er bekymrende, også fordi SFI i forvejen er trængt på den frie forskning. Det her er endnu et skridt i retning af, at forskning skal være til anvendelse for myndighederne, mens den mere grundlæggende forskning om for eksempel social mobilitet eller ulighed får det svært,” siger Heine Andersen til Information.

Læs videre her
Ministerier har i årevis brugt ulovlige mundkurve som i ’Gyllegate’
Videnskab.dk 7. januar 2017

Fusion truer den frie socialforskning
Information 11. januar 2017

Læs også
Diabetes behandling: Novo Nordisk sætter sig på det hele
KPnet 22. juli 2016

Gyllegate: Landbrugspakke på falsk grundlag
KPnet 7. april 2016

Høring og samråd om landbrugspakken: Kreativ bogføring, miljøødelæggelse og milliardregning til forbrugerne
KPnet 18. februar 2015

Nyliberalistisk forskning: Mærsk bestiller ny olieuddannelse
KPnet

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne