Nyliberalistisk forskning: Mærsk bestiller ny olieuddannelse

maersk

Et nyt speciale har set dagens lys på Kemisk Institut på Københavns Universitet. I en tid hvor det er fuldstændigt nødvendigt at omstille til grøn energiproduktion og mange uddannelsesretninger begrænses eller nedlægges lanceres et helt nyt forskningsspeciale indenfor olieudvinding. Studiet er finansieret og bestilt af olieindustrien, og universitetet håber at specialet kan tiltrække endnu mere tilskud fra industrien.

Bag finansieringen står Mærsk, Shell, Chevron og Nordsøfonden og ønsket om specialet blev oprindeligt fremsat af Mærsk på et møde mellem firmaet og prodekan ved SCIENCE, Grete Bertelsen et par år tilbage. Dette fremgår af artiklen ”Kritik af ny olieuddannelse på Københavns Universitet” i Information d. 18. januar af Andreas Abildlund.

Instituttet forventer at den ny specialeretning vil gøre de studerende mere interesserede i emnet og derefter efterspørge mere af det samme. Som udgangspunkt er interessen til at overse – fortæller Jonas Niemann, der i forbindelse med en opgave spurgte 70 ud af 90 kemi-studerende hvorfor de valgte at studere kemi. Ingen af dem havde et job i olieindustrien som mål.

Den nye uddannelse falder imidlertid helt i tråd med regeringens udtrykkelige holdning til Danmarks indsats mod klimaforandringer: At godt nok er det nødvendigt at størstedelen af det fossile brændstof forbliver i undergrunden – det gælder bare ikke lige for den danske undergrund.

Den følger også regeringens linje i forhold til forskning. Den offentligt betalte forskning og grundforskningen skæres ned, mens mere og mere betales af industrien. Deraf følger naturligvis at forskningen bliver målrettet industriens behov for profit og ikke samfundets behov for nyttig viden.

Dette gælder også i høj grad indenfor den medicinske forskning, hvor Novo Nordisk både financierer og styrer en stadig større del.

Sygdomsbehandling i Danmark: Novo Nordisk styrer
KPnet 22. februar 2015

Kapitalistisk forskning skal kunne sælges og sættes på patent

I en anden artikel af Louise Grønkjær i Information d. 18. januar beskrives den nyliberale forskning, der foregår under sloganet ”Fra forskning til faktura”, der blev lanceret af Fogh-regeringen i 2003. Den direkte erhvervsstyrede forskning.

Forsøgene fra universitetets side på at retfærdiggøre et sort forskningsspeciale i olieudvinding og for hele udviklingen indenfor forskningen er både forvrøvlede og utroværdige.

Maja Horst, der er professor og institutleder for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet mener at udviklingen til dels er demokratisk og en vej ud af elfenbenstårnet, fordi den forbinder sig med samfundet udenfor – på trods af at dette kun gælder den herskende klasse, der her går ind og får en rendyrket forskning for kapitalens interesser ind på plads på et landets universiteter.

Hun mener dog at også den offentlige forskning har sin berettigelse og nødvendighed.

Hendes eksempel der skal forklare dette viser hvor syg den erhvervsstyrede forskning er. Hun fremhæver nemlig, at når medicinalfirmaerne står for forskningen i f.eks. sukkersyge er det fint at vi har den offentlige forskning ved siden af – de kan nemlig gennemføre den nødvendige forskning i lægemidlernes bivirkninger!

Den kommende leder af uddannelsen, Theis Ivan Sølling kommer med en lige så søgt undskyldning. Alternativet er ifølge ham nemlig meget værre. Den nye uddannelse skal gå på at effektivisere olieudvindingen indenfor de traditionelle områder, så vi undgår alternativer som skifergas, tjæresand eller olie fra Arktis.

Heller ikke hans andet argument holder vand. Der skulle stadig være brug for fossil energi, fordi de grønne teknologier ikke er tilstrækkeligt udviklede.

Men hvordan skulle de blive det, så længe forskningen og de studerendes interesse rettes ind mod olieudvinding?

Vi må kræve forskning for flertallet

En demokratisk forskning – og i højeste grad forskning i et socialistisk samfund – ville have et helt andet mål, nemlig hvad der var nyttigt for sundhed, udvikling, miljø og fuld bæredygtighed – ikke profit og private patenter.

Læs også

Studerende i chok efter lukket dør på Eskimologi
Sermitsiaq 16. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater