Diabetes behandling: Novo Nordisk sætter sig på det hele

Novo Nordisk donerer 5 milliarder kr. til opbygning af 5 regionscentre, der skal stå for landets diabetesbehandling i et offentligt-privat samarbejde. Herefter er diabetesbehandling og forskning centraliseret og lagt ind under private profitinteresser i endnu højere grad end før. Hvor stærkt mon hjælp til kostomlægning og ny forskning i helt at undgå diabetes vil stå overfor tabletter og sprøjter på de nye centre?

Novo bør væreDer er penge i diabetes – 34,9 milliarder var Novo’s overskud i 2015 

Det er tanken – som Novo Nordisk Fonden har gjort til dansk politik –  at diabetes behandling i Danmark fremover skal centraliseres på 5 centre gennem ‘Steno Partnerships’, og herfra skal både behandling, forskning og uddannelse styres. Med centrene får Novo Nordisk alle diabetespatienter i Danmark som forskningsgrundlag og endnu bedre adgang til dem i rollen som forbrugere af tabletter og insulin.

Centret i region Hovedstaden er allerede på vej til at blive en realitet. Det vil blive placeret ved Herlev Hospital med en bevilling på 2,9 milliarder frem til 2019.

Næste skud på stammen bliver et center i Region Midtjylland beliggende i Aarhus, og herefter forventes Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland at indgå aftaler i løbet af efteråret. Det offentlige vil komme til at stå for en del af udgifterne til driften.

Sygdom bliver forretning

Der er mange problemstillinger. Helt overordnet den afgørende betydning det får, når forskning og behandling styres af privat profit. Hverken forskning, behandling eller uddannelse vil ske med det hovedformål at gøre folk raske, men have som første prioritet at lave sygdomsbehandling, der giver basis for brug af medicin til flest muligt mennesker. Det er velkendt at omlægning af kosten er en yderst effektiv metode mod diabetes 2, men den behandling er der næppe de store penge i for medicinalindustrien.

Novo Nordisk Fonden bliver styrende for hele arbejdet med diabetes. Novo bliver helt central placeret og vil komme til at sætte retningen for diabetesbehandlingen, idet centrene i princippet får adgang til alle landets diabetespatienter og desuden skal stå for uddannelse af personale på regionshospitalerne og de alment praktiserende læger.

Andre samfundsmæssige følger af at lade firmaerne styre vil være, at patientgrupper der er interessante for medicinalindustrien vil blive prioriteret højere end andre grupper. Overvægt, fedme og diabetes er et af de allermest lovende markeder, og netop rollen som marked for salg af medicin vil forhindre, at man arbejder på at fjerne årsagerne til sundhedsproblemerne.

Desuden vil patienter får langt til behandlingsstedet. Hvor man før gik til kontrol på det lokale sygehus kan en patient fra Thyborøn f.eks. komme til at rejse 173 km hver vej til Regionshospitalet i Aarhus. Alene udgiften og tiden til transport vil kunne betyde dårligere opfølgning og kontrol for mange mennesker.

Centralisering og specialisering som er et gennemgående træk i udviklingen af sygehusvæsenet splitter desuden de enkelte mennesker op i ‘enkeltsygdomme’, hvad der ikke er fremmende for sundheden.

Overlæger advarer

En række ledende overlæger kritiserer bl.a. denne udvikling i et debatindlæg om centraliseringen og privatiseringen af diabetesbehandlingen:

Centralisering helt ned på et specifikt sygdomsniveau vil vanskeliggøre at etablere sammenhængende patientforløb, hvor man ser patienten som en helhed og ikke som en ”specifik sygdom”. Så når Holbæk Sygehus aktuelt forsøger at blive ”danmarksmester i sammenhæng”, skal det da fremover være ”danmarksmester i sammenhæng – undtagen diabetes”?

At behandlingen i det hele taget nu centraliseres i særlige centre er en beslutning som Novo Nordisk har købt sig til, ikke en beslutning der er taget ud fra sundhedsmæssige overvejelser.

»De milliarder, Novo Nordisk Fonden skyder i det her, har stort set fjernet diskussionen om fordele og ulemper,« siger Ulrich Fredberg, ledende overlæge og professor på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, der er en af underskriverne.

Det offentlige-private samarbejde skal ledes af en bestyrelse, hvor Novo Nordisk Fonden vil være blandt medlemmerne. På trods af hele set-up’et, hvor Novo styrer retningen for diabetesbehandlingen og prioriteringen i forhold til investeringer i det samlede sundhedsvæsen påstår politikerne der har sagt god for Novo’s plan, at de private interesser er holdt udenfor.

Blandt politikerne i Region Hovedstaden har der tilsyneladende ikke været alvorlig modstand mod projektet. Både SF og Enhedslistens repræsentanter i hovedstadens regionsråd, der havde udtalt kritik endte med at stemme blankt, da samarbejdsaftalen kom til afstemning.

Private profitinteresser hører ingen steder hjemme i sundhedsvæsenet!

Type 2 diabetes kan helbredes

I øjeblikket er der i Danmark registreret 320.000 diabetikere, men det anslås at langt flere har sygdommen eller forstadier til den, og at tallet vil stige eksplosivt i fremtiden. Sålænge det gængse kostudbud mestendels består af industriforarbejdet junkfood vil antallet af diabetikere kun øges. Andre miljømæssige årsager som sprøjtegift mm. indgår formentlig også i årsagerne til diabetes 2.

Meget apropos blev det for et par dage siden offentliggjort, at danske forskere havde isoleret to bakterier, der i stort antal er til stede hos mennesker med diabetes type 2.
“Bakterier kan give type 2-diabetes” lød det i overskrifterne, og der blev straks spekuleret i hvornår man mon kunne udvikle en medicin til at slå de 2 bakterietyper ned. Forskerne kunne imidlertid også fortælle, at denne særlige bakterieubalance kunne fjernes i løbet af 2 dage med en kost der var rig på planteføde!

Erfaring og forskning viser det klart: Type 2 diabetes er kroppens reaktion på en kost uden den rigtige næring og mangel på bevægelse.

Læs mere:

Bitter kål mod diabetes
DR 22. juli 2016

Samfundsskabte sygdomme: Diabetes 2 og kampen om verdens genbank
KPnet 31. marts 2014

Sygdomsbehandling i Danmark: Novo Nordisk styrer
KPnet 23. februar 2015

 

KPnet 22. juli 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater