Gyllegate: Landbrugspakke på falsk grundlag

Det virkede sært, at forhandlingerne om regeringens og storlandbrugets landbrugspakke var så langt fremme, før det kom for dagens lys, at fødevareminister Eva Kjær Hansens påstande om at miljøet ikke blev forringet af pakken stod i modstrid til forskernes beregninger. Hvorfor først da aftalen var på plads i Folketinget? Svaret har vi nu. Der kunne manipuleres med tallene, fordi forskerne havde fået pålagt dobbelt tavshedspligt og bare skulle holde mund, mens de så det ske.

gylle

Først når aftalen var sikret, måtte forskerne tale. Det resulterede i en væltet minister på falderebet, men en vedtaget landbrugspakke, der står fast selvom den er indgået på falske betingelser.

Ministeren blev erstattet med en ny klon og De Konservative, der ‘krævede’ kompensation for den øgede kvælstofforurening er netop blevet stillet tilfreds af et løst løfte fra Lars Løkke Rasmussen. En lille del af den øgede kvælstofudledning i naturen vil blive modsvaret – måske – gennem frivillige ordninger, der skal klares gennem kompensationer til landmænd indenfor det beløb der allerede er sat af til en kommende naturpakke. ”God dag for miljøet” tweetede Søren Pape Poulsen.

Landbrugspakken vil i år tilføre miljøet 50 – 60.000 tons kvælstof (6.000 tons ekstra) og tallet er stigende i de kommende år. I 2021 vil det efter planen kunne blive 92.000 tons. Allerede i år vil det betyde en 40 % overskridelse af hvad man siger vandmiljøet vil kunne klare. De lovede kompenserende tiltag er ikke fastlagt. De Konservatives krav var 600 tons mindre kvælstof udledning.

De centrale forskere bag landbrugspakkens tal arbejder på Aarhus Universitet. Universitetet blev op til arbejdet med tallene pålagt en særlig tavshedsklausul – afslørede professor Jørgen E. Olesen til P1’s Orientering d. 4. april. Han ville gerne have lagt beregningerne bag pakken frem, så de kunne have indgået i debatten, men det var han afskåret fra, hvis han skulle beholde sit job.

Forskerne blev underlagt en tavshedsklausul, der ikke alene krævede at de holdt tallene hemmelige, de måtte heller ikke fortælle, at der var en aftale om hemmeligholdelse.

På den måde kom tallene til at se videnskabelige ud – helt i strid med virkeligheden og hele forhandlingen og debatten om landbrugspakken kom til at køre på falske tal.

Først da tavshedsperioden var udløbet kunne forskerne udtale:

”Tallene er nye for mig. Vi ved ikke, hvordan de er fremkommet, og hvem der er kilden. De stammer ikke fra vores rapportering ‘baseline-2021’, som der bl.a. henvises til”, udtalte AU-chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra AU ’sektorforskning’. (se Forskerforum citeret i Gyllegate – AUs ’sektorforskere’ fik mundkurv på).

Fællestillidsrepræsentant for forskerne på Aarhus Universitet Olav Bertelsen udtalte d. 4. april til P1:

”Jeg har levet i den naive forestilling, at denne her slags kontrakter ikke kunne findes. Det er i virkeligheden et politisk problem, for det handler ikke bare om de enkelte forskeres velvære. I sidste ende er det her forskellen på et oplyst demokrati og så en anden samfundsform, jeg ikke ved, hvad jeg skal kalde”.

Der er brugt rene gangstermetoder for at få storlandbrugets ønsker igennem. Kravet om denne form for tavshedspligt er i følge juraprofessor Sten Schaumburg-Müller i strid med forvaltningsloven.

”Min vurdering er, at det ikke er lovligt. Forvaltningen kan ikke pålægge en yderligere tavshedspligt end det, Folketinget har vedtaget. De kan ikke lave sådan nogen kontrakter, som er gyldige” udtalte han til P1.

Hør udsendelsen på P1
4. april 2016

Da forskernes mundkurv var taget af stod det klart, at ingen af dem kunne stå inde for Eva Kjer Hansens påstand om at landbrugspakken ikke forringede miljøet.

Forskernes undersøgelser (notat) blev holdt udenfor, da pakken blev sendt i høring og indsigten i pakkens virkninger blev holdt ude af den offentlige debat. Landbrugspakken bygger stadig på løgnagtige tal og uredelighed, uanset om ministeren måtte gå af.

Manipulation med forskningsresultater er ‘normal’ praksis

Der lægges kraftigt politisk pres på forskningen. Konklusioner fjernes fra videnskabelige undersøgelser. Jesper Tynell beskriver i P1 udsendelsen et eksempel fra 2013, hvor et forskningsresultat blev ændret af Naturstyrelsen. En undersøgelse pegede på, at kobberforurening i gylle var årsag til død hos rådyr og harer, men denne konklusion blev fjernet fra forskernes rapport.

Her lød kravet, at forskerne aldrig måtte offentliggøre undersøgelsens fulde resultater. Her er det igen storlandbrugets interesser der styrer i ministeriet, og direkte manipulation og undladelsesløgne tages i anvendelse. De reelle resultater kommer ikke ud og det bliver ikke muligt for folk med indsigt i området at vurdere resultaterne, og den almindelige demokratiske debat forhindres bevidst.

Denne sag kom kun frem gennem journalistens aktindsigt i forskernes frustrerede indbyrdes e-mails.

Det ulovlige er ‘normal’ praksis

Selvom denne type kontrakter vurderes til at være ulovlige, er der tale om ganske almindelige kontraktvilkår, fortæller professor Heine Andersen i radioreportagen.

Man kan således ikke have tillid forskningsresultater, da man kan forvente at kritiske resultater er sorteret fra for alle andre end regeringens øjne – mens man pynter sig med et videnskabeligt og objektivt skin. For vi forventer jo, at forskning er ‘sand’ og objektiv og belyser hele billedet. Fri forskning er under disse forhold en løgn.

Pres fra privatisering af forskningen

Private konsulentfirmaer står klar til at tage over, hvis forskerne slår sig i tøjret. F.eks. er miljørapporter, der tidligere blev lavet af forskere på Aarhus Universitet nu givet til Cowi Consult. Den eksterne finansiering er steget kraftigt og er helt oppe på 40-50 %. Opgaverne udbydes fra sag til sag, den faste basisbevilling er væk, og forskerne forhandler sig til bevillinger for kortere perioder. Så den økonomiske klemme er en betydningsfuld faktor.

”Danser man ikke efter ministeriets pibe kan opgaver gå til private firmaer”, som Hein Andersen udtrykte det overfor P1-værten.

Kilder
Forskere pålagt dobbelt tavshed om landbrugspakke
DR 6. april 2016

GYLLEGATE: AUs ’sektorforskere’ fik mundkurv på
Gylle.dk 6. april 2016

Læs også

Høring og samråd om landbrugspakken: Kreativ bogføring, miljøødelæggelse og milliardregning til forbrugerne
KPnet 18. februar 2015

Vildledning: Eva Kjer Hansen og kvælstoftallene
KPnet 15. februar 2016

KPnet 7. april 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater