Jan Øberg – Om den markedsførte sandhed om Syrien

Et afgørende element i Vestens krige er den psykologiske krigsførelse, de ‘forklaringer’ der fortolker angrebet som humant og nødvendigt – manipulerer sort til hvidt. Gør terrorgrupper til fredsforkæmpere og mennesker til statister i krigsspillet. Som fredsforsker Jan Øberg skriver i et aktuelt indlæg: I dagens verden flyver de fleste landes humanisme F16. Også det officielle Danmarks.

protesting war on Syria
I tilfældet Syrien har organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke, Læger Uden Grænser og Human Rights Watch spillet en aktiv og yderst negativ rolle – som også Enhedslisten har gjort det. En hel humanitær industri er skabt, hvor aktivister træder op som statister i en følelsesladet forestilling, der under dække af humanisme samler til opbakning om en imperialistisk krig. En metode der går igen, når Clinton fraktionen i den amerikanske elite samler til kampagne mod Trumps fraktion, for at sikre fortsat aggression mod Rusland – med iscenesat aktivisme.

Det er PSYOP eller Psykologiske Operationer, der bliver sat i værk som en del af krigsførelsen. Jan Øberg forklarer metoden med et citat fra Pentagon:

Planlagte operationer der formidler udvalgt information og indikatorer til publikum/offentligheden med det formål at påvirke følelser, motiver, objektive tanker og, i sidste ende, regeringers, organisationers, gripper og individers adfærd.

Jan Øberg opfordrer til at man vurderer disse kampagner, der vildleder og fører bevægelser og aktivisme ud i en støtte til krigene med kritisk sans og brug af den viden der er til rådighed.

Læs indlægget

MS – Markedsført Sandhed og Syrien?
Jan Øberg 11. januar 2017

Læs også

Hvad nu? Den danske krigsmodstand og befrielsen af Aleppo
KPnet 4. januar 2017

 

 

KPnet 12. januar 2017