10 grunde til hvorfor vi skal stemme nej til dansk deltagelse i et overstatsligt Europol – hvis det ender med en ny folkeafstemning – Af Lave K. Broch

Et nyt overstatsligt Europol træder i kraft pr. 1. maj 2017 – og Danmark står til at forlade det fra samme dato som en konsekvens af at retsforbeholdet stadig er gyldigt. Det blev bekræftet ved folkeafstemningen i december 2015.

Siden da har Løkke-regeringen søgt en såkaldt parallel-aftale. Det kan ende med at Danmark alligevel tilsluttes det overstatslige projekt. I så fald er en ny folkeafstemning om dansk medlemskab af Europol tænkelig.

Folkebevægelsens mod EU’s Lave K. Broch, første suppleant til EU-parlamentet, giver her 10 gode grunde til at sige Nej til det overstatslige Europol.

?

Lave K. Broch

Den 3. december sidste år stemte et flertal af danskerne som bekendt nej til at give EU overstatslig magt på retsområdet. Det var en helt fantastisk sejr for demokratiet. Vi bevarede retsforbeholdet i EU, som sikrer, at Danmark kun samarbejder mellemstatsligt med EU-landene inden for retsområdet. Men snart bliver EU’s politimyndighed en overstatslig institution, og så kan Danmark ikke fortsætte samarbejdet med mindre der indgås en mellemstatslig aftale eller at vi får en ny afstemning, der ender med et ja til at give EU overstatslig magt inden for retsområdet. Der er en vis risiko for at regeringen vil gå efter en ny folkeafstemning, og derfor er det på tide, at vi ser på nej-argumenterne.

Regeringen påstår, at de arbejder for at indgå en mellemstatslig parallelaftale. Men man kan være i tvivl om hvor ihærdigt Lars Løkke Rasmussen arbejder. Vi ved faktisk meget lidt om indsatsen. Men vi ved at EU’s kommende sikkerhedskommissær Julian King ikke mener, at det er ligetil at lave en såkaldt parallelaftale om Europol med Danmark (DR.dk den 13. september 2016), og vi ved, at Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen har talt om en ny folkeafstemning, hvis der ikke er en aftale i år.

»Som landet ligger nu, vil det blive sådan, at hvis ikke der kommer en parallelaftale om Europol inden jul, skal vi have en folkeafstemning selvstændigt om Europol i nær fremtid. Vi kan ikke bare blive ved med at vente. For så står vi udenfor, og det går ikke set med vores øjne«, sagde Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen i slutningen af juni (Politiken.dk den 29. juni 2016).

Løkke har dog efterfølgende sagt, at han ikke spekulerer i hvad det er for en situation, vi er i, hvis ikke vi får en aftale, fordi en aftale er det, som han bruger sin energi på nu (DR.dk den 30. juni 2016).  Løkke bekræftede dog samme dag, at der på det tidspunkt endnu ikke var påbegyndt forhandlinger mellem Danmark og EU om en parallelaftale. Hvad energien derfor bruges på står hen i det uvisse.

Der er derfor en stor risiko for at regeringen i slutningen af året varsler en folkeafstemning om retsforbeholdet version 2.0.

Jeg er 100 % imod, at vi skal give EU overstatslig magt inden for retsområdet – også selv om Løkke & Co. sælger det som en afstemning kun om Europol.

Her er derfor 10 grunde til hvorfor vi skal stemme nej, hvis der kommer en ny folkeafstemning om retsforbeholdet med fokus på Europol.

1. Et nej er et nej og bør respekteres: Vi har flere gange sagt nej til at give EU overstatslig magt på retsområdet senest i 2015. Det er simpelthen på tide, at det EU-glade flertal på Christiansborg lærer at respektere vores nej til at afgive suverænitet til EU på retsområdet.

2. Nej til mindre demokrati: Dansk deltagelse i et overstatsligt Europol betyder mindre demokrati inden for de områder, hvor EU får overstatslig magt. Når EU får overstatslig magt inden for et nyt område, så kan ingen folkevalgt politiker længere stille lovforslag inden for området, da EU-kommissionen har monopol på at stille lovforslag i EU. Dertil kommer, at Danmark ikke længere har en vetoret, og at vi kun har 1,1 % af stemmerne i EU’s ministerråd og under 2 % af stemmerne i EU-parlamentet, hvis EU-kommissionen vil ændre på Europol.

3. Europol kan blive til et EU-FBI uden en ny dansk folkeafstemning. Europol vil kunne ændres uden at den danske befolkning bliver spurgt igen. Det betyder, at Europol vil kunne ende med at blive til et føderalt politi med kompetencer som vi ikke kender i dag.

4. I en tid med terror er det netop afgørende, at vi bevarer demokratisk kontrol med retspolitikken. Det er vigtigere end nogensinde, at vi bevarer demokratisk indflydelse over hvad der sker på det retspolitiske område. Hvis vi først har givet magten til EU, så kan vi ikke selv ændre på lovgivningen i Danmark.

5. EU-domstolen får kompetence på det politimæssige område, hvis vi melder os ind i et overstatsligt Europol. Som det er nu har EU-domstolen ingen kompetence i Danmark på det politimæssige område. Det vil ændre sig, hvis vi afgiver suverænitet til EU inden for området.

6. Nej til at andre områder også bliver overstatslige. Det er ikke muligt kun at bruge tilvalgsordningen angående Europol. For hvis vi siger ja til at bruge tilvalgsordningen, så bliver Schengen-aftalen og alle fremtidige love om Schengen-aftalen overstatslige. Det betyder mindre demokrati på alle de områder som Schengen-aftalen berører. Det kan også være at regeringen prøver at give EU magt inden for andre områder f.eks. flypassager-registret.

7. Hvis vi bruger tilvalgsordningen på et område, så bortfalder retsforbeholdet for evigt.  Det er en farlig vej at gå og kan på sigt betyde, at befolkningen mister endnu mere magt på det retspolitiske område.

8. 18 lande har mellemstatslige aftaler med Europol. Storbritannien er desuden på vej ud af EU og vil formentlig også indgå i et mellemstatsligt samarbejde med Europol. Tag jer dog sammen i EU-kommissionen og regeringen og se at få lavet en mellemstatslig aftale for Danmark. Man har desuden fundet en mellemstatslig løsning angående Schengen-aftalen, så det er også muligt angående Europol.

9. Vi blev snydt for en afstemning om Lissabon-traktaten og nu påstås det, at vi ikke kan få en mellemstatslig aftale. Det er simpelthen ikke i orden. De EU-glade politikere på Christiansborg burde skamme sig.

10. Selvstændige lande bestemmer selv på det retspolitiske område. Noget af det vigtigste for et selvstændigt land er at have kontrol over retspolitikken og politiet. Hvis vi giver EU overstatslig magt på retsområdet, så bevæger vi os i retning af Europas Forenede Stater. Det er forkert vej for Danmark. Vi skal samarbejde, men ikke underlægges en EU-superstat.

Originalartikel på Lave K. Brochs blog

Se også

Politisk afvisning af Europol-aftale fra ny EU-kommissær
Folkebevægelsen mod EU 13. september 2016

Britain’s new EU Commissioner must pledge allegiance to Europe when he takes up role despite Brexit vote
The Telegraph 13. september 2016

Follow the Danes: Europol first in line for life after Brexit
Politiko 10. august 2016

Se mere om Europol og rævekagerne mod det danske Nej

Danske politikere: Ja til overstatslig Europol og F35 kampfly imod befolkningsflertal
KPnet 11. maj 2016

Løkke fortsætter kup mod Nej’et: Går videre med Europol+
KPnet 16. december  2015

Løkke i Bruxelles: Kup eller mellemstatslig parallelaftale om Europol
KPnet 11. december  2015

Det ny Europol er katten i sækken
KPnet 2. december  2015

 

KPnet 14. september  2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne