Nej till Nato Sverige: Forslag til platform

Aktionsgruppen Nej till Nato i Sverige gennemførte en lang kampagne mod Værtslandaftalen med NATO. Den havde stor folkelig opbakning og manifesterede sig med massedemonstrationer op til vedtagelsen. Efter at aftalen er indgået er der behov for en ny organisationsform og en ny platform for gruppens arbejde. Den har derfor besluttet at omdanne sig fra en aktionsgruppe til en egentlig forening, og har udsendt nedenstående forslag til platform.

nej till nato skeletons

Manifestation i Stokholm mod værtslandsaftalen maj 2016

Gruppen Nej till Nato arbejder for at Sveriges værtslandsaftale med Nato annulleres og for at forhindre at Sverige bliver medlem av militæralliancen.

Nato som er et redskab for USAs udenrigspolitik er en verdensomspændende militærmagt med ambitioner om verdensherredømme og dermed en stor risiko for verdensfreden. Nato/USA har opbygget mindst 800 baser verden over med spydspidsen rettet mod Kina og Rusland. Nato baserer sin strategi på kernevåben og kalkulerer med muligheden af at anvende kernevåben i første angreb.

Sverige er vigtig for Nato af flere grunde.

  • Højteknologisk viden
  • Geopolitisk placering både nær Arktis og med Gotland.
  • Essrange. Verdens største download-station af satellitinformation.
  • store øvelsesområder for NEAT (droner/robotter KP) i det nordlige Sverige, i Gøteborgs skærgård og Vättern.

I 200 år har Sveriges politik gået ud på at Sverige skal være alliancefrit i fred og neutralt i krig.

Med værtslandsaftalen befinder Sverige sig i en helt ny og meget farlig sikkerhedspolitisk situation. Udbryder en konflikt i vort nærområde er risikoen for at vi bliver inddraget meget stor. Dette har bidraget til øget spænding og konfliktrisiko i Østersø-området. Forbliver vi alliancefrie, har vi større muligheder for at stå udenfor om krig bryder ud i vores del af verden. I kraft af værtslandsaftalen er vi en del af en kernevåbenalliance og er dermed også et kernevåbenmål. For at kunne stemme aftalen igennem uden en foregående folkelig debat har vores magthavere givet det svenske folk vildledende information.

Annuller værtslandsaftalen

Nej til svensk medlemskab af Nato

For et alliancefrit Sverige
Facebook Nej till NATO

Se også

’Værtslandsaftalen’: En trist dag for Sverige. En trist dag for Norden. En trist dag for freden.
KPnet 31. maj 2016

Amerikanske oprustningsplaner for NATOs nordflanke: Nordisk følgagtighed og folkelig modstand
KPnet 26. maj 2016

Nej till NATO, Sverige: Oplæg til Fredsfestival 2015 i Århus
Stop Terrorkrigen 5. oktober 2015

 

KPnet 12. juni 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne