Korruption og pengemagt i dansk politik: De hemmelige erhvervsklubber

En af kapitalens metoder til at sikre sig, at politiske beslutninger ikke tages frit og demokratisk er de store firmaers betalte indflydelse på de folkevalgte. Med andre ord korruption og lobbyisme. Et dansk eksempel på dette afsløres i bogen ‘Skjulte penge’ af journalisterne Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen, der udkommer onsdag. Her beskrives de hemmelige pengeklubber, der er skabt for at gøre det muligt at operere udenom de love, der stiller krav om at navnene på de store bidragydere i politik skal lægges offentligt frem.

claus hjort frederiksen 1Finansminister Claus Hjort Frederiksen ‘glemte’ at indberette pengegaver på 6-cifret beløb

I 1995 kom loven, der betød at pengegaver fra personer til politikere på over 20.000 kr. ikke længere kunne gives anonymt. Det tætte forhold mellem kapitalinteresser i industri og landbrug og magtens folk i skiftende regeringer ville derved komme tydeligere frem i lyset. Et hurtigt modtræk fra Venstre var skabelsen af den hemmelige 20.000 kr-klub, hvor erhvervsledere og andre ‘toneangivende’ kunne mødes til debat om rigets forvaltning, mens de forærede pengeportioner til klubben, der senere overførtes til udvalgte toppolitikeres valgkamp.

Senere fulgte andre magtpartier som Konservative, Socialdemokraterne,og Liberal Alliance i Venstres fodspor. Der findes nu omkring 10 pengeklubber efter amerikansk mønster, alle hemmelige og antallet er voksende. Som i de øvrige loger kan man ikke frit melde sig ind, men skal opfordres, møder foregår på hemmelige og skiftende steder, ligesom navne på medlemmerne så vidt muligt holdes skjult..

Claus Hjort Frederiksen ‘glemte’ at opgive pengene til myndighederne

Venstres klub har nu navnet ‘Liberalt Erhvervsforum’ og har Claus Hjort Frederiksen som dens udvalgte og støttede politiker. I den seneste valgkamp modtog Hjort Frederiksen et sekscifret beløb fra klubben, som han imidlertid ‘glemte’ at opgive til tilmyndighederne. Det skete først efter journalisternes henvendelse.

Forsker Roger Buch udtaler til Politiken, at selvom Danmark regnes for et af de mindst korrupte lande i verden, er lovgivningen mod korruption meget mangelfuld og kritiseres internationalt. Kontrollen med pengeklubberne er yderst lempelig.

Gennem mangesidige metoder som pengeklubber, tænketanke og andre studehandler sikrer folk med pengemagt sig, at lovgivningen i store træk indrettes efter deres interesser. Og helst så skjult som muligt, for ud fra en demokratisk tankegang er denne praksis naturligvis uhørt og ganske i strid med forestillingen om det demokrati vi påstås at leve i.

I EU er lobbyismen helt styrende, og den tætte kontakt er blevet til en sammensmeltning mellem kapitalinteresser og de styrende institutioner som EU Kommissionen, kontrolmyndigheder mm, helt frigjort fra al folkelig indflydelse.

Se også

Folkeligt pres giver hårdknude i forhandlinger om nye kommunale nedskæringer
KPnet 31. maj 2016

KPnet 30. maj 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater