Sultereformer: Integrationsydelsen sender titusinder under fattigdomsgrænsen – over halvdelen børn

Venstre-regeringens har gennemført en systematisk lovgivnings-offensiv for at fattiggøre alle på overførselsindkomster – og er ikke færdig endnu. Kontanthjælpsloftet og den halve såkaldte integrationsydelse betyder elendighed og sult. Børn rammes hårdt.

vores_fremtid_skaerer
Selvom der har været uenighed om detaljerne i blå blok er der fuldstændig enighed om retningen: De fattige skal systematisk trykkes længere ned. For partiet Venstre er det et politisk mål at få sulten tilbage. Denne retning er også støttet det meste af vejen af socialdemokratiet – som regeringsparti, men også et langt stykke i opposition.

Konsekvenserne af de allerede vedtagne reformer er begyndt at vise sig og endnu flere vil følge i det kommende år efterhånden som f.eks. kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen bliver implementeret og den såkaldte ’refusionsreform’ fra 1. januar i år og det kommunale ’omprioriteringsbidrag’ slår igennem.  Det gælder også ‘integrationsydelsen’, der minder om den tidligere ‘starthjælp’, bare værre.

Der  er tale om et generelt angreb, og derfor  kan det ikke rulles tilbage ved at fokusere på den større eller mindre rimelighed i forhold til forskellige grupper eller områder, der rammes – som ‘normalt’ i det parlamentariske spil eller fagbevægelsens overenskomster eller trepartsaftaler.

Fattigdommen vil brede sig yderligere  – og med den desperation og håbløshed og alle de andre velkendte sociale konsekvenser af nød og elendighed, som vold, kriminalitet og prostitution.

Der er allerede mange, der helt har mistet retten til dagpenge. Og af disse er mange nægtet  kontanthjælp – og dermed et selvstændigt forsørgelsesgrundlag.

Hvor mange det egentlig drejer sig om, registreres ikke. Der er ingen statistikker. 70.000 har mistet dagpengeretten fra 2013-15. Det vides at 40 pct. af disse har arbejde i dag – også uden at det kan tilskrives dagpengereformerne.

Udover dem, der helt er berøvet et selvstændigt eksistensgrundlag, er en særlig gruppe udvalgt som den absolutte bund, indtil nu. Som skal overleve på et niveau lavere end under de rystende forhold,  som er konsekvenserne af det ny kontanthjælpsloft.

Det er flygtninge og modtagere af den såkaldte integrationsydelse, der blev indført af Venstre-regeringen og blå blok ved regeringsskiftet i 2015 og trådte i kraft fra 1. september for flygtninge, der er bosat i en kommune efter den dato. Integrationsydelsen er en særlig lav ydelse i stedet for kontanthjælp.

Fra 1. juli 2016 vil den gælde alle, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år. Allerede i 2017 forventes det samlede antal at være oppe på 40.900. Heraf 21.800 børn.

Michala Clante Bendixen gennemgår følgerne af denne sultereform på refugees.dk.

Den vil betyde at titusinder – hvoraf mere end halvdelen børn – presses ned under den fattigdomsgrænse, som Venstre-regeringen ellers har sørget for at afskaffe. Nyankomne flygtninge vil blive ramt særlig hårdt.

Sulten er ved at komme tilbage, i masse målestok. Det er Venstres og blå bloks fælles politik.

LO indgår trepartsaftale om en særlig lav løn for flygtninge. Socialdemokratiet og det meste af rød blok jamrer – uden at føre seriøs kamp imod det. S vil ikke engang love at afskaffe kontanthjælpsloftet og 225-ugers reglen, hvis det igen bliver regeringsparti.

Læs hele Michala Clante Bendixens indlæg her

Integrationsydelsen rammer 21.000 efter 1. juli 
Se også

Blå bloks kontanthjælpsloft straffer dårligt helbred
KPnet 17. marts  2016

‘Sult er sundt’, mener Løkke-regeringen – og det er ikke engang løgn
KPnet 16. marts  2016

Asocialt kontanthjælpsloft rammer enlige med børn med kirurgisk præcision
KPnet 9. februar 2016

Det er ikke flygtningene der stjæler velfærd – Det er nutidens overklasse og dens politikere
KPnet 14. januar 2016

Ny reform skal sparke folk hurtigere ud af social sikkerhed
KPnet 6. januar 2016

KPnet 26. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne