Det er ikke flygtningene der stjæler velfærd – Det er nutidens overklasse og dens politikere

Af Kommunistisk Politik –

Den larmende flygtningehetz går hånd i hånd med krigspolitikken og nedskæringspolitikken. Men det er bare løgn, når politikere og mainstreammedier fremstiller det, som om det er flygtningene, der er skyld i kommunale velfærdsmassakrer eller tyverierne fra arbejderne og det store flertal.

guldtandProtest mod nye stramninger for flygtninge ved førstebehandlingen i folketinget den 13. januar (Fotos: Refugees Wellcome)

Der har udviklet sig et åbent skænderi mellem de ledende kommunalpolitikere i Kommunernes Landsforening og regeringen med finansminister Claus Hjort Frederiksen i spidsen.

KL beskylder sidstnævnte for ’løftebrud’ og vil have tilført flere statslige penge til at dække øgede udgifter til flygtninge. Den seneste aftale mellem KL og regeringen siger, at den skal vurderes senest i januar 2016. Det vil sige nu, men Hjort Frederiksen vil først snakke til sommer.

Skænderiet er brudt ud op til den årlige konference Kommunaløkonomisk Forum, der åbner den 14. januar i Aalborg. Den er arrangeret af KL, i år under overskriften Vækst og velfærd.

Borgmestre, økonomiudvalgsmedlemmer, kommunale og statslige topchefer samt øvrige kommunalpolitiske aktører skal diskutere, hvordan ’kommunerne kan håndtere de kommende års udfordringer på velfærdsområderne i lyset af de stramme økonomiske rammer’, som det hedder i beskrivelsen.

Med andre ord hvordan der kan skæres ned, så borgerne ikke straffer kommunalpolitikerne ved ikke at stemme dem tilbage på taburetterne ved næste kommunalvalg.

Det har længe stået på programmet. Og aftalen mellem KL og Venstreregeringen om at skære i kernevekfærden blev indgået før den nuværende store flygtningetilstrømning nåede over de danske grænser

Se
Krigsregering: Løkke og Co. vil bombe i Syrien og skære ned i Danmark
KPnet 8. juli 2015


Reaktionære politikere og medier enige om at give flygtninge skylden

Den fælles præmis for både kommunalpolitikerne og deres finansminister er,  at det erh flygtningene, der truer velfærden og tvinger til nedskæringer.

Dette er måske den største og mest infame politiske løgn, der florerer i medierne i dag. På linje med konkrete løgne som dem om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. Den hetzende løgn er igen et ‘legitimt’ virkemiddel i ‘demokratisk’ politik. Baggrunden for umenneskeliggørelse af flygtninge og højreekstremistiske hadforbrydelser.

Den gentages uendeligt, men det gør den ikke mere rigtig. Det er ikke flygtningene, der fremtvinger nedskæringer på de kommunale budgetter og af velfærden.

Det er den nyliberale EU-politik, som Venstre-regeringen og blå blok fremturer med, og som også den nu helt afgåede Helle Thorning Schmidt og hendes regering stod for.

Det er krigspolitikken og EU-politikken, de er fælles om. Det er politikken for at give skattelettelser til dfe rige og forkæle Kapitalen og erhvervslivet, der i hurtigt tempo har forstærket den sociale ulighed og kløften mellem dem ovenpå og de underste.

Det er undergavningen af de arbejdendes realløn og røveriet over for kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomster, der tvinges til et uværdigt liv.
Et skinliv, der i elendighed kun overgået af flygtningene til Danmark, som regeringen vil berøve alt af selv den mindste værdi.

I et indlæg i Politiken konstaterer frontfiguren i den københavnske gren af Venligboerne, forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen, at udplyndringen af det store flertal og velfærden er sket over en lang ¨årrække, når hun skriver:

”I løbet af de seneste 15 år er den rigeste tiendedel af danskerne blevet næsten 30 procent rigere, mens den fattigste tiendedel er blevet 1 procent fattigere. Den mest velhavende procent af danskerne ejer næsten en tredjedel af alle værdier. Alligevel har regeringen varslet topskattelettelser, nedsat registreringsafgiften på biler og motorcykler markant og valgt at fastfryse grundskylden.

Samtidig tilføres midler til statskassen ved bl.a. at beskære ulandsbistanden og lave massakrelignende besparelser på uddannelsesinstitutionerne. Den satspulje, som støtter de mest socialt udsatte, har aldrig været mindre.”

Se
Er det flygtningenes skyld, at politikerne gør flere danskere fattige?
Politiken 10. januar 2016

Politik der dræber: Hånd i hånd med krige og nedskæringspolitik

jeres_stramninger_draeber

Flygtningehetzen står ikke alene. Den er en integreret del af den generelle reaktionære politik – hånd i hånd med en politik for krig, for mere EU og en generel nedskæringspolitik.

Venstre-regeringens og Dansk Folkepartis racistiske og løgnagtige flygtningehetz, som socialdemokraterne istemmer, er den uundgåelige ledsager til og følge af den reaktionære krigspolitik, som har været en sort bærende tråd i dansk politik siden 2001 og Anders Fogh Rasmussen.

Når dagens kloner og efterfølgere gør udbombede flygtninge til syndebukke for velfærdsdestruktion, er det bare en fortsættelse af svineriet.

Dem der skal stilles til regnskab for nedskæringerne er de reaktionære politikere i regering, folketing og kommunalbestyrelser – og den eneste kraft der kan det, er arbejderne og de folkelige bevægelser, der mobiliserer til kamp for at sætte en stopper for nedskæringer og løgne.

Deltag i disse dages protester mod de kommunale nedskæringer – blandt andet i København, Odense og Århus.

Se Kalender her

Deltag i demonstrationerne den 4. februar 15.30 – 18  i København, Odense og Århus –

Værdigt liv til alle:  København – Århus – Odense

KPnet 14. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater