‘Sult er sundt’, mener Løkke-regeringen – og det er ikke engang løgn

Kasseret_af_samfundet

Der blev  protesteret  foran Christiansborg, da regeringens og blå bloks forslag om kontanthjælpsloft og andre stramninger for de mest udsatte var til andenbehandling den 15. marts.

I et samråd før den afsluttende behandling af lovforslaget erklærede arbejdsgiverminister Jørn Neergård Larsen,  at “fattigdom er ikke et ord, vi har fokus på”.

Det er danskerne efterhånden ved at have forstået.

Sultens regering

Ikke bare fjernede Venstre-regeringen den nye officielle fattigdomsgrænse, så snart den kom til. Den arbejder også hårdnakket på at skabe masse-elendighed.

Hvis fattigdom ikke er et ord, der indgår i rigmandsregeringens ordforråd, hvad så med sult? Det er for partiet Venstre et erklæret politisk mål.

Den 10. august 2012 erklærede Lars Løkke Rasmussen f.eks. ved Venstres sommermøde, at ‘vi har brug for, som nation og som individer, at få sulten tilbage – at have et større ansvar for vores eget liv.’

Den 11. august samme år bragte Den korte avis et indlæg om kontanthjælp af den nuværende statsminister. Det afsluttes med disse ord:
‘Det skal ikke længere være forbundet med større prestige at gå på passiv forsørgelse end at have et arbejde i en opvask. Vi skal have sulten tilbage.’

Se
Vi skal have respekt for at arbejde tilbage
Af Lars Løkke Rasmussen, Den korte avis

Det er nøjagtig dette program, regeringen med hjælp fra Dansk Folkeparti, De konservative og Liberal Alliance nu er ved at gennemføre.

Det vil de imidlertid ikke stå ved. Det lyder ikke så godt, at Venstre fører en bevidst politik for fattigdom og sulte. Derfor tilslører de konsekvenserne ved systematisk at lyve om dem.

Det er lykkedes godt indtil videre at holde den egentlige hensigt  skjult. Ingen mainstreammedier har fulgt sultesporet op. Men det vil ikke længe kunne gemmes væk.


Kontanthjælpsstramningerne betyder fattigdom og sult

Alle beregninger – bortset fra regeringens egne sminkede tal – viser, at stramningerne i loven vil skabe øget fattigdom og drive folk fra hus og hjem. Den vil ramme enlige forsørgere, handicappede og flygtninge særlig hårdt.

Det samme gælder for det påtvungne kommunale ’omprioriteringsbidrag’ og striben af brutale nedskæringsreformer, der strømmer ud fra ministerierne og ekspederes gennem folketinget, mens der protesteres i by og på land.

De planlagte stramninger og reformerne vil ikke bare betyde fattigdom, men også at sulten igen vil banke på i Danmark. Som den allerede gør det for fattige i Grækenland, UK og talrige andre EU-lande. De vil betyde at folk sættes på gaden

Som altid  ved nedskæringsreformer fusker regeringen med tallene og skønmaler konsekvenserne. Det er sammen med fattigdom og sult også hjemløshed, splittede familier, børn berøvet fremtidsmuligheder, sociale tragedier i stribevis.

De nyliberale EU-reformer betyder ydmygelse af mennesker, hvis værdighed trædes under fode – og som reduceres til sociale tilfælde og superbillig arbejdskraft. Kilder til løntrykkeri og profit, der ikke forventes at protestere.

Voksende protester

Men protesterne er omfattende. Næsten daglige demonstrationer mod Løkke-regeringen og dens politik. Eller mod folketingsflertallet.

Der har i den sidste måned været omfattende synlige protester mod omprioriteringsbedraget, mod kontanthjælpsloftet, mod ’fremdriftsreformen’ med sit-ins og aktioner på Københavns Universitet og RUC. Der er aktioneret i solidaritet med langt over hundrede, som har hjulpet flygtninge uden vinding, og anklages for menneskesmugling. Og meget mere.

LO er gået i flyverskjul – men en række fagforeninger for offentligt ansatte har taget kampen op mod bl.a. omprioriteringsbidraget. Initiativet Velfærdsalliancen har organiseret protestdemonstrationer. Danmarks Lærerforening har været aktive i protesterne sammen med FOA, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal med initiativet ’Brug velfærdsflertallet’.

Og protesterne vil fortsætte. Kampen går ikke bare på at stoppe nye nedskæringsreformer, men rulle de vedtagne tilbage.

De må organiseres, så de bliver stærke nok til at vælte sulteregeringen og sætte en stopper for den nyliberale nedskæringspolitik, som også forudsætter en udtræden af EU.


Vær med til at kræve en folkeafstemning om det danske medlemskab og skriv under her

Vi vil også stemme!
Folkebevægelsen mod EU

Følg protesterne mod kontanthjælpsreformer mv hos

Bekæmp fattigdom NU

Bekæmp fattigdom NU: Åbent brev til Dansk Folkeparti v. Kristian Thulesen Dahl
KPnet 16. marts 2016

Se også

Med EU som guide og blå blok som sufflør
KPnet

Se mere om partiet Venstre – fra arkivet men stadig aktuelt

Venstres magtmisbrug i ly af tyske bajonetter  
Af Frede Klitgård, Håndslag 1, 2004

 

KPnet 16. marts 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater