Forældre i København mobiliserer mod milliardnedskæring

Der skal skæres en milliard kr. på børn og unge i København efter aftalen om sparekrav mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, KL. Det er det såkaldte omprioriteringsbidrag, der nu for alvor træder kraft, med rigtig store og omfattende konsekvenser.

KFO_stop_besparelser_paa_boern

Det er sparekrav,  der kommer oveni budgetforlig og finanslovens nulvækst.

KFO, Københavns Forældreorganisation indkalder derfor alle gode kræfter til stormøde 18. januar for at være med til at imødegå de omfattende besparelser. Børneområdet er i forvejen rigtig hårdt skåret ned, både hvad angår daginstitutioner, skoler, fritidstilbud.

Se tid og sted:
https://www.facebook.com/events/999046343499944/

Ifølge KFO viser tal fra Københavns Borgerrepræsentation, at der over de næste 4 år tallene, at der i hele Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) skal findes op mod 1.milliard kroner – svarende til 10% af hele BUF’s budget.

Besparelsen svarer ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningens egne tal til:

  • 5 pædagogstillinger pr. klynge/netværk nedlægges
  • Nedskæring på 8 lærerstillinger på alle 60 almene folkeskoler
  • Halvering af aktivitetsniveau i klubtilbud og indførsel af maksimal kontingentbetaling
  • Afskaffelse af 6 sundhedsplejerske pr. område og
  • Reduktion i antallet af tandplejebesøg pr. barn
  • Nedlæggelse af en specialskole
  • Afskaffelse af skolemad og øvrig forplejning på dagtilbud
  • 60 færre lederstillinger (svarende til Fremtidens Fritid endnu en gang)
  • Lukning af 90-120 institutioner eller 9-12 skoler

-Vi står overfor store besparelser på børneområdet i København, det er den helt store udfordring lige nu. Vi ser et område, der har været presset i mange år, som så igen bliver kastet ud i stormvejr – det er noget af det jeg og KFO vil kaste mange kræfter i den kommende tid, udtaler den nyvalgte formand for KFO, Julie Kyndesgaard.

Københavns Forældreorganisation har mere end 25 år på bagen, som forældrenes talerør i København og organiserer forældre på hele 0-18 års området fra byens dagtilbud.

I løbet af KFO’s mange år er organisationen blevet en tydelig stemme for børns vilkår i byen og har organiseret alt lige fra dialogmøder, møder med politikere, demonstrationer, bamseaktioner, kageuddeling, koncerter, lystænding og facebookkampagner – alt sammen med det ene formål at sikre det gode børneliv.

Se mere om kampen for Københavns børn

Her vil politikerne spare på børnene:  Københavns kommunale  nedskæringsbudget 2016
KPnet 15. august 2015

Pnet 18. december 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne