Her vil politikerne spare på børnene: Københavns kommunale nedskæringsbudget 2016

Børns liv, hverdag, skole og fritid er noget kan spares og skæres ned på. Københavns kommune kalder det ”nedjustering af børns serviceniveau til virkeligheden.” Hvilket vil sige ringere vilkår for de børn, hvis forældre ikke kan betale.

Fra tidligere protest på Rådhuset af forældre og børn

KFO, Københavns Forældre Organisation, har indkaldt forældre til møde mandag d. 17.august om millionnedskæringerne på næste år budget. Der ligger en stribe forslag på nedskæringer bl.a. forslag om kortere åbningstid og merindskrivninger i institutionerne.

Se indkaldelsen her: 
http://www.kfo.dk/sites/default/files/invitationsplakatA3.pdf

Med budgetforslagene på dette felt og en lang række andre områder, er der for alvor lagt op til en protestbevægelsen, der kan samle bredt: forældre til børn i alle aldre, unge, ældre, kommunalt ansatte og brugere.

På børneområdet alene er det ikke småting, der nu skal lægges oven i årtiers allerede gennemførte nedskæringer. Det er alt fra dagplejen, udflytterbørnehaver, nedlæggelse af job på institutioner og skoler, tvungen deltidsstillinger på SFO.

Hele SFO skal køres igennem en vridemaskine, så det ”tilpasses den ny virkelighed med folkeskolereformen” .

Der er lagt op til store besparelser på folkeskoler, specialområdet og ikke mindst to-sproget undervisning, undervisning med dansk som andet sprog og modtageklasser. Både inklusion og integration af børn skal der spares på.

Brugerbetaling på ungdomsskoler og tilskud til børne- og tandpleje får også en tur. Og så er det bare nogle af forlagene.

Budgetforslagne er udarbejdet før Venstres regeringsdiktat (med socialdemokraternes støtte) om yderligere 1% nedskæringer på alt i det såkaldte ”omkostningsfradrag”

Dagtilbud mv

Københavns kommunes budgetforslag  vil bl.a. skære på dagtilbudsområdet:

 • Åbningstiden skæres med en time i daginstitutionerne på 0-6 årige  – 15 mio. kr. i alt
 • Daginstitutionslederne skal selv finde besparelser for i alt 30 mio.kr
 • ”Nyt serviceniveau” på fritidsområdet for både børn og personale, der fremfor vil få deltidsstillinger med  nedskæringer for 10,0 mio. kr. i 2016/ 24,8 mio. kr. i alt (almen-og specialfritidshjem)
 • Flere børn i institutionerne med merindskrivning og lukning af de dyreste institutioner – 10 mio. i 2016 -17
 • Bufferpuljer til uforudsete udgifter som langtidssygdom og brand skæres med 25% – det skal dækkes i de enkelte klyngers og skolers budgetter – i alt 3,7 mio. i 2016-17
 • Halvering af puljen til personlig hjælp til børn med fysisk handicap og kroiniske sygdomme.  2,8 mio. kr. i alt i 2016-17
 • Nedskæringer på udflytterbørnehaver med samkørsel, billigere husleje, nedlæggelse af pladser og mindre personale med sigt på lukning.  2,8 mio. kr. i 2016 / 7,3 mio.kr. i alt
 • Lukning af nogle weekendåbne institutioner.  1,2 mio. kr. i 2016 / 1,8 mio. kr. i alt
 • Nedskæringer i dagplejen for 3 mio.kr.

Hovedtal i Børne- og ungeforvaltnings budgetnedskæringer

 • I alt foreslås besparelser på området for 125,6 mio. kr. i 2016 og 124,4 mio. kr. 2017
 • Tværgående besparelser på 17, 4 mio. kr. i 2016 – i alt 40,3 mio. kr de næste tre år. Det indeholder bl.a. nedskæringer på rengøring og gårdmænd/teknisk personale for 4.mio. kr. 2016 – 12,1 mio. kr. i alt de næste tre år.
 • Besparelser på dagtilbudsområdet på 46,8 mia.kr i 2016 og 30,8 mio. kr. i 2017 – i alt 86,9 mio. kr. de næste tre år
 • Besparelser på skoleområdet på 28,8 mio.kr. i 2016, 40,3 mio.kr. 2017 – i alt 82,1 mio.kr. de næste tre år.
 • På fritidsområdet skal skæres 18,3 mio, kr i 2016, 22,8 mio.kr. i 2017 og i alt 58,7 mio.kr. de næste fire år.
 • På specialområdet med bl.a specialundervisning skal der skæres 31,5 mio. kr. de næste fire år
 • På børne-og ungdomstandplejen skal der skæres 8,7 mio.kr. de næste tre år.

Læs hele forslaget

Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016

Vi gentager: Dette er udelukkende nedskæringerne på børne- og ungdomsområdet. Der er mange andre nedskæringer på vej på samtlige andre områder.

Det kalder på bred modstand.

 

Netavisen 15. august 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne