EU-parlamentet: Vejledende afstemning om TTIP

D. 8. juli gennemfører EU-parlamentet den vejledende afstemning om TTIP, der blev aflyst i juni måned. Spørgsmålet om den udemokratiske domstol ISDS forsøges gjort til det eneste konfliktpunkt i forhold til aftalen, der fra ende til anden er dikteret af de multinationale firmaer.

Der arbejdes på højtryk for at inddæmme den store modstand mod hele TTIP-aftalen ved at moderere afsnittet om ISDS, det system, hvor firmaer kan anlægge sag mod stater, hvis de får deres profitmuligheder begrænset af landets lovgivning.

EU-parlamentets handelsudvalg har tidligere fremlagt et forslag, der forsøgte at lægge lidt demokratisk pynt på ISDS, men ikke noget der rokkede ved principperne.

Manøvren med at gøre ja eller nej til hele TTIP aftalen til at være et for eller imod ISDS køres nu igennem i EU-parlamentet.

Afstemningen aflyst i juni

I juni blev den vejledende afstemning i EU om spørgsmålet aflyst samme dag som den skulle gennemføres, fordi den socialdemokratiske gruppe var indbyrdes splittet.

Under påvirkning af den udbredte modstand, der bl.a. har manifesteret sig gennem 150.000 kritiske indsigelser under EU’s høring om ISDS og over 2 millioner underskrifter mod TTIP (til dato 2.312.253) er Socialdemokraterne imod ISDS – og alligevel ikke.

Socialdemokraterne kan se behovet for en ‘reform’ hvis ISDS-systemet skal skifte image fra dybt udemokratisk til acceptabel uden dog at fjernes. Men hvor langt skal man gå, når man samtidigt ikke vil støde TTIP’s bagmænd?

Den socialdemokratiske gruppe er nu nået til enighed om en formulering der lyder fin, men på samme tid er ganske uforpligtende.

Forslaget går på at ersattte ISDS-systemet med et nyt system, der er ”underlagt demokratiske principper og kontrol”, hvor systemet er ”transperant”, dommerne udpeges af offentlige instanser, ikke private, der indføres en appelmekanisme, EU-domstolenes afgørelser respekteres, medlemsstaternes afgørelser respekteres.

Forslaget indeholder dog kun hensigtserklæringer, intet konkret og vil reelt bare blive en floromvunden pynt om ISDS, der bygger op til EU’s eget modereringsforslag, der i realiteten blot skal tage luften ud af kritikken og få ISDS og TTIP-forhandlingerne gennemført.

Åbent brev fra 483 organisationer

483 europæiske organisationer opfordrer EU-parlamentet til at vedtage en erklæring om at ISDS afvises og at hele TTIP-projektet droppes.

Åbent brev fra STOP TTIP

Organisationerne bag brevet er:

”Fagforeninger og borgersammenslutninger, der repræsenterer en bred vifte af samfundsinteresser, inklusive miljøbeskyttelse, folkesundhed, borgerrettigheder, landbrug, forbrugerrettigheder, dyrevelfærd, sociale rammevilkår, normer for arbejdsmiljø, arbejdstagerrettigheder, digitale rettigheder og vigtige områder inden for offentlig service, herunder uddannelse og sundhed”.

Afstemning i EU-parlamentet i dag er kun vejledende.

Modstanden mod TTIP både i USA og EU-landene er stor og voksende og har betydet, at forhandlingerne for længst har overskredet den oprindelige deadline.

STOP TTIP

Læs mere i temaet

Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

Netavisen 8. juli 2015

 

 

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater