Et overnationalt Europol: EU’s terrorpoliti

De to danske regeringsblokkes fælles kampagne for at ophæve den danske retsundtagelse (som manipulerende i medierne kaldes ‘retsforbeholdet) intensiveres i øjeblikket uanset den stadig mere intense valgkamp mellem blokkene om regeringsmagten efter det kommende folketingsvalg.

Begge blokke er enige om at udskrive en folkeafstemning for at få den afskaffet kort efter valget.

På det seneste er direktøren for Europol Rob Wainright blevet inddraget i kampagnen mod den danske undtagelse. Han er vidt og bredt i medierne blevet citeret for, at ‘Danmarks sikkerhed er truet’, hvis ikke retsundtagelsen ophæves

Se f.eks. kampagneavisen Politiken

EU’s politichef: Retsforbehold truer Danmarks sikkerhed

Baggrunden for den fornyede kampagne er, at Europol som en følge af Lissabontraktaten går fra at være et mellemstatsligt politisamarbejde til at være overnationalt. I denne sammenhæng lader EU også Europol skifte karakter. Dette fremgår efter EU’s topmøde om terrorbekæmpelse 12. februar.

Regeringen prøver på den ene side at true os med, at der ikke kan bekæmpes kriminalitet over grænserne, hvis vi bevarer retsundtagelsen, og på samme tid støtter de, at Europol får langt videre beføjelser, og bliver et ‘terrorbekæmpende korps’. Det kan også betyde at Europol får funktion af et overnationalt uro-politi for hele EU.

At bekæmpelse af kriminalitet over grænserne sagtes kan fungere også med en dansk retsundtagelse fremgår af en artikel af Folkebevægelsen mod EU’s Lave K Broch (suppleant til EU-parlamentet) om retsundtagelsen:

Her er den norske aftale med Europol – sådan en skal Danmark have!

Her konstaterer han:

“Norge, Island, Schweiz og en lang række andre lande har aftaler med Europol. Aftalerne sikrer, at disse lande samarbejder med Europol f.eks. angående bekæmpelse af hvidvaskning af penge, menneskehandel og narkohandel. Samtidig har disse lande uden for EU deres selvstændige retspolitik. Det betyder, at f.eks. Norges demokratiske spilleregler gælder, når Norge skal vedtage nye love inden for retspolitikken.”

Læs resten af artiklen her

En lignende aftale vil sagtens kunne indgås for Danmarks vedkommende – uden at retsundtagelsen opgives eller Europol får operationsområde som antiterrorkorps i Danmark.

Læs også

Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EU
Netavisen 4. juli 2014

Netavisen 14. februar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne