Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EUDen 24. juni 2014 vedtog EU's topmøde mellem stats- og regeringschefer, at indføre en 'solidaritetsklausul' i EU, der dækker alle medlemslande. Klausulen skaber rammerne for en fælles kombineret militær- og politistyrke indenfor EU til brug for bekæmpelse af uro, protester og oprør, samt beskyttelse af EU's energiforsyning. Den sættes i kraft 'ved en krise der overstiger det enkeltes land formåen'.


 
Regeringen vil have afskaffet den danske EU-undtagelse på retsområdet fra 1992. 'Vi skal kunne bekæmpe kriminalitet over grænserne' lyder begrundelsen. Men der er helt andre ting på spil indenfor dette område af EU

Lissabon traktatens bestemmelser om politisamarbejdet træder i kraft i 2015. Herefter er politisamarbejdet ikke længere mellemstatsligt, men underlagt EU og på samme tid sker der voldsomme ting på området i EU-systemet. Ting der rykker EU meget tættere på at blive Europas forenede stater og det er ikke EU's plan, at denne stat skal være demokratisk, planen er en politistat beredt til at slå ned på protester, demonstrationer, civil ulydighed, strejker, oprør og revolution.

Den 24. juni 2014 vedtog EU's topmøde mellem stats- og regeringschefer, at indføre en 'solidaritetsklausul' i EU, der dækker alle medlemslande.

Klausulen skaber rammerne for en fælles kombineret militær- og politistyrke indenfor EU til brug for bekæmpelse af uro, protester og oprør, samt beskyttelse af EU's energiforsyning. Den sættes i kraft 'ved en krise der overstiger det enkeltes land formåen'.

Denne styrke er åbenlyst vendt imod Europas indbyggere til sikring af unionens magt. Udover at vende sig mod EU-landenes egne borgere kan den også sættes ind i andre lande og regioner, hvor EU har interesser.

Helt aktuelt kunne man forestille sig den sat ind i et land som Ukraine, som EU med mange midler stræber efter at lægge ind under sit territorium.

Udover solidaritetsklausulen og opbygningen af en indsatsstyrke af militær og politi er EU i gang med at vedtage, at der skal oprettes en post med en offentlig anklager for EU.


Beslutning fra Lissabon traktaten aktiveres nu

Beslutningen om solidaritetsklausulen er reelt allerede en del af EU's grundlag gennem Lissabon traktaten, der blot aktiveres nu.

Lissabon traktaten siger:

”De nærmere regler for Unionens gennemførelse af denne solidaritetsbestemmelse fastlægges
ved en afgørelse vedtaget af Rådet på fælles forslag af Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik”

Dette punkt nærmere indhold blev bevidst udskudt under diskussionen af Lissabon traktaten, da det er yderst vidtgående og for megen opmærksomhed kunne have bragt traktaten i fare.

Det Europæiske Råd har nu implementeret solidaritetsklausulen for en grænseoverskridende militær- og politistyrke, der kan sættes ind overalt.

Ved en krise der overstiger det enkeltes land formåen, skal EU mobilisere alle til rådighed stående midler, herunder militære. Beskyttelse af gas- og olieledninger hører under aftalen. Efterretningsstrukturerne i EU opgraderes og der vurderes løbende på 'trusler'.

Beslutningen om solidaritetsklausulen bliver umiddelbart retsgyldig og en øvelse i 'integreret politisk krisereaktion' sættes i værk i løbet af efteråret.

Ifølge medlem af den tyske Bundestag Andrej Hunko var implementeringen af solidaritetsklausulen totalt mørkelagt, idet den blev behandlet og vedtaget på topmødet uden at have været nævnt på dagsordenen eller overfor pressen op til mødet.

Ny kombineret militær og politistyrke?

Hvilken enhed der skal fylde rammerne ud ligger ikke fast. Mulighederne kan være at opbygge en en helt ny eller at lade Atlas-netværket eller “European Gendarmerie Force” (EUROGENDFOR) udfylde opgaven i en udvidet udgave.

Atlas-netværket er et mellem statsligt samarbejde mellem alle EU-landes antiterrorkorps. Fra Danmark deltager Politiets Aktionsstyrke, AKS, der træner sammen med Jægerkorpset og Frømandskorpset. Det var f.eks. AKS, der organiserede rydningen af Ungdomshuset i 2007.

Den daværende regering under Anders Fogh Rasmussen tilsluttede Danmark til Atlas netværket i 2007, og påstod i  den forbindelse, at hverken den danske retsundtagelse eller forsvarsundtagelse skulle hindre dette.

Retsforbeholdet gælder ikke, netværket er jo kun mellemstatsligt, lød det fra Lene Espersen. Og selvom paramilitære politistyrker fra andre EU-lande gennem Atlas-aftalen kan operere i Danmark under egen kommando, mente regeringen heller ikke, at dette havde noget med militært samarbejde at gøre, da  Atlas-netværket formelt ligger indenfor det politimæssige og retslige område,

Atlas holdt sin første øvelse i løsning af grænseoverskridende kriser i 2013.

Eurogendfor (EGF) kombinerer militær, politi og efterretningsvæsen i étog bygger på et fransk forslag fra 2004. Kun lande hvis grundlov tillader en kombineret politi og militærstyrke har hidtil kunnet deltage, hvad der bl.a. udelukker Tyskland og Storbrittanien. Der ligger imidlertid allerede nu et forslag i EU om at ændre reglerne, så alle EU-lande vil kunne deltage, uanset deres nationale lovgivning.

De nuværende medlemslande er Frankrig, Portugal, Holland, Italien, Spanien, Rumænien og Polen. Litauen er partner og Tyrkiet observatør.

EGF's område omfatter indsættelse af styrker til kontrol af kriser gennem politi og militær, overvågning af befolkningen, grænsebevogtning, efterretningsvæsen og træning af instruktører.

EGF kan allerede nu sættes ind i ethvert EU-land uanset om de er medlem af EGF eller ej og i et hvilket som helst andet land, hvis der er tilsagn fra landets regering.

EGF's første mission var i Bosnien i 2007. Herefter har korpset deltaget i Afghanistan under NATO's træningsmission, de var i Haiti i 2010 efter jordskælvskatastrofen og EGF opererer i øjeblikket i Den Centralafrikanske Republik i den fælles mission mellem EU og FN.

EGF er en hurtig udrykningsstyrke og den kan sættes både under militær og civil overkommando alt efter 'behov' og vil stå over det nationale politi. Styrken kan stilles til rådighed for EU, FN, OSCE, NATO og andre ad hoc koalitioner. 

I EU uddybes krisen med arbejdsløshed, nedskæringspolitik, privatisering, fattigdom, ødelæggelse af klima og miljø, med oprustning, krig mod andre nationer og stadig mere udemokratisk lovgivning. Frihandelsaftaler sigter mod kraftige forringelser indenfor miljøsikkerhed og sundhed og tilsidesættelse af ethvert demokrati, alt sammen  til de multinationale kapitalers fordel.

Men den almindelige befolkning svarer også igen og vil gøre det i fremtiden. Det forventer eliten i EU tydeligvis også.

 

Se også

Massekontrol, massemanipulation og massestyring via sociale medier
Netavisen 3. juli 2014

EU og USA forhandler ny global handelsaftale: ALT skal privatiseres
Netavisen 27. juni 2014

Frihandelsaftalen EU – USA: Retning mod ny overnational diktaturstat
Netavisen 18. december 2013

Politiet opruster i Europa
Netavisen 24. april 2013


Historisk baggrund


Terrorlov indfører politistat
Af Dorte Grenaa, Kommunistisk Politik 26. december 2001
Stop Terrorkrigen


Kilder

Pressemeddelelse om solidaritetsklausulen
Rådet for den europæiske union 24. juni 2014

Lissabon traktaten
Rådet for den europæiske union 15. april 2008

Lissabon traktatens artikel 222

European Gendarmerie Force
Wikipedia 3. juli 2014

EUROGENDFOR – policing sans frontières?
Af Sonya Jay Porter
med link til 'The Treaty of Velsen' der danner grundlaget for Eurogendfor
26. januar 2013

Hilfe bei politischen Krisen und Terroranschlägen
Telepolis 23. juni 2014

Deutschland flirtet mit der Diktatur: Polizei-Staat soll Gesinnung überwachen
Deutsche Wirtschafts Nachricten 11. november 2013

Atlas Network
Wikipedia

What common People of New EU Associate Members have a right to know
Strategic Culturel Foundation 30. juni 2014

Vorstufe zum Super-Staat: Brüssel plant Einführung einer EU-Polizei
Deutsche Wirtschafts Nachricten 24. juni 2014

Danmarks retsforbehold, parallelaftaler og relaterede emner
Folketinget – europaudvalget 28. oktober 2011

The european union prepares the 'solidarity clause' framework for military use against citizens
Stratrisks 28. juni 2014

 Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 4. juli 2014