EU-forringelser: Nye angreb på arbejdsmiljø og arbejdstid

 

EU kommissionen skal inden længe tage stilling til en plan, der vil skrotte vurderingerne af arbejdsmiljø, APV i ni ud af ti virksomheder i EU. Såkaldte besparelser på bureaukrati vil koste samfundet og arbejderes helbred dyrt.

Under dække af at ville rydde op i det enorme EU bureaukrati arbejdes der i EU på at få fjernet endnu en række arbejderrettigheder og regler omkring arbejdsmiljø.

EU kommissionen skal snart behandle forslag fra et udvalg om bl.a. at fjerne APV – de skriftlige arbejdsmiljøvurderinger for størstedelen af erhvervslivet. Og ikke mindst britiske erhvervsfolk i Buiness Task Force presser hårdt på, skriver Ugebrevet A4.

Udover forringelser af arbejdsmiljøreglerne ønsker det britiske Buisness Task Force, at ansatte skal have mindre ret til barsel, og at den ugentlige arbejdstid på 48 timer ophæves og arbejdstiden sættes fri. Forringelserne for arbejderne i EU skal sikre konkurrenceevnen, hedder det.

Regering og minister tavs

Mens dele af fagbevægelsen, Dansk Arbejdsgiverforening og Håndværksrådet har udtalt sig omkring dette er regeringen fuldstændig tavs om Danmarks stilling. Heller ikke beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har villet kommentere på forslaget om at fritage virksomhederne for arbejdsmiljøvurderinger.

Forslaget er ikke nyt i EU sammenhæng, det er tidligere blevet fremsat, men endnu ikke vedtaget, af EU kommissionen. Tilbage i 2007 nedsatte EU-kommissionen det såkaldte Stoiber-udvalg, hvis opgave er at komme med forslag til at lette de administrative byrder for EU’s virksomheder. I 2010 foreslog udvalget første gang at befri mindre virksomheder for krav om APV’er.

Det vil sige virksomheder med under 10 ansatte og en årlig omsætning på højst to millioner Euro. De udgør 92 procent af alle firmaer i Europa og står for to tredjedele af den samlede beskæftigelse.

Læs også

Derfor X ved liste N – Folkebevægelsen mod EU
Netavisen 25. marts 2013

5 gode grunde til at sige NEJ til EU’s patentdomstol
Netavisen 25. marts 2014

 

Netavisen 26. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne