Ingen grund til jubel: Ældremilliard fordelt efter EUs principper

Kun en beskeden del af finanslovens ældremilliard når ud til de ældre, påpeger Ældre Sagen.  Men regeringen påstår at den opruster uddannelsen af plejepersonale – efter at den med erhvervsskolereformen lige har forkortet sosu-uddannelsen.

Støvsugerens og hjemmehjælpens afløser: Robot – eller ingenting

Ældreområdet fik 1 milliard ekstra kroner i finanslovsforliget for 2014. Politikkerne lovede, at  pengene skulle gå til de ældre.

Nu er ældremilliarden fordelt i kommunerne – og hvordan er det så gået?

 Kun 13 % af pengene kommer til at gå til direkte hjælp og pleje af svage ældre på plejehjem og i eget hjem.

Det fastslår Ældre Sagen efter at have gennemgået den fordeling af pengene til de 98 kommuner, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har offentliggjort.

– Vi har set nærmere på tallene og vi må desværre konstatere, at kun omkring 13 procent af beløbet – omkring 119 millioner – går til direkte forbedring af ældreomsorgen. Det er meget skuffende, siger chefkonsulent i Ældre Sagen Olav Felbo.

– Ikke mindst i betragtning af, at der de sidste fem år er skåret fem millioner hjemmehjælpstimer om året, i kommunerne samtidig med at der kommet flere ældre. 

Revolverpolitik mod ældre

180 millioner skal bruges på den såkaldte hverdagsrehabilitering, hvor de ældre selv skal lære at støvsuge og vaske sig, lyder det fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Som om ældre ikke ved, hvordan man støvsuger eller vasker sig selv. Det har de fleste lært allerede som børn og gjort hele deres liv. 

Hvis de ikke længere er i stand til at gøre selv, er det fordi de ikke længere kan eller har kræfterne til det, og derfor har behov for hjælp og omsorg.
Men kommunerne bruger den såkaldte hverdagsrehabilitering som revolverpolitik:

Enten lærer du at gøre det selv i et 12 ugers træningsforløb og så behøver du jo ingen hjælp. Eller vi erklærer dig usamarbejdsvillig, hvis du ikke vil lære det, og så får du frataget din hjælp.

Eller vurderingen kan blive, at du fortsat har træningspotentiale, og så ryger hjælpen.

Resultatet bliver det samme. Over hele landet har syge og svage ældre fået frataget nødvendig hjælp til at klare sig på værdig vis. 

 -Pengenes fordeling falder godt i tråd med regeringens hjemmehjælpskommission, der også pegede på øget rehabilitering som en vej til at styrke forholdene for mange ældre, siger Eva Pedersen, kontorchef i ministeriet.

Dødsspiral: Hjælp til rengøring afskaffes

Såvel  politikere som eksperter er enige om, at den praktiske hjemmehjælp er på vej til helt at blive afskaffet. Den er i mange kommuner blevet udsultet så kraftigt, at den er nede på ½ time hver tredje uge.

Det er en udvikling som Ældre Sagen betegner som en ’dødsspiral’.

Det kan i sidste ende blive helt bogstaveligt ikke bare for den praktiske hjemmehjælp, men også for de ældre selv.

Med så lidt rengøring kan det ikke udgås, at man kommer til at leve med snavs, hvilket svækker helbredet hos i forvejen svage ældre. For syge ældre, der i dag udskrives langt hurtigere fra hospitaler, kan det være livstruende

Regeringen og blå blok har to ’EU- velfærds’-løsninger: Udlicitering og privatisering som den ene – og at familien helt må overtage hjemmehjælpen som den anden.


Har du penge, så kan du få…..

Hvis borgerne selv skulle betale en times månedlig rengøring hos en privat leverandør, ville det koste dem 350 kroner, og ”det har alle borgere råd til”, udtaler socialudvalgsformanden i Billund Kommune til A4. I Billund kommune er tilbuddet på rengøring en halv til en hel time hver tredie uge.

En stadig større grupper ældre vil i fremtiden helt blive afskåret fra praktisk hjælp, hvis de ikke længere kan klare sig. Nemlig hele den voksende gruppe af fattige pensionister, der ikke har fede privatpensioner og gode arbejdsmarkedspensioner.

Familien hjælper allerede

Hverken de ældre selv eller deres familie og pårørende ønsker, at hjemmehjælpen lægges over på familien.

Det viser et fremtidsstudie om hjælp mellem generationer, som Ældre Sagen har lavet. Den viser samtidig, at mange pårørende allerede oplever, at de må hjælpe ældre familiemedlemmer med mange opgaver. Næsten 2 ud af 3 hjælper allerede deres pårørende.

Det gælder ikke mindst for den såkaldte ’sandwich-generation’ mellem 50 og 65 år. De forventes at hjælpe såvel gamle forældre som børn og børnebørn, samtidig med at de passer deres job.  63 % over 50 år yder praktisk hjælp til ældre i familien i dag.


Ældremilliard til bureaukrati

En stor del af ældremilliarden skal bruges til uddannelse af personale, lyder det fra den regering, der lige har skåret i sosu-uddannelsen med erhvervsskolereformen.

Det bliver da også først og fremmest uddannelse i effektivisering, bureaukratiske kontrol- og dokumentations-systemer samt brug af teknologi, pengene kommer til at gå til. Også  indførelsen af såkaldt ’velfærds-teknologi’ – robot støvsugere, robotsæler m.m. – skal styrkes.

Med den kommende store udliciteringsbølge på ældreområdet, som regeringens Produktivitetskommission har bebudet, er det klart, at ældremilliarden bliver skåret efter EUs nyliberale velfærdsopfattelse.

Penge til at det offentlige kan privatisere endnu større dele og gennemføre EUs nye udbudsregler –  og dermed styrkelse af serviceindustrien. Penge til teknologi-industrien. Penge til yderligere stramninger af New Public Mangements bureaurati og kontrolsystem i det offentlige. 

Men reelt færre penge og dårligere service til de ældre.

Se også

Regeringens nye udspil til ældrepolitik: ”Klar jer selv”
Netavisen 30. januar 2014

Tilbage til det 19. århundrede?  Både ældre og pårørende ønsker offentlig hjemmepleje
Netavisen 25. september 2013

”Længst muligt i eget liv”: Kodeordet for asocial ældreplejereform
Netavisen 2. juli 2013

 

Netavisen 6. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne