Velfærd under afvikling: Næsten 40.000 offentligt ansatte fyret på fire år

På fire år er antallet af ansatte i kommuner og regioner faldet med knapt 40.000. FOA konstaterer i en pressemeddelelse, at ’velfærden’ afvikles i disse år.

Fra februar 2009 til februar i 2013 er der afskediget 39.696 personer i kommuner og regioner. Det er ikke chefer, konsulenter og bureaukrater, der sættes på porten.  Det er de ’varme hænder’, der udfører det sociale omsorgsarbejde.

En rundspørge blandt FOA’s medlemmer konkluderer, at de færre ansatte betyder mindre rengøring hos ældre borgere, mindre tid til omsorg og nærvær og færre udflugter og aktiviteter med børnene i landets daginstitutioner. 

55 procent af de adspurgte svarer, at besparelserne går ud over vigtige opgaver i hverdagen, som ikke bliver løst. 

FOA’s formand Dennis Kristensen mener, at det er stærkt alarmerende.

– Velfærden er ikke under udvikling, men under afvikling. Liberal Alliance var i 2010 ude med ønsket om 40.000 færre offentlige ansatte. Vi nærmer os hastigt det magiske tal og smertegrænsen for, hvad vi som samfund kan byde vores børn, ældre og syge.

På ældreområdet svarer 42 procent af de adspurgte inden for hjemmeplejen, at visitationen er blevet ændret. Det betyder blandt andet, at rengøringen i visse kommuner er skåret fra hver anden uge til hver tredje uge. 65 procent af de adspurgte svarer, at der er mindre tid til nærvær og omsorg.

-Ældre borgere bliver altså både ramt af, at der er mindre tid til at dele sine tanker og følelser og bekymringer med de mennesker, der haster ind ad døren og svinger en støvsuger hver tredje uge for at ile ud ad døren og hen til den næste – ligesom de må leve i et hjem, hvor rengøringen er yderst sparsom. Det er velfærd på samlebånd, siger Dennis Kristensen.

På børneområdet svarer 71 procent af de adspurgte, at de har mindre tid sammen med det enkelte barn. 56 procent svarer, at der er mindre tid til udsatte børn.

Fyringerne er en del af det nyliberale angreb på den offentlige sektor og i særdeleshed på de sociale budgetter – de skattebetalte udgifter til omsorg og velfærd.

Det er en politik, foreskrevet og dikteret af EU, som gennemføres af både borgerlige og socialdemokratiske (socialistiske) regeringer i de enkelte lande på trods af stærk folkelig modstand.

Masseafskedigelserne går hånd i hånd med forringelser af dagpenge og andre ydelser for arbejdsløse, som kan ende i ‘nyttejobs’ i løntrykkerhæren, eller helt uden for nummer.

Fyringerne og nedskæringerne tager sigte på at forringe det store flertals levevilkår, sænke lønningerne og skabe en hær af løntrykkere. Den anden side er at omfordele de offentlige budgetter til fordel for de rige blandt andet gennem målrettede skattelettelser.

”Sulten skal tilbage”, som lederen af blå blok Lars Løkke Rasmussen erklærede på sit partis årsmøde.

Det siger SRSF ikke. De gennemfører bare samme politik. Og det stopper ikke i de kommende år. Fyringerne vil fortsætte – specielt efter kommunalvalget.

Og Cypern ligger ikke så langt væk.

Se også

Læg Vækstplan.dk ned!
Kommunistisk Politik 4, 2013

Netavisen 28. maj 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne