Folketingsvalg 2015

Arbejderpartiet Kommunisterne

Udtalelser, analyser og kommentarer


Efter folketingsvalget: Der er brug for skridt i nye retninger

Interview med APKs formand Dorte Grenaa

-Blå blok og Lars Løkke Rasmussen har kun  en tredjedel af danskerne bag sig. Kun hver tredje har faktisk stemt på dem. Resten har enten stemt på andre partier, ikke stemt eller har ikke haft lov til at stemme. Det er et udgangspunkt for modstand, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne  fra partiets 6. kongres i slutningen af maj.

 

Flere stemte blankt i protest

At stemme blankt er at afgive en proteststemme. Antallet af blanke stemme ved folketingsvalget i 2015 var rekordhøjt – knap 1 pct. af samtlige afgivne stemmer. Og en nærmere analyse af valgtallene afslører, at blå blok ikke har et flertal i befolkningen bag sig.
Valg i blåt og ’rødt’
Leder

Kommunistisk Politik 6, 2015

Når man tænker lidt over det, er Dansk Folkepartis triumf ved folketingsvalget ikke så overraskende igen. Valgresultatet den 18. juni er ikke så forskelligt fra EU-parlamentsvalget i maj sidste år for DF’s vedkommende. Partiet har simpelthen opsuget og fastholdt en stor del af den folkelige skepsis over for EU – som SR-regeringen har været fløjtende ligeglad med, og dens støttepartier heller ikke har taget alvorlig nok til for alvor at få det på dagsordenen.

Valgkampsdigte på KPnetBlogs

Af Daffy

Flere kommentarer til FV2015 dag for dag og udtalelser fra APK under billedet


VALGKOMMENTARER

Folketingsvalg dag 23

Gyset kommer efter valget

Dansk Folkeparti står på spring til regeringsmagten – men uanset hvem der ender med at være statsminister i morgen, er det først her det virkelige gys begynder for befolkningen

Tomme kalorier: X-faktor valget foran afgørelse

Hvor er der stort et behov for, der bliver talt rent ud af posen på alle områder. At de ansvarlige bliver stillet til regnskab imod sociale nedskæringer, imod EU, imod militarisering og krig og meget aktuelt om Danmarks medansvar for flygtningestrømmene. 

Af Henning Paaske Jensen

KpnetBlogs: Kulturen lider

Glæden ved livet er forbundet med selv at kunne og få lov, i stedet for at passivt modtage sin underholdningsdosis. Børn og folk i alle aldre liver op når de selv spiller og deltager, og det at glæde sig er en centralnerve i motivationen. Istedet har vi en bunke forskruede magthavere der synes at prøveræs og disciplin er de eneste metoder som børn og unge har brug for.

Af fsk

Folketingsvalg dag 22

 

Fra CK’s beretning til APK’s 6. kongres: Borgerskabets ideologiske aggression

Det kapitalistiske samfunds idealer og filosofi afspejles i det olympiske motto: Hurtigere – højere – stærkere. I dag med tilføjelsen: For enhver pris! Det angiver både målet både for den kapitalistiske samfundsopdragelse og for individets selvudvikling. Sammenhold, solidaritet, samfundssind, kollektivitet er discipliner, der falder uden for rammerne.

KPnetBlogs: Blank valgkamp

Så længe de kæmpende bevægelser ikke har fundet deres parlamentariske udtryk – hvilket haster – så må vi vise vores protest på anden vis. Det lader til, at der er rigtig mange, der vælger denne manifestation. Vi tænker klart og stemmer blankt.

Af Reno

Fra forskning til faktura til fallit

En historie fra videnskabens verden, fortæller ganske meget om tidens politiske tænkning. Valgråbet ”fra forskning til faktura” er blevet det gennemgående refræn, og man skal blot udskifte ”forskning” med et hvilket som helst andet ord så har man kapitalismens i sin simplicitet. Virkeligheden er at fakturaen ligger ubetalt tilbage til kommende generationer.

KPnetBlogs: Hånd i hånd mod arbejderklassen

Lars Løkke har  annonceret, at når han kommer til magten vil han hurtigt indkalde til trepartsforhandlinger. Ifgl. Lars en god   “stærk tradition” i Danmark.

Af Beate Wiberg

Folketingsvalg dag 21

Fra CK’s beretning til APK’s 6. kongres: Den nyliberale samfundsmodel og ’konkurrencestaten’

Nyliberalisme er EU’s grundlov som skiftende danske regeringer efterlever med deres nedsskærings’reformer’ og frihed til markedskræfterne. Den såkaldte velfærdsstat er EU-tilpasset og brudt ned gennem de sidste 30 år. Samfundsværdier privatiseres og ‘konkurrenceudsættes’

 

Hårdt at følge denne valgkamp

Gys, hvilken valgkamp. En kamp om at være mest kynisk og menneskefjendsk. En kamp om at vinde stemmer med laveste fællesnævner. De taler til angsten, småligheden, grådigheden, kynismen og hadet. Det gør ondt at være vidne til!

Af Billie Koppel

Derfor: Stem blankt!

Den herskende klasse har besluttet at føre krig, at afgive magten til de multinationale firmaer gennem EU, at støtte Israel og vende det blinde øje til fattigdommen. Med begge de villige regeringsblokke som redskab.

Af GBe

KPnetBlogs: Valgkamp for den indre svinehund

Annonceluderen har kronede dage. På Søndagsavisens bagside kan man se en helsides annonce for den indre svinehund.

Af Beate Wiberg

Folketingsvalg dag 20

 

FV2015 – Valgkommentar Dag 20: Kontanthjælpsreformen har givet børn ubalance

Vi ved alle, at de voksne er blevet påvirket både økonomisk, socialt og psykisk af kontanthjælpsreformen siden reformen trådte i kraft i 2014. Men også børnene bliver i høj grad ramt.

Af Martin Thiemke

Fra CK’s beretning til APK’s 6. kongres: Danmark kan ikke længere føre en selvstændig politik

EU udvikler sig hen imod Europas Forenede Stater med stadig større kontrol over økonomi, retspolitik mm, mens NATO og USA styrer dansk udenrigspolitik med krigsdeltagelse og ekspansion mod øst.

Folketingsvalg dag 19

Industriens indtjening buldrer derudaf

Konkurrenceevne og overskud buldrer derudaf for de store virksomheder, og sådan ønsker industrien at det skal fortsætte under den kommende regering – blå eller ‘rød’.

Fra CK’s beretning til APK’s 6. kongres: Udviklingen på arbejdsmarkedet

Udviklingen i et nyliberalt Danmark betyder EU-‘reformer’ og pres på løn- og arbejdsvilkår.

Folketingsvalg dag 18

FÆLLES KAMP MOD KAPITALENS OFFENSIV OG KRIGSPOLITIK

Handlingsprogram vedtaget på APK’s 6. kongres 2015

Fra CK’s beretning til APK’s 6. kongres: Et system klar til revolution

Kapitalismen er et system, der er modent til forandring. Der er mere end klar til revolution

KPnetBlogs: Krigsliderlige røvhuller

Alle nogenlunde normale mennesker går ind for fred i verden. En verden i fred er en verden uden krig. Det er ikke så svært. Men det er åbenbart svært at tale om det  for de danske politikere, der nu er i fuld gang med at fedte sig ind hos de danske vælgere.

Af Beate Wiberg

 

Folketingsvalg dag 17

Enten en fremtid med socialisme – eller ingen fremtid

Indledningen til CKs Beretning til Arbejderpartiet Kommunisternes 6. kongres

Handling mod udliciteringer er ud af EU

Politikere fra de forskellige partier er ‘bekymrede, forargede og skeptiske’ over de gentagne konkurser i ældreplejen. Men alle fortier årsagen til problemerne

Folketingsvalg dag 16

Liberal Alliance: Jernhælen i ny udgave

Jernhælens march fra konservativ yuppie over minimalstat til liberalistisk alliance: Partilederen Anders Samuelsen er dagens mest omtalte fra folkemødet på Bornholm, side om side med det ekstreme højre og fascister

Folketingsvalg dag 15

Lønnen skal presses ned sammen med de sociale ydelser

Der er et gennemgående tema i valgkampen: Lønnen – og ikke mindst lavtlønnen – skal presses længere ned.

Det er det, der ligger bag al snakken om ”at det skal kunne betale sig at arbejde – derfor skal kontanthjælpen skæres ned”.

Folketingsvalg dag 14

Demokratiet, detaljen og druknedøden

Det særlige med parlamentarismen er detaljen, det er den måde at folk sniges med ombord. De får mulighed for at bidrage og forhandle om detaljen, og der bliver lyttet og nikket anerkendende rundt om, når man ikke længere stiller ”urealistiske forslag”, men kender sin plads blandt detaljerne.

Det kapitalistiske  demokrati drukner alt og alle i detaljer

Folketingsvalg dag 13

Det Danmark I glemmer
Kronik i Politiken

Vi er en gruppe af forskellige mennesker med forskellig faglig baggrund. Vi står på et grundlag af værdier som ligeværd og social retfærdighed. Vi vil fortælle om det Danmark, vi kender. Vi står sammen om retten til at ytre os. Vi fortæller igen og igen om det Danmark, I glemmer.

Kronik af Rikke Smedegaard, Jonas Ørting, Morten Søndergaard, Louis Jacobsen, Mette Bak Tang, Oskar Larsson, Anette Andersen og Heidi Møller Madsen.

Folketingsvalg dag 11

100 års festens fortielser
Netavisen 6. juni 2015

Nogle smarte hoveder – vistnok fra Dansk Kvindesamfund –  havde fundet på at lave en repeat af kvindernes tog til majestæten på grundlovsdagen for hundrede år siden for at takke for stemmeretten. LO var med på det, og Enhedslisten havde sin egen blok.

Denne gang blev Grundlovsoptoget modtaget ikke af en hankonge, men af  det danske demokratis to ypperste – begge kvinder – den ene dronning af guds og grundlovens nåde, den anden en ‘folkevalgt’ statsminister midt i en valgkamp.


100 året for kvinders stemmeret – men ikke for arbejdsløse og fattige
KPnetBlogs 5. juni 2015

Af Dorte Grenaa

Folketingsvalg dag 10

Begge blokke går privatiseringsvejen – hånd i hånd med EU og TTIP
Netavisen 5. juni 2015

Endnu et eksempel på EU’s ‘effektivisering’ er kommet frem i lyset. Det private firma Forenede Care – privatiseringens fyrtårn – er blevet smidt ud af plejeområdet i Syddjurs Kommune på grund af lemfældig og potentielt livstruende behandling af stedets beboere.
Men hverken ‘rød’ eller blå blok ryster på hånden. De siger ja til EU’s handelsaftale TTIP der åbner op for tvangsprivatisering af alt hvad private firmaer kan tjene penge på.

Folketingsvalg dag 9


’Det skal kunne betale sig at arbejde’:  Kursen er sat mod løndumping og sult
Netavisen 4. juni 2015

Venstre anklages for at ville sænke mindstelønnen – og at det er den skjulte hensigt med deres forslag om at sænke kontanthælpen. Og det er sandt. Og løntrykkeriet gennemføres også af andre og med endnu flere metoder. Sammen med skabelsen af et statsorganiseret løntrykkermarked af folk på kontanthjælp, dagpenge og andre overførselsydelser og den kraftigt stigende import af billig udenlandsk arbejdskraft, er der et enormt pres for yderligere social dumping og løntrykkeri.

Mobber Inger Støjberg
KPnetBlogs 4. juni 2015

Den 20. april 2015 havde Venstres førstedame , Inger Støjberg, en oplevelse, der skulle blive banebrydende for hendes partis valgprogram. Hun blev nemlig mobbet. Hun blev så mobbet midt på en parkeringplads i Korsør, at hun straks anmeldte mobberne til politiet. Støjberg blev “verbalt overfaldet” og politiet efterforsker nu sagen.

Af Beate Wiberg


APKs 6. kongres: Ungdommen i kamp for en anden fremtid

KPnetBlogs 4. juni 2015

Politikerne i begge blokke tilbyder kun én udviklingsvej for fremtidens samfund: Mere af det samme. Ungdommen må gå en ny og anden vej, kæmpe for at skabe en bedre fremtid uden krige, racisme, miljøkatastrofer og de riges magt.

Folketingsvalg dag 8

En syg sundhedspolitik: Blokkene enige om valgløfter til medicinalindustrien
Netavisen 3. juni 2015

I alle landets regioner skærer man hårdt ned på den generelle sundhed, og som medicinpriserne stiger vil det kun blive endnu værre. De hospitalsansatte har absurd travlt, og liv sættes på spil.Både ‘rød’ og blå blok går til valgkamp med løftet om at tilføre milliarder til sundhedsvæsenet. Milliarder der vil blive overført direkte til medicinalindustriens bankkonto gennem betaling for den stadigt dyrere patentmedicin.

Er der stadig brug for Thorning? Socialdemokratiets historiske rolle som regeringsparti
Netavisen 3. juni 2015

Hvad er socialdemokraternes rolle som regeringsparti? Her gennemgås det marxistiske og kommunistiske syn på det regeringsbærende partis rolle fra 1916 til i dag. Så længe har partiet været med i kapitalistiske regeringer – i krig og fred,  i kold krig, i NATO og EU. Hvad nu med Thorning-regeringen? Har den herskede klasse i Danmark stadig brug for den?

Folketingsvalg dag 7

Blokpolitikken må brydes! Begynd med at stemme blank!
Netavisen 2. juni 2015

Der må samles stærke bevægelser omkring centrale spørgsmål i kampen mod den nyliberale offensiv, EU- og krigspolitikken og ske en samling mod de to blokke og deres politik, fastslår Dorte Grenaa fra Arbejderpartiet Kommunisterne. Uanset hvilken regering og uanset kommende statsminister må modstanden organiseres.

”Dårligt dansk korn”: Landbrugslobbyen presser igen på for at lempe miljøreglerne
Netavisen 2. juni 2015

Grovvareselskaberne DLG og Danish Agro har endnu engang rejst spørgsmålet om det danske korns dårlige kvalitet med påstanden om at dansk korn bliver underbetalt eller afvises på verdensmarkedet. ”Danish excluded” fortæller de at kornkunder i Asien melder ud, når de bestiller korn fra EU. Men hvad ligger der bagved diskussionen?

APK’s 6. kongres: Bryd den kapitalistiske offensiv! Bryd med blokkene!
Netavisen 2. juni 2015

Arbejderpartiet Kommunisternes 6. kongres erklærer, at det er nødvendigt der opbygges et bredt alternativ til de to dominerende blokke, og at den folkelige modstand mod de nyliberale angreb på arbejderne og det store flertal styrkes og synliggøres. Den anbefaler at stemme blankt ved folketingsvalget.

Folketingsvalg dag 6


Danmark er økonomisk skrøbeligt – og der er lang vej ud af krisen

Netavisen 1. juni 2015

Danmark har i væsentlig grad mistet sin evne til at føre en selvstændig politik. Folketinget er på mange måder blevet forvandlet til et ekspeditionskontor for stormagternes økonomiske og geopolitiske interesser.

APK’s 6. kongres: Fælles kamp mod de nyliberale arbejds- og nedskæringsreformer!
Netavisen 1. juni 2015

En platform for solidaritet, enhed og fælles kamp for at rulle de nyliberale reformer tilbage – mod social dumping, for en fordobling af dagpengeperioden, for 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation – en platform for alle – arbejdende og arbejdsløse, på kontanthjælp eller overførsel, for danskere og alle på det danske arbejdsmarked.

APK’s 6. kongres: For en folkeafstemning om dansk medlemsskab af EU
Netavisen 1. juni 2015

Befolkningen i UK er blevet lovet en folkeafstemning om britisk medlemskab eller ej senest i 2017. Danskerne har også krav på en ny folkeafstemning om det danske medlemskab. EU er noget helt andet end det, der blev sagt ja til i 19972 – og noget helt andet end hvad ja-politikerne lovede.

Folketingsvalg dag 5


Venstre og Dansk Folkepartis spil for galleriet
Netavisen 31. maj 2015

Spørgsmålet om EU og dets afgørende rolle også for folketingets lovgivning og i dansk politik holdes stort set ude af valgkampen. Derfor vakte det undren, at partiet Venstre pludselig ville have Dansk Folkeparti til at sige Ja til at afskaffe den danske retsundtagelse Men det har sin forklaring


APK’s 6. kongres: Fælles kamp mod de nyliberale arbejds- og nedskæringsreformer!

Netavisen 31. maj 2015

En platform for solidaritet, enhed og fælles kamp for at rulle de nyliberale reformer tilbage – mod social dumping, for en fordobling af dagpengeperioden, for 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation – en platform for alle – arbejdende og arbejdsløse, på kontanthjælp eller overførsel, for danskere og alle på det danske arbejdsmarked.

APKs 6. kongres: Bevar retsundtagelsen! Forsvar de danske undtagelser!
Netavisen 31. maj 2015

Befolkningen i UK er blevet lovet en folkeafstemning om britisk medlemskab eller ej senest i 2017. Danskerne har også krav på en ny folkeafstemning om det danske medlemskab. EU er noget helt andet end det, der blev sagt ja til i 19972 – og noget helt andet end hvad ja-politikerne lovede.

Folketingsvalg dag 4

Der må rejses kamp for at skrotte den asociale dagpengereform
Netavisen 30 maj 2015

En ændret dagpengereform er blevet et centralt tema i valgkampen. Det handler også om social dumping, løntrykkeri og lavtløn. Og det er alt for vigtigt et spørgsmål til at overlade til folketingets partier.

Stem på massegravspromillen
KPnetBlogs 30 maj 2015

Alkoholpromille og grundskyldspromille er to vidt forskellige ting. Partiet Venstre er simpelthen så dygtige, at de har 100% styr på arbejdsfordelingen internt i partiet: Deres leder Lars Løkke Rasmussen tager sig af alkoholpromillen, og han gør det sørme godt.

Af Beate Wíberg

Folketingsvalg dag 3

Fremtidssikret velfærd
Netavisen 29. maj 2015

Der er en gruppe hvis velfærd ikke er blevet skåret ned under SR(SF) regeringen: Nemlig erhvervslivet, der også blev forgyldt af Løkkes og Foghs VKO-regeringer. Her er velfærden fremtidssikret.

Folketingsvalg dag 2

Enhedslisten nu uden illusioner – men med samme politik
Netavisen 28. maj 2015

Enhedslisten er blevet klogere og har tabt de illusioner, partiet gik til valg med sidste gang og udbredte over det hele: At en regering anført af Helle Thorning-Schmidt ville føre en ny politik og en rød politik.


Kampfly er en del af valgkampen
Nej tak til nye kampfly

Et stort flertal i Folketinget vil gennemføre den største våbenhandel nogensinde. De vil købe nye kampfly beregnet på angrebskrige og bruge mindst 30 milliarder. Og de har ikke lyst til at diskutere hvorfor.Folketingsvalg dag 1

APK om FV2015: Sæt krigsfly og social genopretning på dagsordenen
Netavisen 27. maj 2015

Helle Thorning-Schmidt har udskrevet folketingsvalg tirsdag den 18. juni. Dorte Grenaa fra APK opfordrer til at de centrale spørgsmål om krige og krigsfly på den ene side og asociale reformer og nedskæringer på den anden bliver bragt ind i valgkampen – af alle andre end krigspolitikerne, der ikke vil tale om det

UDTALELSER FRA APK

Folketingsvalg 2015: Stem blankt!

Hvorfor stemme blankt? Fordi valget alene er et valg mellem to blokke med grundlæggende samme nyliberale dagsorden for sociale nedskæringer, fortsat krig og mere EU.

Læs her

Valgkamp er kamp mod privatiseringer, nedskæringer, krigsfly…

Det er ikke det, der siges i valgkampen, der er det vigtigste. Det er det som holdes udenfor.

Læs her

Hverken ’rød’ blok eller blå blok: Byg et folkeligt og revolutionært alternativ

Der må opbygges et reelt alternativ til ’rød’ og blå bloks politik for velfærdsslagtning og at vælte krisens byrder over på arbejderne, de arbejdsløse og de mest udsatte. Der må skabes den nødvendige kraft til at bryde med EU og EU-politikken og den imperialistiske krigspolitik.
Først og fremmest må der mobiliseres til organiseret massekamp – uden for folketinget. En sådan stærk folkelig bevægelse vil også som det eneste være i stand til at lægge pres på en siddende regering uanset farve.

Læs her

DOKUMENTATION: FOLKETINGSVALGET 2011

Folketingsvalg 2011: 12 krav til den nye regering

Læs her

Der er ikke noget reelt valg: Stem blankt!

Læs her

At stemme blankt: En aktiv politisk handling

Læs her

FOLKETINGSVALGET 2007

STOP KRIGSFORBRYDER-REGERINGEN FOGH!

Læs her