12 krav til den ny regering


1. Stop krigene NU! Velfærd til ALLE! 


2. Job til de arbejdsløse, pladser til praktikløse!
Sæt miljøvenligt arbejde i gang: klimarigtig energi, renovering af skoler, boliger, veje, kloaknet m.m. Praktikpladser til alle – nu!


3. Arbejdstiden skal ned, ikke op!
Skrot løgnene om arbejdskraftmangel og ældrebyrde! Dagpengeret i mindst fire år – med ret til uddannelse! Forsvar reallønnen!

 
4. Ret til et liv efter arbejdet! Hænderne væk fra efterløn, pensionsalder og pensioner!
Genopret efterløn fra 60 år, folkepension fra 65 år! Fuld regulering og ligestilling på overførselsindkomster!

5. Gratis uddannelse til alle, lige rettigheder!
Drop forringelser af SU’en, en SU til at leve af! Drop nedskæringer i uddannelse! Afskaf brugerbetaling! Boliger til at betale! Nej til ungdomsarbejdsløshed!

6.  Flere hænder til velfærd, ikke færre! Stop undergravningen af den offentlige sektor! 
Ligeløn nu! Ingen privatisering af sundhed, det sociale område og offentlig administration! Lige adgang til lægebehandling! En velfungerende ældrepleje! Bedre vilkår for børnefamilierne! Stop nedskæringerne på samfundets svageste!

7. Kærlighed og solidaritet kender ingen grænser! Nej til diskrimination, fremmedhad og racisme!
Ingen pointsystemer eller 24-28-års regler! Afskaf starthjælp og ubetalelige gebyrer! Asylsøgerne ud af centrene!


8. Stop kriminaliseringen af politisk, social og faglig kamp 
Afskaf terrorlovene, lømmelpakken og andre særlove, der har undergravet danskernes retssikkerhed!

9. Stop det nyliberale EU!
Nej til monopolernes union! De danske forbehold skal fastholdes! Væk med europagten! Folkeafstemning om alle traktatændringer! Danmark ud af EU!


10. Danske tropper ud af Afghanistan NU
– Stop krigen mod Libyen!
Stop krig og besættelser: Libyen, Irak, Afghanistan, Palæstina! Afslut dansk krigsdeltagelse NU! Stop militariseringen! Drag de skyldige i deltagelsen i ulovlige krige til ansvar! Drop indkøb af nye jagerfly! Danmark ud af krigsalliancen NATO!


11. Stop klimasnak uden handling! Omstilling til vedvarende energi nu!
Stop for CO2-kvotehandelen! Udfasning af fossile brændstoffer, nej til a-kraft! Nej til gmo-afgrøder! Stop militær og krige – de største miljøsyndere.


12. Stop skattelettelserne til de rige, beskat dem!
Beskat de multinationale virksomheder! Stop tilskud til kapitalen og støtten til storlandbruget!  Drop kostbare privatiseringer og udliciteringer! Skær ned på voldsapparatet, bureaukrati og kontrol!


Vi vil hverken nedskæringer eller længere arbejdstid!
Der er en anden vej: Lad de rige betale krisen!


Unge, ældre, mænd og kvinder:
Det rammer os alle! Stå sammen mod velfærdslagtning! Fællesskab og solidaritet!


Arbejderpartiet Kommunisterne

Kommunistisk Politik 2, 2011
Opdateret Kommunistisk Politik 9, 2011

Opdateret Netavisen 27. april 2011