Ghettoplan Aarhus: Stop massakren på boligområderne!

Regeringens brutale ghettoplan blev vedtaget i form af et forlig i maj mellem et stort flertal af folketingets partier, nu følger Århus Byråd begejstret op med opfølgning i Aarhus. 1000 boliger skal jævnes med jorden og beboerne skal tvangsforflyttes. Århus skal fremstå som en blankpoleret by med dyre ejerboliger – uden fattigrøve og sociale problemer. APK i Århus opfordrer til fælles kamp.

Børn på Engdalskolen udvikler visioner om fremtidens boliger – men lejerboliger kan der ikke være tale om hvis ghettoplan Aarhus gennemføres. Foto: Mit Brabrand

Op til byrådsmødet onsdag d. 20. juni indgik partierne Socialdemokraterne, Venstre, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i Aarhus en aftale om, at 1000 lejemål med 3-4000 beboere i de almene boliger i Gellerup-Toveshøj og Bispehaven skal jævnes med jorden eller omdannes til ejerboliger over de næste 12 år. I stedet for de almene lejeboliger bygges der private boliger og erhverv, og de mennesker der mister deres hjem må udtrykkeligt ikke genhuses i området!
Se den politiske aftale her
Planen er endnu ikke vedtaget i byrådet.

Almene boliger skal simpelthen fjernes fra jordens overflade og miljø, daginstitutioner, foreningsliv, politisk liv i de såkaldte ‘ghettoer’ skal smadres til atomer i samme hug. Samtidigt er det meget usikkert under hvilke forhold de der smides ud vil blive genhuset, til hvilken husleje og kvalitet.

De kalder det byfornyelse og integration, men virkeligheden er, at der kastes en bombe ind i de boligkvarterer hvor lejere, byens fattigste og indvandrerne bor. Det er et angreb på en boligform, hvor man kan bo rimeligt uden at have den stadigt større sum penge det kræver at købe sin egen bolig. Et slag for ulighed og større klasseforskel.

Efter planen skal Aahus forvandles til en blankpoleret og dyr prestigeby, hvor arbejdere og fattigrøve ikke har hjemme og de sociale problemer skal gøres usynlige på den glittede overflade. Modstanden mod angrebet ulmer rundt omkring i boligområderne, og det fortjener bred og stor opbakning.

APK i Århus udtaler:

“Der er i allerhøjeste grad brug for at mange kræfter nu samler sig og siger nej til planen – nu må det være nok! Man hænger hele boligområder ud som ‘problemområder’, bare for at kunne spinde endnu mere profit på boligområdet. Der er masser af gode initiativer i de såkaldte ‘ghetto’ områder. I stedet for at bakke op om dem har Århus Kommune bevidst trukket tæppet væk under dem. Det gælder f.eks. Foreningernes Hus, som man har taget støtten fra og derefter privatiseret.
Ved at udpege boligområder som ghettoer mener politikerne at de kan tillade sig at sætte beboernes rettigheder ud af kraft og gøre spørgsmålet til et særligt ‘indvandrerproblem’. Det er det ikke, det her er et politisk angreb der rammer både danskere og indvandrere og vedkommer os alle”.

Læs også

Hvor skal folk bo når 11.000 af ‘ghettoernes’ lejeboliger er væk?
KPnet 7. juni 2018

Ghetto aftale med indbygget jagt af folk på “nederste dæk”
KPnet 22. maj 2018

Ghettoplan eksperimentarium: Alle oplysninger om børns og familiers problemer skal samkøres i register
KPnet 8. marts 2018

Regeringens plan: ’Ghettoernes’ børnehaver og vuggestuer skal lukkes
KPnet 7. marts 2018

Regeringens ghettoplan buldozer og privatiserer den almene boligsektor – med penge stjålet fra lejerne
KPnet 2. marts 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne – FACEBOOK

KPnet 21. juni 2018

 

https://stiften.dk/aarhus/Candmag-i-Gellerupparken-goer-oproer-Vi-har-aabenbart-intet-liv-der-er-vaerd-at-leve/artikel/520646


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne