Kommunistisk Politik Digital 16 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 16 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 30-32/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

CIPOML stiftet for 29 år siden
I august 1994, for 29 år siden år siden, blev den Internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer – CIPOML stiftet. Allerede  inden dens stiftelse arbejdede den Internationale Marxistisk-leninistiske Kommunistiske bevægelse med at videregive sine synspunkter på de vigtigste problemer på den verdenspolitiske scene over for arbejderklassen og folkene i verden, og dens ideologiske og politiske opfattelser af de forskellige varianter af revisionismen og opportunismen.

Koranafbrænding er også et klassespørgsmål
Måske nogen stadig vil tænke: Hvad laver Enhedslisten i selskab med det yderste højre i spørgsmålet om koranafbrænding? Men det er der, man ender, når man klasseløst blindt forsvarer ytringsfriheden og ikke er optaget af, hvilke konsekvenser det får i klassekampen at give frit løb til den sorte reaktion.

Blasfemi-paragraffens afskaffelse
I 2017 blev blasfemi-paragraffen afskaffet i Danmark af et folketingsflertal bestående af Dansk Folkeparti, VLAK-regeringen og Enhedslisten. KPnet udgav i den forbindelse artiklen “Blasfemi-paragraffens afskaffelse kan give islamofobien endnu mere frit løb”. Vi har set flere eksempler på, at dette udsagn har holdt stik. I ytringsfrihedens og hånerettens navn er der pustet til modsætninger gennem hadkampagner mod muslimer. Helt aktuelt har vi igen set reaktionens provokationer med offentlige afbrændinger af koranen under politibeskyttelse.

FRA SOMMERLEJREN

Vi må kæmpe mod den danske stats menneskefjendske flygtningepolitik
Den danske stat bidrager både til at skabe nye flygtningestrømme med sin krigsdeltagelse og til at gøre dansk flygtningepolitik mere og mere menneskefjendsk og hyklerisk. Her et uddrag fra oplæg på APKs sommerlejr til diskussionen om hvad vi kan gøre.

Masser af udveksling, læring og kammeratskab – unge fortæller fra APK´s sommerlejr
KPnet har talt med nogle af de unge, der lige er hjemvendt fra APK’s sommerlejr, som de fleste deltog på for første gang. I centrum står givende politiske oplæg og debatter, hvor alle kunne byde ind med erfaringer, en revolutionær politik, sammenholdet, mødet og udvekslingen med folk i alle aldre og ikke mindst den store inspiration fra klassekampen i Spanien og Tyskland, som delegationerne af unge kommunister bragte med til lejren.

En sommerlejr fyldt med revolutionær energi
I foromtalen af APKs sommerlejr skrev vi, ”når vi mødes på sommerlejren, mærker vi energien fra de andre deltagere i diskussionen, og vi får fornyet mod.”
Nu, hvor lejren er slut, kan vi konkludere, at alle deltagere har fået ikke bare ”nyt mod”, alle har fået mega meget nyt mod, revolutionær energi og mange ideer til den kommende klassekamp.

KRIG OG KRIGSOPRUSTNING

Men hvad laver Danmark egentlig i Ukraine?
Midt under krigen i Ukraine er imperialistmagterne ved at dele rovet. Og de dansk imperialiske monopoler er med helt fremme – over 100 danske virksomheder er involveret. Zelensky har foræret havnebyen Mykolaiv som tak for hjælpen.

Protestaktion: Hiroshima brænder stadig
6. august 1945 smed en B-29 sin enlige atombombe over Hiroshima. I selve lysglimtet brændte 130.000 mennesker op. Tre dage senere omkom 70.000 da en anden amerikansk atombombe eksploderede over Nagasaki. I dagene efter døde titusindvis af strålesyge, forbrændinger og andre sår. Historiens største terrorhandling. Den officielle myte er fortsat, at bomberne faldt for at afslutte 2. verdenskrig hurtigt. Myten er falsk . Krigen var reelt ovre. 6. august er siden brugt overalt i verden til at markere modstanden mod oprustning og krig. Tid til fred – Aktiv mod krig og Fredsvagten ved Christiansborg indkalder til protestaktion ved Dronning Louises Bro

Læseindlæg: Regeringens udenrigsstrategi er tavs om atomvåbentruslen
SVM-regeringens nye geopolitiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi indvarsler mere oprustning og konfrontation, men er til gengæld tavs om klimakrisen, den voksende globale ulighed og atomtruslen.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Grov løndumping hos Brdr. Price og A Hereford Beefstouw – bak op om aktionerne
I foråret opsagde de to restauratører Brdr. Price og A Hereford Beefstouw deres overenskomst med 3F flere steder i landet. Bl.a. med krav om lønnedgang til 125 kr i timen for de ufaglærte! Der aktioneres nu med daglige demonstrationer foran restauranterne i Tivoli. Kig forbi og bak op!

Løs sygeplejerskemanglen med højere grundløn!
Manglen på sygeplejersker og andet omsorgs- og plejepersonale er stor overalt i verden. Derfor er det ekstra grotesk, at Lars Løkke vil hente sygeplejersker fra Filippinerne. Det er grotesk, fordi man vil bruge denne forskruede metode fremfor den indlysende: At give højere løn til det nuværende og kommende personale. Grotesk, fordi de sygeplejersker så vil mangle i hjemlandet. Hele tanken om global arbejdskraft er en rådden kapitalistisk ide, folk tvinges væk fra familie, børn og deres eget hjemland. Det foregår i et sådant omfang, at det er blevet en hel industri og en ekstrem indtægtskilde for formidlingsbureauer.

Slagteriernes krise fører til løndumping og udflagning
Landbruget i EU har skruet gevaldigt ned for antal dyr, der opfodres til slagtning, antallet af svineslagtninger i EU faldt med næsten 8% i 1. kvartal 2023. Til gengæld har priserne været stigende over det seneste år, og der meldes om positive kvartalsregnskaber. Nedgangen skyldes kombinationen af høje energi- og foderpriser og inflationen, der har udhulet købekraften og satte gang i en stribe konkurser og konsolidering i branchen – eller kort sagt en relativ overproduktionskrise på globalt plan.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Massiv minedrift skal levere norske mineraler til EU og USA
Ligesom det sker i Danmark har de norske politikere blikket på konkurrencekampen om verdens ressourcer, ikke mindst sjældne mineraler. I stedet for at opbygge en alsidig industri hjemme, vil den norske regering hellere starte en intens minedrift med videresalg til USA. Kampen om at sikre sig de sjældne råstoffer, der er uundværlige i batterier, mobiltelefoner osv. bliver forsøgt grønmalet under overskriften ‘grøn omstilling’, men er ren business og imperialistisk profitjagt, der er medvirkende til store internationale spændinger og krige.

Mangel på faglært arbejdskraft – mangel på praktikpladser
Tyskland ser man det samme besynderlige fænomen man kender fra Danmark, nemlig at erhvervsfolk og håndværksfagene klager over mangel på faglært arbejdskraft – mens der samtidig er masser af unge, der trods desperate anstrengelser ikke kan finde et arbejde eller en praktikplads. Den egentlige årsag til denne modsætning er en systemfejl der ikke forsvinder, før et socialistisk samfund sættes i stedet, hvor det ikke er profitten, men de arbejdende menneskers, arbejderklassens interesser, der styrer.

Den franske hær skal ud af Niger, ingen direkte eller indirekte indblanding fra fransk imperialisme
Onsdag den 26. juli væltede et militærkup i Niger præsident Bazoum. Højtstående medlemmer af de væbnede styrker, herunder general Tchiani, leder af præsidentgarden, suspenderede forfatningen, lukkede grænserne og oprettede en national komité for beskyttelse af hjemlandet (CNSP).

Nedbrud af strøm- og vandforsyning i Italien efter hedebølge skyldes ikke en “tropisk effekt”. Det er en kapitalisme-effekt!
I juli blev det centrale og sydlige Italien ramt af en lang hedebølge med temperaturer på op til 48° C på Sicilien, mens der i Norditalien har været orkaner med voldsomt regnvejr og kæmpe hagl. En klimatisk og social nødsituation, som regeringen og regionerne har et meget stort ansvar for.

EU støtter Tunesiens diktator i kampen mod flygtninge
I midten af juli indgik EU en aftale med den tunesiske diktator præsident Saied om, at den tunesiske regering skal hjælpe med at holde flygtninge ude af EU. Den tunesiske regering vil modtage omkring 1 milliard euro til gengæld, hvis den samtidig vedtager IMF’s økonomiske neoliberale “reformer”. I denne proces agiterer den reaktionære populist Saied massivt mod migranter og flygtninge. Hans politi efterlader mennesker, herunder børn, i ørkenen, hvor de er uden vand og hjælp.
Udtalelse fra de europæiske partier i CIPOML

Ny APK Pjece: Teser om stormagternes voksende rivalisering og dansk imperialismes placering 2023
Hvordan vi forholder os til og forstår imperialismen i dag er afgørende for den politik, både strategi og taktik, som vi fører i klassekampen. At vi lever i imperialismens og revolutionens epoke, betyder at klassekampen for en virkelig social forandring må vende sig mod al imperialisme. Vi afviser teorier om ”fredelig imperialisme”, også den nye kinesiske om den ”multipolære kamp” og afviser deltagelse i imperialistiske alliancer.

Ny pjece: Teorien om ”verdens deling i tre” er en revisionistisk strategi
Det politiske og ideologiske indhold i opgøret med maoismen og den kinesiske revisionisme i 1970erne er igen blevet aktuelt. I dag optræder teorierne om verdens deling i tre i nye forklædninger som forestillinger om en fredelig ”multipolær verden”. En teori som Kinas imperialistiske magthavere forsøger at propagandere som generallinje. Denne nye pjece giver en klar indføring i hvordan maoismens revisionistiske teorier blev afsløret og afvist af marxist-leninisterne i Danmark.

Ferielæsning med sjæl, hjerte og klasseholdning

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater