Ny pjece: Teorien om ”verdens deling i tre” er en revisionistisk strategi

Det politiske og ideologiske indhold i opgøret med maoismen og den kinesiske revisionisme i 1970erne er igen blevet aktuelt. I dag optræder teorierne om verdens deling i tre i nye forklædninger som forestillinger om en fredelig ”multipolær verden”. En teori som Kinas imperialistiske magthavere forsøger at propagandere som generallinje. Denne nye pjece giver en klar indføring i hvordan maoismens revisionistiske teorier blev afsløret og afvist af marxist-leninisterne i Danmark.

Der er to væsentlige grunde til at genudgive disse artikler fra opgøret med maoismen i KAP tilbage i 1978 i denne pjece.

Det er en del af vores partis rødder og den vedvarende kamp for at forsvare marxismen-leninismen og sikre skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti. Samtidig er det politiske og ideologiske indhold i opgøret med maoismen og den kinesiske revisionisme igen blevet et aktuelt, hvor den i dag optræder i nye forklædninger.

Artiklerne er et nedslag i det kommunistiske partis historie i Danmark i en periode, hvor der på internationalt plan foregik en heftig kamp fra de marxistisk-leninistiske partiers og organisationers side for at afvise den kinesiske variant af den moderne revisionisme. Ikke mindst Albaniens Arbejdes parti med Enver Hoxha i spidsen førte en omfattende politisk og ideologisk kamp, der kan læses om i bøger som ”Imperialismen og revolutionen”.

Ledelsen i KAP sluttede sig derimod til den nye maoistiske generallinje for den internationale kommunistiske bevægelse, der baserede sig på den såkaldte teori om ”verdens deling i tre”. Hvilket dækkede over et opgør med marxismen-leninismen på dens centrale punkter.

Efter bruddet med maoismen og en kort stiftelsesproces i KS(m-l) og samling af de marxist-leninistiske kræfter blev DKP/ML stiftet i slutningen af 1978. I udgivelsen ”Kampen for Arbejderklassens kommunistiske parti – fra DKP/ML til APK” siges der meget rigtigt:

”Der er ikke blot -risiko- for at revisionismen igen vil forsøge at nedbryde det marxist-leninistiske parti, der er derimod garanti for det. Risikoen består alene i, at det marxistisk-leninistiske parti ikke er rustet til at modgå de forsøg. Når revisionismen stikker sit fjæs frem, er det godt at kunne genkende den.”

I dag promoveres en række nye variationer af kinesisk revisionisme. Nogle partier, som KP og Dagbladet Arbejderen, er åbenlyst talerør for den kinesiske revisionistiske ledelses variant af 3-verdens teorien, med Kina i spidsen for en fredelig ”multipolær verden”. En teori som Kina mener udgør generallinje for kampen i dag.

Begreber som Dengisme, går i ord mod revisionisme, men omfavner Deng Xiaopings og Xi Jinpings Kina som et socialistisk land. De ser hverken Kina eller Rusland som imperialistmagter, men kræfter i en fælles klasseløs front mod USA-imperialismen. Det er genbrug af Maos teori om ”verden delt i 3”. Det er derfor nyttigt at holde de to varianter op mod hinanden – og se hvor maoismen helt principielt adskiller sig fra marxismen-leninismen.

Lenins tese om, at vi lever i imperialismens og revolutioners epoke, er fortsat gældende i dag. På trods af alle udviklinger – geopolitiske, økonomiske, teknologiske – så har imperialismen ikke ændret karakter, den kan ikke gøres fredelig eller til en allieret. I kampen mod imperialismen kan arbejderklassen ikke støtte sig på den ene imperialistmagt i kampen mod en anden.

Den eneste reelle løsning for fremgang og en fremtid for det store flertal af verdens befolkning og for kloden er arbejderklassens sociale revolution for at afskaffe udbytning, undertrykkelse og krig og arbejderklassens revolutionære kamp for socialisme.

Pjecen indeholder teksterne:

  • Forsvar marxismen-leninismen – bekæmp KAP-revisionismen, vedtaget på KS(m-l)s stiftende landsmøde, maj 1978.
  • Teorien om ”verdens deling i tre” er en revisionistisk strategi, af Klaus Riis, maj 1978. Tidligere udgivet i bogen Socialismen og fremtiden, Forlaget Arbejderen 1985
    – KAP følger en revisionistisk strategi og taktik
    – KAPs klasseanalyse – den revisionistiske strømnings gennembrud
  • Maoimen kaster masken, af Klaus Riis, juni 1980. Artikel i Arbejderen.

Pjecen kan købes i Oktober Bogcafe, og kan findes online her:

Pjece: Teorien om ”verdens deling i tre” er en revisionistisk strategi (apk2000.dk)

Andre pjecer og udgivelser kan findes her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater