En sommerlejr fyldt med revolutionær energi

I foromtalen af APKs sommerlejr skrev vi, ”når vi mødes på sommerlejren, mærker vi energien fra de andre deltagere i diskussionen, og vi får fornyet mod.”
Nu, hvor lejren er slut, kan vi konkludere, at alle deltagere har fået ikke bare ”nyt mod”, alle har fået mega meget nyt mod, revolutionær energi og mange ideer til den kommende klassekamp.

Mange faktorer spillede en rolle for dette, de mange velforberedte oplæg om de vigtigste aktuelle klassekampsspørgsmål. Oplæg der vil blive bragt i kommende numre af tidsskriftet Enhed og Kamp.
En stor rolle spillede ikke mindst de spanske kammerater fra det kommunistiske ungdomsforbund og de tyske kammerater fra International Jugendverein, som fortalte levende om kampene og aktiviteterne i deres lande. Vi så videoer fra nogle af deres store aktioner og events, hvilket var utroligt inspirerende.
I det hele taget gav de mange unge, bl.a. fra DKU, et boost af videbegærlighed og begejstring.

Lejren sluttede med optimisme, da Kristian Dahlgaard holdt et oplæg om opståen og udviklingen af den marxistisk-leninistiske teori og filosofi fra Marx og Engels og frem. Kristian betonede flere gange, at marxismen-leninismen er en videnskab, og at det handler om dialektikken mellem teori og handling.
Han gav stærke eksempler på, hvor kæmpe en bedrift det var, at arbejderklassen tog magten i Rusland og opbyggede et samfund af arbejderklassen og for arbejderklassen.

APK har en ny bog på vej med artikler om socialisme, det fortalte Kristian også om. Han er en af redaktørerne på bogen, der både vil indeholde tekster som proklamationen af arbejderklassens magtovertagelse i Rusland, Den sovjetiske forfatning fra 1937, den første socialistiske grundlov, Det kommunistiske Manifest og meget andet.
Der var enighed om, at den bog er meget vigtig og skal spredes til mange mennesker.

Der var også en god diskussion om, hvordan vi propaganderer og agiterer bedre og mere for socialismen, for at der findes et andet valg end at fortsætte i imperialismens mareridt.

Dette foregik søndag. Aftenen før holdt vi festaften.
Det blev et festfyrværkeri af indslag.
Vi sad ved langborde pyntede med blomster og fik først serveret endnu en overdådig og überlækker middag.
Siden var det børnenes tur, de havde lavet en quiz, som gav meget snak og latter.
Så skiftede det mellem festtale, sang, musikindslag og kædedans. De spanske kammerater havde et indslag, der bestod i at lære os alle sammen at danse en spansk dans. Så vi gik alle ud på græsplænen og dannede en stor ring, hvor vi hele tiden skulle skifte partner. Det var sjovt!
Aftenen fortsatte med sang, snak og dans.

Lejren sluttede med mange glade udsagn om, hvor godt det havde været, hvor lærerigt, hvor spændende at høre de udenlandske gæster. Alle gav udtryk for at de stensikkert kom igen til næste år, og at til næste år vil endnu flere unge komme med.

Næste års sommerlejr bliver samme sted, Vig, den 17.juli til den 21.juli.

På gensyn!

Flot start på sommerlejr
KPnet 21. juli 2023


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater