1. maj 2022: En stærk markering for et NEJ den 1. juni og mod imperialisternes krig

For socialisme – Fælles kamp mod kapitalens krise, krig og reaktion var overskriften, da APK holdt 1. maj i København, Odense og Århus. Vi har samlet indtryk og billeder fra de 3 byer. De taler der findes på skrift eller video vil også blive lagt på nettet i de kommende dage.

KØBENHAVN
– En stærk markering for et nej den 1. juni og mod imperialisternes krig

APK holdt 1. maj på Den røde Plads i Fælledparken igen efter 2 års pause. Flot dag med et revolutionært program og stærk musik.

Der var en fantastisk god stemning med stærke talere og bragende musik. I bogboden gik salget af marxistisk litteratur, T-shirts mm. rigtig godt, der var kunder hele tiden og der var meget at diskutere.

I alle boderne og rundt på pladsen blev det diskuteret, hvorfor vi skal stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Palæstinensere, kurdere, unge feminister, unge kommunister, mange af APK’s venner, familie, børn, unge som ville høre de spændende bands flokkedes på pladsen.

Alligevel var vi langt fra så mange som vi plejer. Corona-pausen kunne mærkes i hele Fælledparken, hvor meget færre end normalt var mødt frem. Vi satser på et kæmpe rykind næste år!

Kæmpe tak til alle de gode talere og de seje bands

Inga Pauline Grüning, studerende, aktiv i Kvindeoprør og i Københavns Unge Feminister

Læs Ingas tale: KVINDEKAMP ER FREDSKAMP

Burmeister

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Dekker fra DKU – ungdommen kæmper
Oktober Bogcafé, var flyttet med i Fælledparken. Besøg den på Vesterfælledvej 2B
Gorm Christiansen, formand for Faglige Seniorer, Storkøbenhavn

Læs Gorm Christiansens tale:Bevar forsvarsforbeholdet – stem nej – Et Ja skaber ikke fred

Jean Thierry, Almen Modstand

 

 

 

 

 

Rockbandet FooN

 

Rasmus Weirup med band

 

 

 

Fri Galaxe

Hør Lizette Lassens tale for TID TIL FRED – aktiv mod krig

Sygeplejerske Katrine Vilien – ligeløn – normeringerne op – mulighed for at give omsorg

 

 

Kurdernes kamp blev repræsenteret af Fey-Kurd

Læs Katrines tale: Uden omsorg dør vi – kræv omsorgen tilbage


Læs talen fra Cathrine Frederikke Pedersen, APK

1. maj 2022: Gå med i kampen for et andet samfund, uden krig og krise – gå med i APK!


ÅRHUS

I Århus var APK en del af Græsrøddernes 1. maj – og deltog senere også med bod på fagbevægelsens 1. maj. En fin dag fuld af samtaler på kryds og tværs, uddeling af flyere og salg af det spritnye nummer af Enhed og Kamp, APK’s bogudgivelse “For et revolutionært brud med kapitalismen” – og meget mere. Her følger indtryk fra dagen. Først på Kloster Torv og gennem gaderne til Havnepladsen.

Læs talen fra Stop Terrorkrigen – Ud af NATO: BLIV AKTIV MOD IMPERIALISTERNES KRIG – SIG NEJ TIL EU-HÆREN

ODENSE
– Rød 1. Maj tilbage i Munke Mose

Efter to års corona-nedlukning var Rød 1. Maj tilbage i Munke Mose i Odense, hvor det ellers er blevet afholdt i over 30 år. Overskriften lød: Fælles kamp mod kapitalens krig, krise og reaktion –kom og mød APK i Munke Mose 1. maj.

På en kølig, men solbeskinnet 1. maj-dag afholdt APK-Fyn en vellykket Rød 1. maj i Munke Mose. Begivenheden blev i år lavet som et cafe´- arrangement med et Oktober Bogbutik- telt, hvor man kunne se og købe bøger, plakater, T-shirts og andre materialer, samt øl, vand, kaffe og kage. Foran teltet borde og bænke, det hele garneret med røde faner.

Der var to stærke taler, en APK-tale af Jan Nielsen og en STEM NEJ-tale af Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU. Og der blev spillet god progressiv og folkelig musik.

Arrangementet tiltrak mange venner og kontakter af APK, men også nye folk, en del unge, som ville høre om APK’s politik, blandt andet synet på krigen, Ukraine, NATO og EU. Flere fortalte at de havde været til det faglige 1. maj-arrangement andetsteds i byen, men var blevet trætte af at høre på bl.a. Mette Frederiksens krigsophidsende tale og derfor var kommet ned til vores arrangement.

Der var stor interesse og opmærksomhed på talerne og stor interesse for vores materialer. Den store sællert var helt klart en nyproduceret NO WAR- T-shirt. I det hele taget var der en rigtig god stemning og en livlig politisk debat og snak hos de tilstedeværende. Der var enighed om at det nu var en vigtig opgave for alle at kæmpe for et NEJ til at afskaffe forsvarsforbeholdet ved folkeafstemningen 1. juni.

Jan Nielsen talte for APK

“Som monopolernes statsminister har Mette Frederiksen ikke forsømt nogen krise til at optræde ”ansvarligt” (overfor monopolerne) og formulere nødvendig accept af hårdere tider. Det så vi under pandemien, hvor vi skulle vise ”samfundssind” og løntilbageholdenhed, mens monopolerne skovlede nye rekordprofitter ind og småhandlende måtte lukke.

Det ser vi igen med Ukraine-krigen, hvor statsministeren taler om, at intet bliver som før og ”alle skal bære nye byrder . Krigsoprustning koster ikke kun liv for de involverede med også velfærd for at holde krigsmaskinen i gang.
Se talen her
Mod stormagtskrig, NATO og USA-baser i Danmark – For et NEJ 1. juni

 

Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU

 

 

 

“Hvis vi overgiver forsvarsområdet til EU, så bliver vi ikke spurgt igen, hvis EU om få år ønsker at styrke deres magt på det militære område. Så det er sidste chance for at sige fra.
Læs Carstens tale her: Stem NEJ d. 1. juni”

 

 

 

Se programmerne her
1. maj 2022 med APK – For socialisme – Fælles kamp mod kapitalens krise, krig og reaktion

Se flere artikler fra 1. maj 2022

Læs også CIPOML’s 1. maj udtalelse:
I lyset af krisen, social revolution!

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater