Bevar forsvarsforbeholdet – stem nej – Et Ja skaber ikke fred

Vi bliver alle ofre for krigens udvikling og situationen har allerede sat sig sine spor i form af at priserne buldrer derudad. Det er på alle niveauer. Prisen stiger på energi, på fødevarer og transport. Prisudviklingen betyder endnu mere ulighed. 

1. maj på Den røde Plads: Tale af Gorm Christiansen, formand for Faglige Seniorer, Storkøbenhavn

1. maj 2022 i krigens tegn

Krigens gru i Ukraine har betydet umenneskelige ofre med død og ødelæggelse, flygtningestrømme i hele Europa og splittede familier.

Den ældste del af befolkningen har kendt mennesker som har kæmpet i krig, har levet og opvokset under krig og efter krigen måtte leve med afsavn, for at genopbygge samfundet og den velfærdsstat vi alle har haft del i og haft glæde af.

Og nu oplever igen der er krig i Europa.

Vi bliver alle ofre for krigens udvikling og situationen har allerede sat sig sine spor i form af at priserne buldrer derudad. Det er på alle niveauer. Prisen stiger på energi, på fødevarer og transport.
Prisudviklingen betyder endnu mere ulighed.

Det belaster alle private økonomier, men i særdeleshed folk med de laveste indkomster.

For pensionisterne er det en særlig udfordring. De bliver inflationens ofre.
Ved årsskiftet fik folkepensionen en regulering på 29,00 kr.

Det dækkede på ingen måde inflationen, som i januar var 2,1%. I februar var inflationen på 5.2% og i marts var den på 6,1%.

Økonomien for mange pensionister er ved at være presset meget alvorligt.

Derfor må regering og folketinget gøre en indsats hurtigst muligt, med en økonomisk hjælpeordning til de allermest udsatte pensionister.

Lige nu forhandles der om at bevillige et ekstra kontant beløb, men det kunne også være udbetaling af en ekstra ældrecheck eller en ekstra regulering på folkepensionens pensionstilskud.

Det vil gavne de pensionister, som ”kun” lever af folkepensionen, som et værn mod den galoperende inflation.

Men der er også en anden dagsorden. Hvordan får vi afsluttet krigen? Hvordan får vi skabt fredsforhandlinger?

Der gik kun få uger efter angrebet på Ukraine før end regeringen fik vedtaget vi skal til afstemning den 1. juni 2022.
Forsvarsforbeholdet skal ophæves!

EU skal kunne sende soldater ud i militære aktioner. Selv om man hævder at hvert land selv beslutter man fra gang til gang vil deltage fra dansk side, så kender vi til det pres landene vil blive sat overfor hver gang der skal foretages en militær aktion.

Nato har lige besluttet at sende kampvogne og andet højteknologisk militært isenkram til Ukraine med overskriften: Putin må ikke vinde krigen.

Det vil betyde en yderligere eskalering af krigen. Endnu flere mennesker må dø. Endnu flere ødelæggelser. Endnu flere flygtninge.

Spørgsmålet er om det vil få krigen til at ophøre – om vi vil få fred?
Mit svar er Nej til ophævelse af forsvar forbeholdet.

Et Ja skaber ikke fred.

Det vil få store konsekvenser for udviklingen af vores velfærd i Danmark. Det vil få store konsekvenser for udviklingen af vort sundhedssystem.

Allerede nu står kommunerne overfor store udfordringer, fordi der bliver flere og flere ældre. Seniorer og pensionister som på godt og ondt bliver mere og mere plejekrævende, både i eget hjem og i ældreplejen.

Det kræver mange flere uddannede i plejesektoren. Det kræver mange flere nye ældreboliger som også skal være til at betale for pensionister.
Det kræver mange flere penge som skulle kanaliseres ud til kommunerne.

Sundhedsudviklingen taler sit tydelige spor. Mange tusinde mennesker står på ventelister til operation og behandlinger. Men arbejdsforholdene på Regionshospitalerne har ført til at personalet søger andre stillinger og dermed har vi tomme sengepladser, da der ikke er personale som kan give de indlagte den nødvendige behandling.

Derfor var kravet om ophævelse af Budgetloven en del af løsningen til at skabe bedre velfærd og bedre forhold i sundhedssektoren.

Ulykkeligvis betød krigen, at regering og et flertal i folketinget sprang rammerne i Budgetloven og bevilligede flere penge til militær og sendte en bataljon til de Baltiske lande og oveni ad åre, at ville bruge 18 milliarder kroner pr. år til militæret.

Det vil ramme indsatsen om bedre velfærd og udviklingen af sundheden. Men ikke mindst vil det ramme de økonomisk svageste i vort samfund.

1. maj er et af demokratiets hjørnestene. Det er retten til demonstrationsfrihed og talefrihed. Det gøres bedst når vi har fred.
God 1. maj til alle.

Se flere artikler fra 1. maj 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne