I lyset af krisen, social revolution!

Af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

I lyset af de imperialistiske magters krig, den revolutionære kamp for at gøre en ende på kapitalens herredømme!

Vi står midt i en verden, hvor de økonomiske, politiske og sociale problemer forværres, hvor ejerne af storkapitalen skubber virkningerne af det kapitalistiske systems krise over på arbejderklassen og folkene. Her bliver markeringen af Majdagen anledning til, at de udbyttede og undertrykte i alle lande, giver deres mening til kende i protest mod de problemer, der berører dem. Og også deres urokkelige beslutning om at fortsætte deres kamp for social frigørelse.

Monopolernes og de kapitalistisk-imperialistiske landes ønske om at erobre nye markeder og udvide deres indflydelsessfærer har fremprovokeret udbruddet af en ny krig af interimperialistisk karakter i Ukraine. Det er interesserne hos de kapitalistisk-imperialistiske magter, der står på spil her. Interesser grupperet i Den Europæiske Union og NATO, ledet af den amerikanske imperialisme på den ene side, og på den anden side den russiske imperialisme – ikke mindre aggressiv og gridsk end den førnævnte.

Vi kan ikke vælge side til fordel for en eller anden magt eller blok i de politisk-militære stridigheder mellem de imperialistiske magter og ejerne af storkapitalen. Begge sider fremmer had og krig. De er i sagens natur som imperialistmagter fjender af folkene, og vi fordømmer dem som sådanne. Vi vælger side sammen med arbejderklassen og folkene. Og i denne særlige situation udtrykker vi vores solidaritet med arbejderne, ungdommen og folket i Ukraine, som er midt i de interimperialistiske stridigheder og er ofre for krig. Vi afviser Ruslands og det USA-ledede NATO’s krigsanstiftende politik.

I det hele taget har det internationale borgerskab erklæret krig mod arbejderne og folkene. Hvilket kommer til udtryk i den statslige politik, som det – angiveligt – anvender til at genstarte landenes økonomi og tage sig af sociale behov. Men som i virkeligheden er en politik for at beskytte de magtfulde økonomiske gruppers interesser og garantere deres høje profitrater. Både neoliberale, konservative og socialdemokratiske regeringer angriber arbejdernes rettigheder, kriminaliserer sociale protester, godkender sultelønninger, holder millioner af mænd og kvinder arbejdsløse. Det er den politik de bruger for at håndtere den økonomiske krise, der brød ud i 2020. Og Covid 19-pandemien gjorde det klart, at for borgerskabet er den “hellige” kapital, det der gælder frem for alt andet.

Hver dag fører kapitalismen til at millioner af mennesker lever i fattigdom, i arbejdsløshed og uden udsigt til arbejde. Millioner forlader deres byer og lande på flugt fra disse problemer og fra vold, usikkerhed, krig. De gør det i håbet om at genopbygge deres liv i andre lande, men bliver mødt med anti-migrant og fremmedfjendske politikker, med racistiske holdninger og vold fremmet fra ekstreme højreorienterede og fascistiske organisationer, der vinder frem i nogle lande.

På den anden side står de riges overflod. Midt i krisen og pandemien er udviklingen med stadig mere rigdom koncentreret på stadig færre hænder taget fart. Milliardærernes formuer er vokset, og nye millionærer er kommet til. Kløften mellem rig og fattig, mellem udbyttede og udbyttere er blevet større. Også afstanden mellem de afhængige lande og de mere udviklede kapitalistiske lande og ikke mindst de imperialistiske magter er blevet større. Den økonomiske og sociale ulighed vokser hver dag.

Men arbejderne i byen og på landet, ungdommen og kvinderne i de folkelige sektorer, de arbejdsløse og de hjemløse, miljøforkæmpere og kunstnere accepterer ikke denne situation som et nødvendigt onde, de er dømt til at leve under i al evighed. Utilfredshed forvandles til at der siges fra, og viser sig som klassekamp. De er hovedpersoner i vigtige protestdemonstrationer mod regeringernes restriktive politik, mod de stigende leveomkostninger og lave lønninger, mod neoliberale planer. De kræver deres rettigheder, de forsvarer naturen og modsætter sig udvindingspolitikker. De kæmper for vand, for uddannelse, for sundhed, mod betaling af udlandsgæld og meget mere. De kæmper mod kapitalismens ondskab og længes efter forandring. Men alligevel er de ofte ofre for demagogi fra højreorienterede og såkaldte venstreorienterede politiske kræfter, som manipulerer folkets følelser for at sikre systemets stabilitet og det borgerlige styre.

I lyset af krisen, siger vi: Social revolution! I lyset af de imperialistiske magters krig kæmpes en revolutionær kamp for at gøre en ende på kapitalens herredømme! Dette er det alternativ, som arbejderklassen og folkene har til at vinde social frigørelse.
Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer – CIPOML – opfordrer denne majdag arbejderne i hele verden til, sammen med de særlige krav og krav, som hvert enkelt lands virkelighed bestemmer, at rejse de bannere, der forener den internationale arbejderklasse i kamp. Kun revolutionens og socialismens sejr vil skabe en ny verden, et samfund med lighed, velfærd og fremskridt, arbejdernes samfund!

Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer CIPOML
Koordinationsudvalget
1. maj 2022

Se CIPOMLs hjemmeside

Se flere artikler fra 1. maj 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater