Demonstration Cykelslangen kører hver 14. dag: Stop nedrivninger i Vollsmose!

Der er godt gang i modstandskampen mod nedrivninger og tvangsflytninger i Vollsmose. Der bliver cykeldemo hver 14. dag, og Almen Modstand står for at organisere retssager. Ligesom
et “Altanbanner projekt” vil sikre, at 1200 bannere fordeles over hele landet med tekster som “Vi flytter ikke”, “Vores hjem er ikke til salg” “Bevar almene boliger”, “Vores hjem, Vores ret”.

Af Rina Krøyer

Cykeldemonstration gennem Vollsmoses parker i Odense, den 6. april hvor Folketinget behandlede Almen Modstands borgerforslag om at ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaffelse af de såkaldte “ghettolister”

Rinas skriftlige genfortælling af den 1. Maj tale hun holdt på på vegne af Almen Modstand, som talsperson for Vollsmose på APK’s landsdækkende 1. maj online arrangement

Vollsmose er 9 kvadratkilometer, består af 7 parker og kun omtrent 12% var bebygget, det øvrige var grønne rekreative områder med legepladser af mange forskellige slags, store grønne græsarealer med gamle træer og hyggelige kringelkroge med vild natur og søer.

Sådan er det ikke mere. Man valgte at anvende vores friareal til “At åbne Vollsmose op”. Så nu er de i gang med, at lave tre asfaltveje og adskillige tosporede asfalt supercykelstier og kunstneriske flise/asfalts gangstier, tværs igennem Vollsmose.

Så løsningsmodellen i deres “Den sidste Vollsmose plan” er et helt bevidst valg fra Odense kommune og boligselskaberne FAB og Civica. Det er ikke parallelsamfundslovene der dikterede den løsning, selvom de gør hvad de kan, for at sende skylden videre til ministeriet. Og det til trods for at vi allerede for indeværende har mangel på boliger i Odense. Så ja, det er en mærkværdig fornuft der hersker i disse tider.

Havde de bare haft et ønske om at bebygge frem for at nedrive, havde vi bevaret 1000 velholdte og billige lejemål, plus alle de nye der ville have været opført. Det havde været til stor glæde og gavn for mange, en gevinst for klimaet og vores milliarder ville ikke gå til spilde.
Tværtimod er de så småt gået i gang i Bøgeparken, som er den første der tages under kærlig behandling, der skal destrueres 278 lejemål.

Retssager

Jeg er meget aktiv i den juridiske del af kampen, jeg videreformidler viden om beboernes rettigheder, og opsøger beboere og afholder små infomøder. Vi samarbejder med advokaten Morten Tarp, der fører andre sager “fra de særligt udvalgte boligområder”. Han uddybede og svarede på spørgsmål fra beboerne, og det afstedkom at 27 familier ønskede at blive boende og kæmpe ved at indgå i retssager.

Jeg havde fået indsamlet de nødvendige oplysninger, med undtagelse af lejekontrakter, fra familierne. Derfor sendte jeg en forespørgsel til boligselskabet, fra beboernes egen mail, hvori jeg bad om en kopi af lejekontrakten, forskelligt formuleret, for at undgå at boligselskabet anede uråd. Det hjalp desværre ikke, de røde lamper tændte og Civica sendte breve retur, uden lejekontrakter, men med et genhusningstilbud til en lejlighed et andet sted i Vollsmose, (i bygninger der ikke berøres af nedrivninger og ombygningerne), og havde beboerne yderligere spørgsmål, var de velkomne til at ringe.

Dermed forsvandt incitamentet for familierne til at gå ind i en retssag, og en del turde ikke tilmelde sig fordi gruppen skrumpede, og det bredte sig, så nu forestiller mange af de øvrige beboere sig, at de også kan blive genhuset i Vollsmose.

Så Almen modstand fik ikke stoppet nedrivningerne i Bøgeparken. Men vi har forbedret beboernes betingelser for genhusning, som ellers kom som en truende opsigelse med et “alt eller intet tilbud”, med en svarfrist på en uge. (Hvilket er ulovligt da lejeloven siger 6 uger). Så for nuværende er ca. 100 lejligheder tomme, men genhusningerne foregår indtil bygningerne væltes til november.

Birkeparken, som ejes af FAB er nr. to og der skal 200 lejemål fjernes, og ud af dem har ca. 30 lejligheder midlertidige lejekontrakter, og de er indgået inden for de seneste to år, med en varighed af 2-3 år, og derefter skal familierne selv finde et nyt sted at bo. Men for nyligt sendte jeg nogen dokumenter fra et lukket medlemsmøde (en beboer sendte dem til mig) videre til advokaten, og derudfra konkludere ham, at de midlertidige kontrakter er ugyldige.

Før et boligselskab kan få dispensation fra lejeloven og udstede de tidsbegrænsede lejekontrakter, skal beboerne have vedtaget en udviklingsplan på et medlemsmøde. Men den blev først vedtaget for ganske nyligt, og derved har beboerne nøjagtig samme rettigheder som alle andre. Det ved boligselskaberne ikke, at vi ved, men det gør, at vi har endnu større sandsynlighed for, at beboerne indgår i retssager, for de har alt at vinde og intet at tabe.

Jeg ser virkelig frem til, at vi kan få skovlen under dem, for det er en skændsel det beboerne skal igennem, og de utrygge truende metoder boligselskaberne anvender for at få beboerne til at makke ret, er totalt uacceptable.

Demonstration Cykelslangen

D. 6/4 afholdt vi en demo, da borgerforsalget om at stoppe parallelsamfundspakken blev forelagt folketinget til første behandling, ingen af borgerforslagene er kommet videre til anden behandling, men det er vejen til folketinget der er vigtig, for budskabet bliver spredt vidt og bredt. Ca. 56.000 underskrifter fik vi, fra mennesker der hørte om vores, Almen Modstands, kamp mod ghettopakken, og valgte at støtte vores sag. (50.000 stk. sender det videre til folketinget).

Demonstrationen vi afholdt kalder vi “Cykelslangen”. Os der deltog pyntede vores cykler med laminerede skilte “Jeg flytter ikke”; Vores hjem, vores ret”: “Almen Modstand” etc.
Forrest kørte en ladcykel med en højtaler og livsglad musik, og så fulgte vi øvrige med på en lang række efter hinanden. Ruten gik igennem alle parker og tog ca. 5 kvarter. Det var super hyggeligt og vi mødte mange smil og vinkende hænder, nogle genkendte vores gule logo og andre undrede sig over hvad det gik ud på, og vi fik uddelt mange klistermærker på vejen og gav små korte forklaringer på, hvad vi lavede og hvorfor. Det er vores plan at den skal være et fast arrangement hver 14 dag, når vejret bliver til det.

Og så har vi et “Altanbanner projekt” i gang, så, om snart, kommer der 1200 bannere som fordeles over hele landet, “Vi flytter ikke”, “Vores hjem er ikke til salg” “Bevar almene boliger”, “Vores hjem, Vores ret”.

De værdigste hilsner Vollsmose

Se også
Cykeldemo i Odense: Folketinget fastholder at rive flere tusinde almene boligerne ned


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater