Forbyd atomvåben! Danmark ud af NATO og EU!

Atomvåben er det farligste terrorvåben af alle – og det er tæt forbundet til de imperialistiske stormagters kamp om magten. Skiftende danske regeringer har boykottet FN’s forbud mod A-våben, der ratificeres d. 22. januar – de sværger til livet under USA’s atomparaply. Vi skal ikke gøre os illusioner om at ændre regeringens holdning med gode argumenter. Sammen med kravet om forbud mod atomvåben må vi arbejde for at frigøre Danmark fra de imperialistiske alliancer NATO og EU.

Af Tine Spang Olsen, indlæg i APK’s kongresdebat 2021

De imperialistiske stormagter besidder dem, de bruger dem som trussel, men ikke kun som trussel, for deres krigspolitik bygger på at disse våben rent faktisk kan tages i brug. Danmark er med i to atombevæbnede alliancer, med NATO som den centrale krigsalliance, men også EU har store ambitioner om at bygge sig op som militær supermagt, bl.a. på baggrund af Frankrigs atomvåben.

Vores regeringer bygger deres politik på, at Danmark har imperialistiske interesser i verden, og at de skal sikres gennem besiddelse af dette bestialske terrorvåben. Det de kalder ’sikring af freden under USA’s atomparaply’. Men atomvåben er ikke et forsvarsvåben, de er angrebsvåben og trusselsinstrumenter, de sikrer magtforhold, ikke fred. De bør ubetinget forbydes, og det kræver et opgør med Danmarks rolle som imperialistisk land tilknyttet imperialistiske alliancer.

I 1945 demonstrerede USA at de var villige til at anvende deres nye altødelæggende våben i praksis, da de kastede atombomben over Hiroshima. Mere end 150.000 mennesker døde som følge af denne ene rædselsbombe. Nagasaki fulgte tre dage efter, med næsten lige så mange ofre. I månederne og årene som fulgte døde titusinder flere på grund af radioaktiv stråling og brandskader.

Siden er rækken af atommagter vokset, og i dag er vi vidne til et nyt atomkapløb med USA i spidsen. Atomvåbnene er moderniseret, både de jordbaserede missiler, ubådsmissiler og bomber, som smides fra fly. Det samme er USA’s og NATO’s atomstrategi, hvor der nu skal indgå de såkaldte mini-nukes i arsenalet. Angiveligt for at øge fjendens tiltro til at NATO faktisk vil bruge dem. Det er dog ikke kun noget fjenden skal tro, denne ’faktiske’ mulighed for at bruge atomvåben er en erklæret del af den nye atomdoktrin for USA og NATO.
Se USA’s nye atomdoktrin bliver også Danmarks – Atomvåben skal kunne bruges i konventionel krig og i cyberkrig

Traktaten der forbyder atomvåben

FN’s generalforsamling vedtog i 2017 en traktat der forbyder atomvåben. Det skete med en stor majoritet på 122 lande, omkring to tredjedele af verdens nationer. Aftalen forbyder udvikling, test, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben.

Traktaten skulle efterfølgende verificeres i de enkelte lande, og når 50 lande havde skrevet under, skulle traktaten træde i kraft. Dette er nu sket, og traktaten træder i kraft d. 22. januar 2021.

Europa er i dag spækket med atomvåben, ikke mindst amerikanske, og langt størstedelen af Europas lande er NATO-medlemmer. Kun to europæiske lande har underskrevet traktaten, nemlig Irland og Østrig, der er neutrale lande, der står udenfor NATO. Se underskriverne her

Under forhandlingerne i 2016 udsendte NATO en meddelelse til sine medlemslande om ikke at støtte arbejdet med traktaten – skulle en NATO-regering være i tvivl. Den danske regering var aldrig i tvivl, forhandlingerne blev boykottet fra starten.

NATO’s argument var, at det ville blive sværere at afholde øvelser med atomvåben, at transportere dem og at uddanne personale i håndtering og udvikling af atomvåben.
Alt sammen ting der jo ville være helt unødvendige, hvis atomvåben var fortid. Den egentlige årsag til NATO’s boykot kom næppe bag på nogen af regeringerne – den vestlige imperialismes magt bygger på besiddelsen af disse verdens stærkeste terrorvåben.

Faktisk blev initiativet startet i NATO-landet Norge, men allerede i 2015 blev Norge sat på plads. Udenrigsministeriet modtog et brev der slog fast, at et forbud mod atomvåben vil være i strid med Norges forpligtelser overfor NATO. Så på trods af at der faktisk var et flertal i det norske storting trak Norge sig ud, og initiativet blev overtaget af Østrig.

Har Jeppe Kofod en ny linje for udenrigspolitikken?

Regeringen har meldt ud, at udenrigspolitikken nu skal bygge på ”socialdemokratiske værdier og forpligtende fællesskaber”. Dette halmstrå er blevet grebet af kræfter på venstrefløjen for at fortsætte med resultatløse appeller til regeringen, og man åbner forventninger om at regeringen, med deres ‘nye og demokratiske’ udenrigspolitik kunne overbevises om at skrive under på forbuddet mod atomvåben.

Klart nok skal vi stille kravet til regering og folketing, at de skal stoppe krigspolitikken, at de skal skrive under på at terrorvåbnet over dem alle skal forbydes. Men det er absolut en blindgyde at skabe tiltro til politikere, der er svorne NATO-tilhængere og tiltro til deres forblommede besværgelser om fred og gode hensigter. Tiltro til en udenrigsminister der i samme udmelding om en ’ny udenrigspolitik’ erklærer USA som Danmarks tætteste allierede og definerer dem der ikke overholder forpligtelser som folk der dels er forbundet med Brexit, dels med Rusland. En dansk regerings klassiske fjender.

Vi kender også kun alt for godt til hvordan alle USA’s, NATO’s og Danmarks krige er ført ”for demokrati og vestlige værdier”. I statsmagtsprog er forsvaret for ”demokratiske værdier” lig med retten til at bombe og undertvinge andre – bare man udnævner dem til ikke-demokrater eller trusler mod fred og frihed inden.

Ligeså meget er det en blindgyde, at holde NATO op på alliancens principprogram og arbejde for at omskabe NATO til en fredsalliance – fordi de i deres stiftelsespapirer skriver, at NATO ønsker at ”løse internationale modsætninger med fredelige midler”. Ja klart nok, makker landene ret uden våben er det langt at foretrække for USA og NATO. Meget billigere og enklere. Men gør de det ikke, er militær magt det næste skridt, som vi har set det igen og igen gennem historien.

Ser man på rækken af lande der har ratificeret forbuddet mod atomvåben er det kendetegnende, at det er nationer der ikke spiller en imperialistisk rolle i verden, de er ikke tilknyttet imperialistiske alliancer der besidder atomvåben.

Ingen af atommagterne har skrevet under.

Jo før og jo bedre vi forbinder Danmarks oprustning og krige med Danmarks karakter af et imperialistisk land og til medlemskabet af NATO og afviser at krigspolitikken er et forsvar for Danmarks sikkerhed – jo tættere kommer vi på en fredelig verden.

Atomvåben skal ud af Europa – Atomvåben skal forbydes!
At leve under NATO’s atomparaply skaber ikke sikkerhed og fred, det er oprustning til krig.

Vi må sige nej til imperialisme og krig – ud af de imperialistiske alliancer NATO og EU!

 

Amerikanske atomvåben opbevares på baser i Europa. Dertil kommer Frankrigs og Storbritanniens.
I Europa ligger USA’s atomvåben tæt på Danmark i i Rheinland-Pfalz, ca 700 km syd for grænsen. Resten af de omkring 180 atomvåben befinder sig i Belgien, Holland, Italien og Tyrkiet.
Hvert år træner NATO i den praktiske gennemførelse af en atomkrig i Europa i flyøvelsen Steadfast Noon. Det er også værd at bemærke, at Danmarks nye F-35 kampfly er bygget til at bære atomvåben.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater