Arnes pension: En lappeløsning der skal dække over den stigende pensionsalder

Aftalen om ’Arnes tur’ er faldet på plads mellem S-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Det er en aftale der cementerer den generelt stigende pensionsalder for det store flertal. Og selv de der kommer ind under ordningen, vil ende med en høj pensionsalder – max 3 år tidligere end den stadigt højere pensionsalder.

Den endelige aftale følger regeringens udspil, hvor det når man er 61 år bliver opgjort hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Har man været 44 år på arbejdsmarkedet, kan man gå på pension 3 år før den almindelige pensionsalder, mens 43 og 42 år giver henholdsvis 2 og 1 års tidligere pension.

Partierne bag aftalen bryster sig af at flere perioder nu medregnes, bl.a. praktik, barsel, arbejdsløshedsperioder og deltid. Men aftalen udelukker stadig flertallet af mennesker fra at kunne opleve et rimeligt otium efter et opslidende arbejdsliv. I dag går de allerfleste unge over gymnasiet eller lign og er omkring 18 – 19 år før de starter på en uddannelse eller en læreplads.
Og hvem kan overhovedet klare dagens arbejdsmarked op i den alder det kræves for det store flertal?

Det er voldsomme angreb der er gennemført på retten til en værdig tilbagetrækningsalder. Fra at have ret til efterløn på et niveau med dagpengene fra 60 år, står vi med en pensionsalder, der kan stige til op i 70-årsalderen og på en lav ydelse.

Det vi ser er et EU-dikteret angreb på kollektive rettigheder, hvor der lægges et kæmpe pres på at den enkelte må klare sig selv, og spare op til en privat pension. Og hvor de velhavende stadig kan gå på pension som 60-årig, mens flertallet aldrig vil kunne spare nok op.

At fejre Arnes pensionsaftale som en sejr, er at lægge sig fladt ned for det generelle angreb på retten til folkepension og afskaffelsen af efterlønnen. For at give Enhedslisten og SF et alibi for at bakke op om aftalen, har regeringen lovet at vil ’se på en evt øvre grænse for pensionsalderen’. Mens regeringen slår fast med syvtommersøm, at Velfærdsforliget om en stadigt stigende pensionsalder står fast. Hvad der også betyder, at selv for denne udvalgte Arne-gruppe vil pensionsalderen stige.

Vi må styrke kamp for en tidligere pensionsalder for alle og ret til en folkepension man kan leve af. Også en pensionsalder på 68 år er alt for høj, den vil være en stor forringelse af vores levevilkår, et tilbageslag der ikke er nogen grund til at acceptere.

Også en pensionsalder på 68 år er alt for høj og bygger på en accept af velfærdsforliget. Der er tværtimod brug for at samle os til en konsekvent kamp mod hele angrebet på retten til pension. At acceptere velfærdsforligets rammer, som Enhedslisten f.eks. gør det ved at sige god for en pensionsalder på 68 år er et kæmpe svigt af bevægelsen.

For at modgå sliddet på vores arbejdskraft og have tid og kræfter til et liv udenfor arbejdslivet:

30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation!

Skrot velfærdsreformen!

Ret til pension fra 60 år og en folkepension vi kan leve af!

Læs også
Enhedslisten og Arne-reformen:
Enhedslisten svigtede da den stigende pensionsalder skulle stoppes

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater