Godkendelse af ny form for genmanipulation presser sig på i FN og EU – med Monsanto og det amerikanske militær som bagmænd

Den nye metode til genmanipulation – genredigering – trænger sig på i både FN-systemet og i EU. I USA er der allerede grønt lys. En ureguleret metode til at ændre ikke alene planters gener, men dyrs og mennesker. Studier har vist, at metoden brugt på mennesker som sygdomsbehandling med sandsynlighed kan fremme cancer. USAs militær financierer og styrer forskningen i samarbejde med bl.a. Monsanto.

Illustration: Kristen W. Brown

Manipulation af gener, kendt som GMO har opnået stor udbredelse, men møder også stor modstand over hele verden.
I bl.a. USA og Latinamerika har store landbrugsmonopoler sat sig igennem med teknikken og i en årrække forsøgt at sprede den til Europa, dog uden den helt store succes. Nu må opmærksomheden også rettes mod den nye form for genmanipulation, som bliver forsøgt lobbyet igennem i FN-systemet og i EU.

Den nye teknik, crispr retter sig ikke alene mod planter, men mod dyr og mennesker. Ydermere er det amerikanske militær den førende kraft bag forskning i der kaldes ‘gene drives’ og crispr.

Den nye form for genmanipulation  crispr er allerede taget i brug i sygdomsbehandling, og alarmerende advarsler er kommet frem. Forskning på Karolinska Institutet i Sverige peger på, at behandling hvor crispr-teknikken er taget i brug giver en efterfølgende risiko for cancer.
Celler hvis genom er blevet regigeret med CRISPR-Cas9 kan efterfølgende fremkalde tumorer i kroppen ved at svække modstandskraften, de udgør en tikkende bombe.

Crispr blev godkendt i USA i 2017, og d. 25. juli skal EU-domstolen tage stilling til teknikken ‘gene drive’. De nye teknikker er bl.a. blevet anvendt i projekter som Bill og Melinda Gates Fondens projekt med bekæmpelse af malaria gennem at udrydde malariamyggen.

Med ‘gene drive’ indsætter man et ‘dårligt gen’, der forringer overlevelsesevnerne i myggen og gennem teknikken sikrer man, at netop dette gen med sikkerhed nedarves og derved hurtigt kan udrydde en hel art. Se 1-2-3 gene drive! Sådan gør man fra det ret så ukritiske Etisk Råd.

Videnskabsmanden der startede eksperimenterne med ‘gene drives’, biologen Kevin Esvelt har advaret mod teknikken, som en metode der yderst let kan løbe løbsk. Utilsigtede virkninger, hvor gener bliver aggressive er almindelige. Fejl der fuldstændigt kan ændre et økosystem (Wiliam Engdahl).

Dette er en af de teknikker som det amerikanske militær forsker i – med enorme perspektiver for kontrol og ødelæggelse.

Det amerikanske militærs rolle

USA’s militær har taget den ledende rolle indenfor forskningen i bl.a. gene drives’, i tæt samarbejde med den globale biotekindustri, bl.a. Monsanto. Dette er foregået i dybeste hemmelighed, men blev afsløret i The Gene drives files i 2017. I realiteten er det Pentagon der gennem fondsbevillinger ejer rettighederne til de nye genredigeringssystemer.

Det store flagskibsprojekt har været det tidligere nævnte til bekæmpelse af malaria gennem genredigering. Det er særligt rettet mod Afrika og mistænkes for at indgå i USA’s plan for dominans på kontinentet.

De nye teknikker har vidtrækkende betydning og må bekæmpes på lige fod med GMO.

Læs også

‘Redigering’ af gener hos planter, dyr og mennesker er i fuld gang med uregulerede teknikker
KPnet 30. april 2018

Gene Drive Files Expose Leading Role of US Military in Gene Drive Development.

Is Gene Editing the New Name for Eugenics?
William Engdahl, New Eastern Outlook 22. juni 2018

Biosafety in Danger
Corporate Europe Observatory 29. juni 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  16. juli 2018Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater