Etisk Råd omfavner Bayer-Monsanto – Bruger klimaproblemerne som murbrækker for GMO

Kampagnen for at få godkendt genmodificeret såsæd og fødevarer med GMO i EU-landene har kørt i årevis, og Etisk Råd går nu i offensiven for at få vendt stemningen i den danske befolkning, hvor et bredt flertal er modstandere af GMO. Bayer, der opkøbte Monsanto i 2018 forsøger igen at snige genmodificerede fødevarer ind i Europa. Både de og Etisk Råd hægter sig op på at den nye GMO-teknik CRISPR skulle være helt uskadelig. Det er bestemt ikke tilfældet. At GMO skulle være nødvendig for at brødføde verdens voksende befolkning er ligeså forkert. Fordelen ligger udelukkende hos verdens store landbrugsmonopoler.


Etisk Råd er efter et års betænkningstid, kommet med en revurdering af et tidligere forbehold imod GMO-afgrøder. I den hedder det at det vil være etisk forkert at begrænse udbredelsen af ny teknologi, det kunne jo være den ville redde verden fra hungernød og følger af klimaændringerne, som tørke. Det er tydeligt at man har udset sig klimaproblematikken som det  man håber kan få danskerne til at glemme modstanden mod genmanipuleret mad.

Etisk råd skriver bl.a. at ”GMO kan give planter modstandsdygtighed over for plantesygdomme og skadedyrsangreb, en effektiv udnyttelse af vand og næringsstoffer i jorden, så der skal vandes og gødes mindre og flerårige planter med dybe rødder der lagrer kulstof, og dermed trækker CO2 ud af atmosfæren…”

En diskussion om moderne teknologi er dog svær at forstå alene ud fra nogle tekniske fremskridt, det bliver nødt til at handle om hvem der ejer teknologien, og det den frembringer i praksis og ikke drømmerier. Når det handler om GMO, så kommer det i dag fra verdens allerstørste såsædsproducenter og bruges til at skabe planter der f.eks. kan kombineres med samme virksomheders giftstof-produkter.

Teknisk set er GMO en planteforædlings mekanisme, planteforædling sker helt tilfældigt hele tiden i naturen, og menneskeheden har kendt metoden igennem årtusinder. Det at udvælge frø med de bedste egenskaber er sket siden landbrugets start gennem tusinder af år, men er i stadigt højere grad blevet en kæmpe forretning, og de forskellige sorter er beskyttet af særlige regler.

Med GMO er der ikke kun tale om at springe et par led i forædlingsprocessen over, her er det teoretisk muligt at klippe ønskede egenskaber fra forskellige planter sammen på en helt ny måde – og patentere resultatet.

Når planteforædling sker på laboratoriet, har virksomheder og forskerne påstået, at de har ret til at udtage patent på deres nye hybridplanter, selvom det altså er eksisterende egenskaber ved naturen der er sat sammen på en ny måde. Indtil videre er det ulovligt at udtage patent på levende organismer, men her er der ligesom på GMO-området et konstant pres.

Nogle af de egenskaber som virksomheder har været på udkig efter, handler slet ikke om andet end at bevare kontrollen over en bestemt afgrøde. Med GMO og de tilhørende patenter har firmaerne effektivt overtaget kontrollen over næste års frø. Hvor landbrugerne traditionelt har lagt såsæd til side, skal den nu købes.

Mest kendt er virksomheden Monsanto – nu opkøbt af Bayer –  der har udviklet såsæd der kan tåle Roundup/glyphosat, den sprøjtegift som virksomheden selv producerer. Den type produkter løser ikke et problem, men skaber en mængde nye. Og hele tænkningen funderes på at alt uønsket på marken skal ordnes med et skud dyrt giftstof.

Der er ikke økonomi i GMO for bønderne

Undersøgelser af økonomien viser at GMO ikke har nogen blivende udbyttegevinst for produktionen i landbruget, den økonomiske fordel forsvinder efter et antal sæsoner. Som det kendes med andre former for forædling, skal der hele tiden udvikles nyt, der er intet i naturen stabilt. Det er frø- og sprøjtegiftfirmaet der scorer profitten.

Der er til gengæld overbevisende dokumentation for at sideeffekten ved GMO-afgrøder er yderst problematiske med rester at giftstoffer i foder og fødevarer og forurening i almindelighed, og i særdeleshed for ansatte i landbruget. GMO-tilhængerne hævder at deres produkter behøver langt mindre gift end tilsvarende naturlige, det er desværre også langt fra virkeligheden.

Den internationale GMO-industri kan i praksis ikke levere noget bedre end det man allerede producerer lokalt. Årsagen til at den fortsat ønsker at få lov til at udvikle GMO handler om kontrol over jorden og det der bliver dyrket på den. Alle de positive ting som biotek-industrien siger at de står for, er i grove træk en del af en politiske reklamekampagne der skal høste opbakning til at nogle få firmaer kan sætte sig på markedet, og fortsætte med at pøse gift ud over det hele.

Det er den helt forkerte vej at gå.

Se Etisk Råds kampagne for GMO her
GMO og etik i en ny tid

Læs tidligere artikler om GMO-teknikken CRISPR fra KPnet

Godkendelse af ny form for genmanipulation presser sig på i FN og EU – med Monsanto og det amerikanske militær som bagmænd
KPnet 16.juli 2018

‘Redigering’ af gener hos planter, dyr og mennesker er i fuld gang med uregulerede teknikker
KPnet 30. april 2018

Etisk Råd anbefaler GMO – mens EU forsøger at luske godkendelse af nye GMO’er igennem
KPnet 21. november 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater