Karl Marx: Om arbejderklassens politiske bevægelse

Det Kommunistiske Manifest blev udgivet d. 21. februar 1848. I dagens anledning henleder vi opmærksomheden på dette grundlæggende skrift for arbejderklassens revolutionære bevægelse.

I Karl Marx’ 200 år vil KPnet jævnligt bringe aktuelle og inspirerende citater fra nogle af hans værker. Karl Marx var (sammen med Friedrich Engels) grundlæggeren af arbejderklassens videnskabelige revolutionære teori.

Som 29-årig forfattede han i 1848 sammen med Engels Det kommunistiske Manifest (eller som det egentlig hedder Det kommunistiske partis manifest) – en slags stiftelsesdokument for den også i dag verdensomspændende revolutionære kommunistiske bevægelse. Hans videnskabelige hovedværk er Kapitalen.

Det kommunistiske Manifest er et godt sted at begynde en mere systematisk Marx-læsning.

Pdf-udgave her

Det følgende citat er fra Marx’ korrespondance. Brevet er optrykt i det helt centrale udvalg af Marx og Engels’ skrifter, som er udsendt i adskillige udgaver på dansk, senest af Forlaget Tiden. De kan købes i Oktober Bogbutikkerne.

Af brev fra Marx til Bolte 23. november 1871

… Arbejderklassens politiske bevægelse har naturligvis som endeligt mål at erobre den politiske magt for arbejderklassen, og derfor er det naturligvis nødvendigt at have en til en vis grad udviklet forudgående organisation af arbejderklassen, der vokser frem af selve dens økonomiske kampe.

Men på den anden side er enhver bevægelse, i hvilken arbejderklassen som klasse træder i modsætning til de herskende klasser og søger at tvinge dem ved tryk udefra, en politisk bevægelse. For eksempel: et forsøg på at tvinge de enkelte kapitalister til at nedsætte arbejdstiden ved hjælp af strejker osv. i en enkelt fabrik eller også i et enkelt fag er en rent økonomisk bevægelse; derimod er en bevægelse for at tiltvinge sig en ottetimers- osv. lov en politisk bevægelse. Og på denne måde fremvokser der alle vegne af arbejdernes isolerede økonomiske bevægelser en politisk bevægelse, dvs. en bevægelse af klassen for at gøre dens interesser gældende i almengyldig form, i en form, der har almengyldig tvingende kraft i samfundet. Hvis disse bevægelser forudsætter en vis forudgående organisation, så er de på den anden side i ligeså høj grad midler til at udvikle denne organisation.

Hvor arbejderklassen endnu ikke er så langt fremskreden i sin organisation, at den kan foretage et afgørende felttog mod de herskende klassers kollektivmagt, dvs. deres politiske magt, må den i hvert fald skoles til det ved hjælp af vedvarende agitation og fjendtlig indstilling over for de herskende klassers politik. I modsat fald bliver den en kastebold i deres hånd, hvad septemberrevolutionen i Frankrig har bevist, og hvad det spil, der endnu den dag i dag lykkes for hr. Gladstone og konsorter i England til en vis grad beviser.

Se hele brevet her

Marx/Engels: Udvalgte Skrifter
Bind 2, s. 466-68,
Forlaget Tiden, København 1973.

Netudgave af Udvalgte Skrifter bd. 1 og 2 her

Se også
Videnskabelig socialisme: ”Den eneste forgængelige og dødelige teori i det kapitalistiske samfund”

Den unge Karl Marx
Filmanmeldelse af Poul Andersen

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  17. april 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne