Esben Lunde Larsen giver nye gaver til svinebaronerne: EU-tilskud på 270 millioner

Ligesom staten fungerer også EU som omfordeler af penge fra skatteyderne til landets rigeste. Kjeld Hansen beskriver på bloggen Gylle.dk hvordan VLAK-regeringen og Esben Lunde Larsen netop i stilhed har foræret 270 millioner til danske svinebaroner gennem EUs støttesystem.

bregentved gods - 4 svinefarmeGreverne splittede op i fire svinefarme for at omgå reglen om max tilskud på 7 millioner. (Billedet: artikel i Børsen)

Pengene kommer fra en pulje til ’udvikling af landdistrikterne’, og fordeles som gaver til landdistrikternes rigeste – svinebaronerne – og deres industrilandbrug.

Lunde Larsen beholdt jobbet som miljø- og fødevareminister, da regeringen i huj og hast måtte fratage ham posten som fiskeriminister pga skandalen om kvotekongerne og afsløringer af ministerens løgne i den forbindelse. En flytning til en anden ministers område der angiveligt indtil nu har kostet 27,9 millioner og sikrede at Lunde Larsen undgik at blive væltet.

270 millioner kr. til danske svinebaroner

139 svinebaroner nyder godt af Lunde Larsens gaver, men enkelte tilgodeses i særlig grad. Her finder vi bl.a. ejerne af Bregentved Gods, kammerherre, hofjægermester greve Christian G. P. Moltke og greve Frederik C. A. Moltke. De har smart omgået reglerne, der siger at max-støtten pr bedrift er 7 millioner. De har blot har oprettet fire selvstændige selskaber, og vupti er der fri bane til den firedobbelte støtte på 28 millioner. Som ejere af landets største landbrug modtager de to grever i forvejen 6 mio. kr. årligt i landbrugsstøtte, efter EU’s landbrugsstøttesystem, hvor de største landbrug modtager de største tilskud.

Greverne bag Bregentved Gods har dog ikke så meget lyst til at fortælle om lige netop finansieringen af deres fire nye produktionsenheder.
Se Grever satser 100 mio kr på fire grisefarme
Børsen 16. august 2017

Blandt modtagerne af regeringens gaver ses desuden en række politikere og organisationsfolk fra industrilandbrugets lobbyvirksomheder, og man finder også landmænd der gentagne gange er mødt med massive naboklager pga manglende miljøtilladelser, overskridelser, lugtgener med gylle mm. Det er bl.a. sket i områder der rummer særligt beskyttede naturområder, der er følsomme overfor kvælstofforurening.

Den angivelige begrundelse for at give milliongaven til svinebaronerne er ‘hjælp til danske slagterier’, der er i krise pga manglende slagtesvin. Årsagen til dette er imidlertid først og fremmest at svinebaronerne vælger at sende svinene til opfedning eller slagtning på slagterier i Tyskland og andre lande, hvor arbejdslønnen er lavere og profitten højere.
Der følger ingen krav om at slagte på danske slagterier med støtten, selvom den angiveligt skal skabe arbejdspladser.

Esben Lunde Larsens ministerium gav under den foregående V-regering det samme industrilandbrug en kæmpe gave i form af retten til at udvide forureningen med kvælstof. En beslutning der som bekendt blev gennemført på basis af talfusk, løgne og mundkurve på forskerne.
Se Gyllegate: Landbrugspakke på falsk grundlag
KPnet 7. april 2016

Også Gyllegate kostede en minister jobbet, men politikken fortsætter uhindret.

 

Se indlæg af Kjeld Hansen
Svinebaroner scorer kæmpetilskud, mens naturen udsultes
Gylle.dk 24. oktober 2017

 

Læs også

Liberaliseret landbrugslov: Danmarks jord sælges ud
KPnet 24. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne