Danmark har stadig åben dør til udvinding af olie og gas med fracking: ‘Nul Huller’ inviterer til NGO-topmøde mod beskidt energi 20. januar

Fracking-eksperimentet blev stoppet i Dybvad i Nordjylland gennem en stærk organisering af den lokale modstand, og Nordsjælland blev hurtigt opgivet. Sidste sommer ansøgte et hollandsk firma om at søge efter olie og gas på Lolland-Falster. Dette kan både føre til endnu mere CO2-udledning og til brug af den giftige metode fracking. Den 20. januar indkalder gruppen Nul huller til landsdækkende organiseringsmøde i Odense mod beskidt energi.

I første omgang betragtede regeringen og Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) det hollandske firma Nail Resources’ ansøgning om tilladelse til boring efter olie og gas som en ren ekspeditionssag. Ansøgningen er lavet på baggrund af den danske ‘åben-dør-procedure’ i dansk undergrundslov, hvor Nordsøfonden vil eje 20 procent af tilladelsen i en periode på 30 år.

“Døren var åben, så vi er bare gået ind ad den dør”, udtaler direktøren til Ingeniøren.

Men da ansøgningen blev kendt skabte det ikke mindst en stor lokal modstand. Inklusive borgmesteren, der kunne konstatere at hele sagen var trukket ned over hovedet på lokalbefolkningen. Ministeriet havde på ingen måde inddraget de lokale myndigheder i holdningen til olieeventyret på Lolland-Falster.

Beslutningen er herefter blevet udskudt flere gange.

Energiministeren benægter at der vil være tale om brug af fracking. Det kan han formelt gøre fordi fracking vil kræve en særskilt ansøgning – ikke fordi den aldrig vil finde sted.

I Energistyrelsens redegørelse kan man læse:

“Det kan derfor ikke udelukkes, at anvendelse af frakturering kan blive aktuelt, hvis der gøres fund af kulbrinter. Konkrete arbejder, som eksempelvis frakturering vil skulle godkendes efter bestemmelser i undergrundloven og miljølovgivningen, og hvis miljø- og sikkerhedsmæssige hensyn ikke kan opfyldes, godkendes aktiviteten ikke”

Så fracking er ikke afvist.

Fracking er stærkt forurenende. En række giftige stoffer ledes ned i undergrunden, bl.a. radioaktive- og hormonforstyrrende kemikalier.

NGO TOPMØDE MOD BESKIDT ENERGI 20. JANUAR

Arrangørerne skriver:

“Lad lørdag den 20. januar være startskuddet på en stærk og samlet national bevægelse imod beskidt energi. Planerne om at give licens til Nail Resources til at bore efter gas og olie på Sydhavsøerne er endnu ikke opgivet.

I Nordjylland ville de ikke have det. I Nordsjælland ville de ikke have det. På Sydhavsøerne vil vi ikke have det. Vi vil ikke have det i Danmark – uanset hvordan de udvinder det!

Kun én ting kan sætte en endelig stopper for vanviddet: Totalt forbud mod fracking efter olie og gas – meget gerne fulgt op med en beslutning om helt at standse eftersøgningen efter flere fossile brændstoffer”.

Formålet med topmødet er at organisere konkret modstand i området og arbejde for en landsdækkende bevægelse.

Dagen vil være bygget op med en blanding af fælles oplæg og workshops:

Oplæg fra blandt andre Tarjei Haaland fra Greenpeace, Anne-Marie Kristensen, nabo til boringen i Dybvad, og Bjørn Tving Stauning fra Frederikssund Klimaforening.

Workshops

1) Skal vi lave camps på Lolland og Falster, og hvordan?

2) Hvordan bruger vi bedst de juridiske muligheder for tovtrækkeri?

3) Hvordan gør vi kampen mod beskidt energi landsdækkende, hvordan engagerer vi folk på mange forskellige niveauer – fra de meget lidt aktive til de dybt involverede?

4) Hvordan promoverer vi temaerne omkring beskidt energi uden at efterlade folk passive og i chok, hvordan skaber vi håb?

5) Hvordan bruger vi bedst de internationale erfaringer og det internationale netværk?

6) Hvordan ser et idekatalog ud med forslag til verdens bedste aktionsformer? Denne gruppe brainstormer i vilden sky.

Dagen rundes af med vegansk buffet efterfulgt af cafehygge.

Se program i pdf
NGO-topmøde invitation

OBS – TILMELDING ER NØDVENDIG

Pris
Frokost kl. 12: 40 kr
Topmøde kl. 12.45 – 18: gratis
Aftensmad (vegansk buffet) kl. 18-19: 70 kr
Fest og netværk i vilden sky kl. 19: gratis
Primitiv overnatning på stedet: gratis, men kun få pladser, først til mølle.

Arrangør: Aktivitetsgruppen Nul Huller

Se begivenhed på facebook

En underskriftsindsamling er også i gang

NEJ TAK til olie og naturgas boringer på Lolland og Falster

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

 

KPnet 10. januar 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater