Reformismens hellige parlamentariske principper

Lige siden Helle Thorning regeringen på alle måder beviste at Enhedslistens grundlæggende strategi som støtteparti er forfejlet, og de med den led et forsmædeligt nederlag da ‘Rød Blok’ projektet kollapsede og tabte magten til de borgerlige har Enhedslisten haft travlt med at genopfinde sig selv.

Leder Kommunistisk Politik

Den_danske_enevaelde(1)
Forestillingen om at man gennem reform kan forandre kapitalismen, så at sige give den et menneskeligt ansigt, har været kernen i Enhedslistens refleksioner, og derfor er det heller ikke den store overraskelse at partiet efter grundige interne diskussioner er landet nøjagtig samme sted hvor de startede.
Det er den politiske linje som vi igennem snart mange år har lært at kende som det parlamentariske venstrefløjsalibi til en socialdemokratisk nedskæringsregering.

Enhedslisten skriver at det nye i deres nye strategi i virkeligheden blot er en ændring i deres taktik, hvor de i fremtiden i teorien vil driste sig til at kunne stramme kursen overfor en kommende S-regering.

“Efter 25 års praksis som støtteparti har Enhedslistens ledelse nu ændret den parlamentariske linje. Konkret betyder det, at det nu er en mulighed, at Enhedslisten trækker støtten overfor en socialdemokratisk regering.
Enhedslisten har tidligere altid peget på en socialdemokratisk statsminister – det største parti i rød blok. Enhedslisten har aldrig stemt for politik, som partiet har været imod selvom det kom fra en socialdemokratisk regering, og en socialdemokratisk regering har derfor kunnet vælte sig selv, hvis de ikke har kunnet finde flertal til fx en finanslov. Men Enhedslisten har ikke tidligere aktivt ville vælte en socialdemokratisk regering, hvis der var flertal med højrefløjen. Det bliver nu en mulighed, ligesom Enhedslisten kan stille politiske betingelser for at pege på socialdemokraterne ved en regeringsdannelse.”

Et nyt DONG-salg eller næste skattereform, skal potentielt kunne betyde at Enhedslisten vil trække sig som parlamentarisk grundlag. I øvrigt en mærkværdig parlamentarisk omstændighed der ikke i sig selv udløser regeringsskifte eller valg.

I alle Enhedslistens udtalelser og dokumenter omkring deres nye stramme kurs overfor en kommende S-regering, så er selve de politikområder der nævnes også bemærkelsesværdige. Der er nemlig kun tale om ganske vage antydninger af hvad de kunne handle om der ville være så vigtigt, at dette nye farlige værktøj i den parlamentariske værktøjskasse kom i brug.

”Det er et grundlæggende princip for Enhedslistens parlamentariske arbejde, at vi arbejder for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse, og vi vil aldrig lade os presse eller true til at medvirke til forringelser af almindelige menneskers vilkår, forringelser for naturen og miljøet eller forringelser af frihedsrettighederne. Hvis en socialdemokratisk regering bryder de løfter, der fik Enhedslisten til at pege på en socialdemokratisk forhandlingsleder, eller hvis den sammen med højrefløjen gennemfører alvorlige angreb på mennesker eller miljø, kan Enhedslisten beslutte at trække sin parlamentariske støtte til regeringen, så vælgerne kan spørges ved et valg.”

Og mest bemærkelsesværdigt er det, at det slet ikke nævnes at det også kunne handle om krig, oprustning eller EU.
Det er ikke blot tilfældige udeladelser, men fortæller med al ønskelige tydelighed at Enhedslistens parlamentariske strammerprincipper aldrig vil blive farlige.

Krisen på den reformistiske venstrefløj har fået den til at være i konstant transformation, og man må advare mod dens evne til at genopfinde sig selv i enten nye partier, eller ”enhedslister”, eller blot med nye ansigter.

Det der er fælles for venstrereformisterne er at de bygger på illusioner. Det borgerlige demokrati bliver hos dem det vigtigste og i virkeligheden den eneste kampplads. Og alle politiske kampe forvandler sig til valgkampe, hvor det primære politiske krav der rejses er: Flere stemmer til den ‘Røde Blok, og garanti for nye nederlag.
Oktoberrevolutionen i 1917 viste den eneste farbare vej.

Redaktionen 11. oktober 2017

 

 

 

 

KPnet 13. oktober 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne