EU og Monsanto i tæt samarbejde: Ønsker Roundup godkendt for de næste 10 år

Skal Roundup have en ny ti-års periode til at forgifte fødevarer og grundvand? En rapport direkte afskrevet fra Monsanto skal danne basis for godkendelsen.

roundup-600x363
Der er nu snart gået et år med en midlertidig godkendelse af Glyphosat/Roundup i EU. Sandsynligheden for at stoffet er kræftfremkaldende – som WHO vurderer – har skabt så stor røre og modstand, at den forlængelse som Monsanto ønsker sig endnu ikke er kommet på plads. Det har på ingen måde fået kemigiganten til at trække stoffet tilbage – eller EU til at afvise det. Der har været arbejdet på højtryk for at manipulere tingene på plads. Rapporten der siger god for stoffet er i lange afsnit kopieret direkte fra Monsanto.

EU tager stilling ved kvalificeret flertal på et møde d. 5.- 6. oktober. Den danske regering lægger hånd i hånd med organisationen Landbrug og Fødevarer op til ukritisk at sige ja til at et stof der er kraftigt mistænkt for at være kræftfremkaldende fortsat spredes vidt og bredt i Danmark og i de øvrige EU-lande.

Den nye stillingtagen i EU skal ske på baggrund af en undersøgelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der har uddelegeret rapporten til et af medlemslandene, i dette tilfælde Tyskland.

Journalister fra den britiske avis The Guardian har gennemlæst rapporten og har konstateret, at størstedelen var direkte afskrift fra Monsantos egen rapport.

Den danske repræsentant i EFSA afviser at udtale sig om det åbenlyst problematiske i at lade giftindustrien frikende sine egne produkter. I dette tilfælde Glyphosat, der årligt giver firmaet en omsætning på omkring 30 milliarder kr.

Officielt lyder det fra EFSA, at ”ethvert videnskabeligt studium er gransket for relevans og pålidelighed af EUs risikovurderingseksperter baseret på beviserne i undersøgelsen.”

I realiteten oplyser EFSA ikke hvilke undersøgelser de baserer deres konklusioner på, og henholder sig til, at de ikke selv, men i dette tilfælde Tysklands BfR (forbundsinstitut for risikovurdering) står for undersøgelsen. Men når dette institut er lige så tæt knyttet til industrien selv som EU er det, er det på ingen måde nogen garanti for objektivitet.

I modsætning hertil byggede WHO’s undersøgelse, der dømte Glyphosat ‘sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker’ på alle tilgængelige forskningsresultater, og undersøgelserne var offentligt tilgængelige.

Blandt taktikker for at få godkendelsen i gennem har været forslag om at moderere brugen af midlet til nedvisning af korn og andre afgrøder.

En anden, at forbyde visse af hjælpestofferne, der også anses for at være giftige.

Den midlertidige godkendelse udløber i november.

Frankrig har meldt ud, at de vil stemme i mod en ny godkendelse, mens en række lande afventer. Mere end 1,3 millioner mennesker i EU-landene har indtil nu skrevet under på, at de kræver et forbud mod Roundup.

Læs også

Industrien fik lov at censurere EU’s forskningsrapport – Stop den nye godkendelse af Roundup!
KPnet 15. juli 2017

Forbyd det kræftfremkaldende Roundup! EU og Monsanto forsøger igen at forlænge tilladelsen i 10 år
KPnet 19. juni 2017

 

KPnet 25. september 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater