APK: Styrkelse af den revolutionære marxistisk-leninistiske teori

Arbejderpartiet Kommunisterne
September 2017

1. APK gennemfører rækken at studie/diskussionsmøder om ”Oktoberrevolutionen 1917 – 2017” i dette efterår 2017. Det sker som led i første del af kongresprocessen frem til partiets 7.kongres 2018. Og som led i partiets markering af 100-året for Oktoberrevolutionen.

2. APK bruger disse studier i revolutionens erfaringer og marxismen-leninismen til at styrke den revolutionære uddannelse af dets medlemmer, sikre ml-studier som en del af det interne parti liv og den enkelte kammerats rutiner. Det vil yderligere styrke partiets politiske niveau og enhed, styrke hele partiets evne til at imødegå, afslører og føre kamp mod reaktionens og opportunisternes massive løgne omkring revolution, Oktoberrevolutionen og socialisme.

3. APK påbegynder udgivelsen et nyt teoretisk tidsskrift. Det første nr. i oktober har temaet ”100 året for Oktoberrevolutionen”. Det baseres på en række artikler fra CIPOML’s Unity & Struggle og de europæiske CIPOML seminar i foråret. Unity&Struggle er central for udviklingen af den internationale ml-bevægelse og de enkelte partier – og vi vil kraftigt styrke dets udbredelse i Danmark og på dansk.

Artiklerne om Oktoberrevolutionen er en levendegørelse af ml teori brugt på i dag. Tidsskriftet vil udkomme 4 gange årligt. Det vil indgå som del af partiets studiearbejde og har til formål at skabe større klarhed i den revolutionære bevægelse i dag.
Det teoretiske tidsskrift erstatter den trykte udgave af Kommunistisk Politik som det ser ud i dag og tilbydes til KPs nuværende abonnenter.

4. APK medlemsorganisationer bruger hele denne proces med fokus på revolutionens erfaringer, teori og nødvendighed til også med fornyet kraft at styrke spredningen af partiets udgivelser, inklusive de nyeste pjecer omkring Oktoberrevolutionens erfaringer. Både gennem de digitale medier og styrkelsen af ml-salget i Oktober bogbutikkerne.

APKs  Centralkomité,  september 2017

Se andre CK-udtalelser fra september 2017

Skrot fattigdomsreformerne! Rul blå og ‘rød’ blok tilbage

Stop krigspolitikernes vanvid!

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater