Kommunerne skal kontrolleres med ny lov: Flere opgaver til de private

Regeringen har lanceret udspillet “Fair og lige konkurrence”. Der skal laves skarpe regler der holder opgaver væk fra kommunerne, så der kan sikres mere profit til det private erhvervsliv. Kommunalfuldmagten skal ophøjes til lov, og overholdes reglerne ikke skal der kunne sættes ind med sanktioner. “Opgavetyveri” kalder Dansk Erhverv det, når opgaver løses i det offentlige og profitten går de private virksomheders næse forbi.

af_helle_baunsgaard_struer_beskaaretFoto Helle Baunsgård

For kapitalen er markedet alt og enhver aktivitet er sat i verden for at kunne skabe profit. Når opgaver i samfundet løses indenfor det offentlige område uden at gøres til en forretningsmulighed kaldes det nu ”opgavetyveri”. Dansk Erhverv fører sig frem med denne form for ’Newspeak’ og regeringen har netop fulgt op med et forslag om at gøre kommunalfuldmagten til lov, helt i trit med krav fra EU om mere privatisering.

Luns for luns har EU og skiftende regeringer sikret at nødvendige samfundsopgaver der har været løst indenfor det offentlige område er blevet solgt ud. Eksemplerne er utallige. Værdier der er bygget op gennem mange år af vores fælles penge bliver omdannet til en vare, er blevet solgt og har givet milliardprofitter til køberne, de store kapitalfonde. Siger man DONG Energi kender man recepten.

Eller når driften af plejehjemmet, rengøringen eller pasningen af parken er udliciteret til private, der udmærker sig ved at trække en profit ud af driften og i mange tilfælde også ved at gå fallit. Begge dele betales af brugerne og befolkningen.

”Det offentlige skal holde sig til kerneopgaverne”, meddeler regeringen i deres udspil. Den lille kerne der skal blive stadig mindre, for privatiseringen æder sig ganske kraftigt ind på den del der må løses uden at lægges åben for profit. Både store områder og alverdens mindre delopgaver er i dag udliciteret indenfor kommuner og stat.

”Unfair konkurrence” kalder regeringen det i sit udspil, når det offentlige løser opgaver som kapitalen ønsker at lægge sin klamme hånd på. Som eksempler nævnes, at det offentlige ikke må drive kursusaktiviteter, lade bibliotekerne udlåne bageudstyr ”som private virksomheder lever af at sælge og udleje”. Hvis der tilbydes fitness eller de kommunale skove sælger brænde skal det sikres at prisen ikke underbyder de private. Alt under kontrol. Hvis det offentlige område tilbyder en ydelse skal monopolprisen holdes.

Når det undtagelsesvist giver god mening, at en offentlig aktør varetager erhvervsaktiviteter, er det vigtigt, at private ikke udsættes for unfair konkurrence”.

Se regeringens udspil Fair og lige konkurrence
Der er koordineret med Dansk Erhverv

Det offentlige må f.eks. ikke sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsvirksomheder, slås det fast. Her kan man jo ikke lade være med at tænke på hvordan det er gået med det supersmarte amerikanske IT-system Epic, der blev indkøbt til region Hovedstadens sundhedsplatform. Det er bygget til det amerikanske privatiserede sundhedsvæsen og har skabt udbredt kaos og skandale. Man nægtede i den forbindelse at lytte til erfaringer fra andre regioner eller samarbejde med dem om et system der fungerer.

Hvis det offentlige beskæftiger sig med de nævnte områder kaldes det ’erhvervsaktivitet’. Dvs at samfundsopgaver ikke betragtes som opgaver, men allerede er defineret som en del af et marked, en opgave kommunen i så fald sælger. En forvandling der er sket efter princippet om udlicitering blev påført samfundet med EU som murbrækker. Tidligere løste kommunerne en række opgaver der nu er forbudt, ikke som en vare, men fordi de kunne løses praktisk. F.eks. blev det at male kommunens bygninger tidligere løst af kommunalt ansatte malere, planter blev dyrket på kommunens gartneri, mad blev lavet i plejehjemmets køkken osv.

Nu skal det offentlige klaskes på plads i en spændetrøje med endnu strammere og faste regler og ikke mindst med mulighed for kontrol og sanktioner. Kommunalfuldmagten skal ophøjes til lov og en klagemyndighed skal sørge for at der holdes justits.

”Den private sektor er grundlaget for, at vi har råd til den offentlige velfærd” påstår regeringen i deres udspil! Derfor skal de åbenbart have mere. Her glemmer de lige at værdierne skabes af arbejderne i produktionen – og at merværdien tilegnes ejerne af produktionsmidlerne. Nu vil de og ‘investorerne’ så have endnu mere retur af den del arbejderne indbetaler i skat. Udover skattelettelser og alle de andre tyverier der gennemføres fra de fælles værdier.

KPnet 8. september 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater