Stop krigsøvelsen i Korea, stop dansk deltagelse! Af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea udtaler

 

u-s-and-south-korean-marinesAmerikanske soldater i aktion i Ulji Freedom Guardian krigsøvelsen i Sydkorea

STOP KRIGSØVELSEN ULJI FREEDOM GUARDIAN I KOREA
STOP DANSK DELTAGELSE I USA’S KRIGSØVELSE I KOREA

En omfattende USA-ledet krigsøvelse Ulji Freedom Guardian er i går (21. august 2017) skudt i gang i Sydkorea. Det skete beklageligvis på trods af mange advarsler fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der frygter at krigsøvelsen kun vil skærpe den i forvejen spændte og konfliktfyldte situation på den koreanske halvø.

I krigsøvelsen deltager 14.500 amerikanske og 60.000 sydkoreanske soldater samt officerer og soldater fra en række af USA’s tætteste allierede – herunder fra Danmark, Storbritannien, Canada, Holland, Australien, New Zealand og Columbia.

Fra Danmark deltager et antal officerer fra Flyvevåbnets Taktiske Stab. Den danske militære deltagelse sker efter anmodning fra USA, der har opfordret Danmark til at indgå i et større militært engagement i Korea.

Krigsøvelsen Ulji Freedom Guardian har til formål, at demonstrere en ny strategi for angreb med avancerede amerikanske våben på militære og økonomisk strategiske områder i DDF Korea. Ligeledes skal indøves en invasion over den koreanske demilitariserede zone ind i det nordlige Korea. Det sker med bl.a. specialenheder.

I øvelsen indgår også operationsprocedurer for brug af taktiske atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben. Krigsøvelsen skal tillige afprøve det ny opstillede amerikanske missilforsvar THAAD, der udgør USA’s seneste permanente militære optrapning i regionen i forhold til både DDF Korea, Kina og Rusland.

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea kræver derfor, at USA og Sydkorea og dets allierede krigsøvelsesdeltagere omgående indstiller Ulji Freedom Guardian. En fortsættelse vil kun dag for dag skærpe den i forvejen meget farlige konfrontation i Korea med overhængende fare for, at situationen kommer ud af kontrol med deraf følgende katastrofale konsekvenser.

I stedet for konfrontation og krigstrusler og helt urealistiske drømme om et nordkoreansk kollaps er der mere end nogensinde brug for en dialog mellem DDF Korea og USA. Ligeledes udgør krigsøvelsen Ulji Freedom Guardian og USA’s krigsoptrapning en væsentlig hindring for en meget tiltrængt genoptagelse af den Nord-Syd koreansk dialog og samarbejde.

Vi finder, at den danske regering med deltagelse i krigsøvelsen pådrager sig et med medansvar for den farlige konfliktoptrapning i Korea. Derfor kræver vi et omgående stop for dansk deltagelse i Ulji Freedom Guardian. Alt dansk militær personale skal trækkes hjem fra Korea.

Se også

Trump truer Nordkorea med udslettelse: “Bål og brand som verden aldrig før har set”
KPnet 9. august 2017

Revanche i Korea på vej? Det amerikanske krigskabinet styrer mod nye krige og konfrontationer
KPnet 18. april  2017

USA: Skyldig i krigsforbrydelser mod Korea
KPnet 13. juli 2001

KPnet 27. august 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne