USA: Skyldig i krigsforbrydelser mod Korea

Det internationale krigsforbrydertribunal om Korea i New York har kendt USA skyldig i krigsforbrydelser mod det koreanske folk og overtrædelser af al international lovgivning, USA’s grundlov indbefattet.

sinchon_us_krigsforbrydelser1

Maleri fra Sinchon-museet (Nordkorea) om amerikanske grusomheder under Korea-krigen – her massakre i Sinchon 1950

Den 23. juni (2001) afsluttedes Det Internationale Krigsforbrydertribunal om Korea i New York med en kendelse fra et internationalt dommerpanel fra en lille snes lande. Det fandt det bevist ud over enhver rimelig tvivl, at USA er skyldig i en lang række konkrete krigsforbrydelser mod det koreanske folk – begået i tre perioder, fra 1945-50, under Koreakrigen til 1953, og fra 1953 til i dag.

USA blev kendt skyldig i 19 konkrete tilfælde af krigsforbrydelser, forbrydelser mod freden og forbrydelser mod menneskeheden.

Forud for retssagen, der var organiseret af Den Koreanske Sandhedskommission, Det Internationale Aktionscenter og Veteraner for fred, var gået 14 måneders forberedelser og indsamling af materiale, indbefattet vidneudsagn fra overlevende fra massakrer.

Hovedanklagerne var den tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clark og den tidligere sydkoreanske højesteretsdommer Byun Jung Soo. Mere end 600 mennesker fra alle kontinenter deltog i tribunalet.

Den 24. juni præsenterede deltagere fra tribunalet den endelige dom til FN, og dagen efter for den amerikanske regering i Washington sammen med mere end en million underskrifter.

Domstolen kræver, at USA tager fuldt ansvar for sine tidligere og nuværende forbrydelser mod det koreanske folk og afslutter sin militære besættelse af den koreanske halvø.

Igennem 55 år er sandheden om USA’s forbrydelser i Korea – indbefattet under den tre år lange Koreakrig – blevet systematisk fortiet. Under Koreakrigen blev Nordkorea (DFRP) bogstaveligt talt jævnet med jorden under de altomfattende amerikanske bombardementer.

Alene over hovedstaden Pyongyang blev der nedkastet 428.748 bomber – svarende til en bombe pr. indbygger. Mere end fire millioner – de fleste civile – mistede livet.

USA’s militære besættelse af Sydkorea, som har gjort landet til en atomspækket base for aggression, og som har delt Den koreanske Halvø og den 70 millioner store koreanske nation over i to med en kæmpemæssig amerikanskopført Berlinmur tværs over landet, er den største hindring for en fredelig genforening af de to Koreaer, som ønskes stærkt af alle koreanere.

Dommerpanelet fandt, at USA igennem 55 år ustraffet har krænket De Forenede Nationers charter, Nürnbergdomstolens charter, Haag-bestemmelserne fra 1907. Geneveprotokollen fra 1925, Genevekonventionerne fra 1929 og 1945, Konventionen om Forhindring og Straf af Folkemord fra 1948, andre internationale aftaler og vanlig international ret, USA’s egne love, Koreas love og lovgivningen hos nationer, der er blevet tvunget til at stille med baser, støtte og militært personnel til amerikanske aktioner mod Korea.

Dommerpanelet anbefaler bl.a., at USA betaler krigsskadeserstatninger til hele Korea for at kompensere for 55 års påtvungen vold og økonomisk krigsførelse, at den amerikanske regering påtager sig at afsløre alle dokumenter og kendsgerninger med sandheden om dets forbrydelser i Korea siden den 7. september 1945, og at USA øjeblikkeligt stopper enhver indblanding i Korea og spørgsmålet om dets genforening.

Tribunalets materialer vil blive bevaret og gjort offentligt tilgængelige.

Den ‘uofficielle’ krigsforbryderdomstol har dermed givet et væsentligt bidrag til at oplyse verden om den fortiede sandhed om en af det sidste århundredes store krigsforbrydelser: forbrydelserne mod det koreanske folk, som er fortsat frem til i dag.

Ingen amerikaner er blevet stillet for en domstol med reel magt og draget til ansvar for de talløse yderst reelle krigsforbrydelser i Korea.
Ingen er draget til ansvar for de amerikanske krigsforbrydelser under Vietnam-krigen.
USA’s ven og allierede den israelske premierminister Ariel Sharon er ikke blevet stillet til ansvar for det etniske folkemord på palæstinensere i Sabra og Shatila.
For ved de officielle domstole – som Krigsforbryderdomstolen i Haag – har USA et afgørende ord.

USA har i 55 år ført en øredøvende propaganda om det aggressive Nordkorea. En ikke-eksistende missiltrussel fra bl.a. Nordkorea er tilmed blevet påskud for at gennemføre det amerikanske stjernekrigsplan, der skal give USA monopol på våben i verdensrummet.

Hvem den virkelige forbrydere er, har den internationale domstol i New York klart fortalt verden.

Læs dommen her (engelsk)

Korea International War Crimes Tribunal
New York, June 23 2001

Læs Interview med Ramsey Clark

KP14, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater