Om Oktoberrevolutionen – Artikler af V.I. Lenin og J.V. Stalin

LeninStalinpjeceArbejderpartiet Kommunisternes forord

Den 7. november 2017 er hundredårsdagen for Oktoberrevolutionen – den mest
skelsættende begivenhed i det 20. århundrede. Den viste vejen til en ny fase i menneskesamfundets historie – til det socialistiske og kommunistiske samfund – mod et samfund uden udbytning og undertrykkelse.

Oktoberrevolutionen klargjorde, at forudsætningen for skabelsen af det ny samfund
er en arbejderrevolution, som afsætter den hidtidige herskende klasse og tilintetgør
den kapitalistiske klassestat. At samfundet organiserer sig med arbejderklassen som
den ledende og herskende klasse – i en overgangsperiode henimod det klasseløse,
kommunistiske samfund.

Den demonstrerede også, at for dens succesrige gennemførelse er et revolutionært
parti nødvendigt, der er væbnet med revolutionens teori, marxismen-leninismen, og
som er i stand til at lede arbejderne og den brede befolkning uden at fare vild.

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer
CIPOML (som Arbejderpartiet Kommunisterne er medlem af) har i anledning af
100-årsdagen besluttet at udgive to klassiske tekster af to af den første socialistiske
revolutions hovedskikkelser – V.I. Lenin (1870-1924) og J.V.Stalin (1878-1953).

De to artikler er skrevet i anledning af henholdsvis Oktoberrevolutionens fireårsdag
(1921) og som forord til bogen ”På vej til oktober” (1924). De præciserer og uddyber
karakteren og indholdet af den revolution, som de russiske arbejdere og deres allierede
gennemførte oven på den borgerlige demokratiske revolution i novemberdagene
1917. Disse er blevet kaldt ’10 dage der rystede verden’.

Verdenshistoriens første socialistiske revolution er fortsat en kilde til lærdom og
aktuel inspiration for arbejderklassen og folkene og deres revolutionære partier verden
over.

Download hele pjecen i pdf her

Om Oktoberrevolution – V.I. Lenin / J.V.Stalin

Læs artiklerne hver for sig

V.I. Lenin: Til oktoberrevolutionens fireårsdag (1921)

J.V. Stalin: Oktoberrevolutionen og de russiske kommunisters taktik (1927)

KPnet 2. august 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater