Om oktoberrevolutionen -Tekster af V.I. Lenin og J.V. Stalin

Udgivet ved 100-året for Oktoberrevolutionen (1917-2017)

1917-300x176

Den 7. november i år er det hundredårsdagen for Oktoberrevolutionen – den mest skelsættende begivenhed i det 20. århundrede.

Oktoberrevolutionen viste vejen til en ny fase i menneskesamfundets historie – til det socialistiske og kommunistiske samfund – mod et samfund uden udbytning og undertrykkelse.

Den viste, at forudsætningen for skabelsen af det ny samfund er en arbejderrevolution, som afsætter den hidtidige herskende klasse og tilintetgør den kapitalistiske klassestat og organiserer samfundet med arbejderklassen som den ledende og herskende klasse – i en overgangsperiode henimod det klasseløse, kommunistiske samfund.

Revolutionen demonstrerede også, at for dens succesrige gennemførelse er et revolutionært parti nødvendigt, der er i stand til at lede arbejderne og den brede befolkning uden at fare vild.

Den internationale konferece af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML (som Arbejderpartiet Kommunisterne er medlem af) har i anledning af 100-årsdagen besluttet at udgive to klassiske tekster af to af den første socialistiske revolutions hovedskikkelser – V.I. Lenin (1870-1924)  og J.V.Stalin (1878-1953).

De to artikler er skrevet i anledning af henholdsvis Oktoberrevolutionens fireårsdag (1921) og dens tiårsdag (1927). De præciserer og uddyber karakteren og indholdet af den revolution, som de russiske arbejdere og deres allierede gennemførte oven på den borgerlige demokratiske revolution i novemberdagene 1917. De er blevet kaldt ’10 dage der rystede verden’. Verdenshistoriens første socialistiske revolution er fortsat en kilde til lærdom og aktuel inspiration for arbejderklassen og folkene og deres revolutionære partier verden over.

Læs artiklerne på nettet her

V.I. Lenin: Til oktoberrevolutionens fireårsdag (1921)

J.V. Stalin: Oktoberrevolutionen og de russiske kommunisters taktik (1927)
(Forord til bogen På vej til Oktober)

KPnet 21. juni 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater