VLAKs bedrageriske 2025-plan: Massiv oprustning, sociale nedskæringer og grønt lys for de riges skattefiduser

Den ny 2025-plan er en brutal fattiggørelsesplan og samtidig et røgslør, der skal dække over den udbredte svindel og krimninalitet i samfundets øverste top.

Af Kommunistisk Politik

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterer sine nye ministerieter på Amalienborg.

For nogle dage siden lovede statsminister Lars Løkke Rasmussen på NATO-topmødet i Bruxelles, at Danmark og de øvrige NATO-lande nok skulle leve op til krigspræsident Trumps krav om årlige militærudgifter på 2 pct. af BNP i 2025. De skulle bare have ’arbejdsro’ til at ’forklare deres vælgere det’.

For Danmarks vedkommende vil det betyde næsten en fordobling af de årlige udgifter til krig. En stigning fra godt 1 pct. af BNP til 2 pct. på otte år. I gennemsnit henved 17 milliarder ekstra om året til denne totalt uproduktive sektor i samfundsøkonomien, først og fremmest til glæde for de store våbenmonopoler.

Denne massive oprustningsspiral indgår ikke på nogen måde i den reviderede 2025-plan, som VLAK-regeringen nu har fremlagt som en ’vækstplan’ for det danske samfund, der skal øge produktiviteten, få flere pensionister i arbejde og gennemføre markante nye nedskæringer i den offentlige sektor år efter år – så den samlede vækst frem til 2025 vil være på beskedne 0,3 pct. Langt fra nok til at vedligeholde det nuværende beskedne og kraftigt reducerede velfærdsniveau.

Hvis VLAK-regeringen fortalte danskerne sandheden om dens økonomiske politik frem vil 2025, vil den med garanti ikke få arbejdsro, men blive mødt med massive demonstrationer og protestaktioner og opleve et vælgerfrafald uden sidestykke.

Sandheden om den nye 2025-plan er, at den lægger op til en hidtil uset oprustning, til flere kampfly og nye krige, til sociale nedskæringer på sundheds- og uddannelsesvæsen, til nye nedskæringer af overførselsindkomster, herunder pensioner. Den giver grønt lys for skattesvindel i stor skala og vil gennemføre nye store skattelettelser til kapitalen, til virksomheder og de rigeste i landet.

2025-planen er et politisk fupnummer. Den lader som om VLAK har styr på udviklingen og har de bedste hensigter – men den fortæller ikke sandheden om den politik regeringen rent faktisk vil følge. Hensigten er at bestjæle det store flertal til gavn for et lille rigt mindretal, at forringe de sociale forhold markant og eliminere de sidste rester af den kapitalistiske velfærdsstat.

Den seneste tid har bragt nye afsløringer af de reelle økonomiske kløfter i samfundet. Nye fakta om omfanget af overklassens tyverier og svindlerier bare i form af skatteunddragelser og skjulte formuer i skattely er kommet på bordet. Det er sket  i form af en stor undersøgelse, gennemført af en amerikansk, en dansk og en norsk forsker.

Det viser sig at de allerrigeste familier i Norden systematisk har unddraget sig skattebetaling af ca. 1/3 af deres formuer, som er gemt i skattely, som bl.a. afsløret af Panama-papirerne. Halvdelen af samtlige skattelypenge fra de nordiske lande kommer fra de 1000 rigeste familier. Det anslås at omkring 320 superrige danskere har gemt omkring 60 milliarder kr. og dermed undgået at betale skat af de skjulte formuer. Tre fjerdedele af de 80 milliarder, den ny 2025-plan skal indbringe, ligger allerede der.

Undersøgelsen viser, at de sociale kløfter i samfundet er større end hidtil vidst, de rige endnu rigere tyveknægte. Gabet mellem den økonomiske top og bund er simpelten bredere.

Det er ikke de fattige eller den brede befolkning, der har et uoplyst overskud, de kan sende i skattely. Hvortil de er godt hjulpet af grådige banker, revisorer og advokater – og ikke mindst af den systematiske ødelæggelse af Skat fra Fogh-, Løkke- og Thorning-regeringernes side. I mere end et årti har de åbnet en motorvej for svindel, bedrag og ustraffet udplyndring af samfundsmidler.

VLAKs 2025-plan har ikke et ord om, hvordan man vil inddrive hele denne kriminelle overklasses tilsvindlede værdier og få dem anbragt i statskassen. Ikke et ord om strafforfølgelse af den tyvagtige elite. Regeringen er stik-i-rend-dreng for selvsamme røverklasse. Til gengæld lover planen nye skattelettelser til virksomheder – og lavere personskatter. Man har ikke opgivet den stædige plan om nye skattelettelser til de allerigeste.

Der er masser af snak om, at danskerne skal arbejde mere og senere på pension, som allerede vedtaget af et flertal på tværs af blokkene. Regeringens formål med at øge udbuddet af arbejdskraft er i sidste ende at øge konkurrencen mellem de arbejdende, presse lønningerne og nedskære de sociale ydelser.

Igennem mere end et årti har fagtoppen aktivt medvirket til at gennemføre diverse regeringers nyliberale nedskæringsplaner. Løkkes nye 2025-planer er sidste søm i velfærdssamfundets ligkiste.

Den skal sendes på lossepladsen af arbejderne og det store flertal gennem aktivitet nedefra og uden for folketinget. Der er ingen hjælp at hente fra den parlamentariske opposition eller den medskyldige fagtop.

Se også

Danmark og NATO-lande skal aflevere årlig handlingsplan med større militærudgifter – Løkke kræver ’arbejdsro’
KPnet 26. maj 2017

’2025-plan’ og finanslov 2017: Vejen til slagtning af de sidste rester af den danske velfærd
KPnet 30. august 2016

 

KPnet 31. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater