VLAK måtte droppe boligaftale med flad skat – vender tilbage med nyt dårligt udspil

Efter to måneders forhandlinger med bl.a. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har VLAK-regeringen måttet opgive at få gennemført en ny boligbeskatning, der ville indføre en banebrydende ’flad skat’ og kaste formuer i skødet på de allerrigeste boligejere. Et nyt forslag fremlægges om kort tid.

 

Udskydelse-af-aftale-tidspunktet
Ifølge finansminister Kristian Jensens nu droppede forslag skulle alle boligejere uanset ejendommens værdi betale 0,6 pct. i ejendomsværdiskat. Men  VLAK er en mindretalsregering og kunne ikke finde et folketingsflertal for denne plan.

Derfor blev forhandlingerne afbrudt, og regeringen vil i stedet komme med et andet udspil til boligskattereform efter påske.

Økonomen Henrik Herløv Lund har lavet en grundig gennemgang af det første og nu forliste boligskatteforslag og giver også et bud på, hvad der kan forventes efter påske – på godt og mest på ondt.

Han skriver bl.a. om det kommende forslag:

”Den forventede boligskatteaftale vil ikke bare være kritisabel af fordelingspolitiske grunde, men også af samfundsøkonomiske, fordi den vil gøre det alt for fordelagtigt at investere i mursten fremfor i produktion.

Når ejendomsværdiskatten for langt hovedparten af ejerboliger foreslås sat til reelt 0,48 pct. og hvis knækket i ejendomsværdiskatten sættes til 5 mio. kr. og skatteprocenten her formentlig til 1,2 pct., så er det meget lavt i forhold til den effektive beskatning af andre former for kapitalindkomst.

Ifølge Det Økonomiske Råd vil det rigtige niveau, hvor beskatningen af afkast af ejerboliger var på samme niveau som beskatningen af andre former for kapitalindkomst, ville være en sats på 1,2 pct. på det lave trin. Og på det høje trin ville den samfundsøkonomisk rigtige sats ligge 1,8 pct. og progressionsgrænsen på mellem 3 og 3,5 mio. kr.

Resultat af den alt for lave beskatning af afkast af ejerboliger er, at investeringer i mursten bliver alt for fordelagtige i forhold til fx investering i produktion. Med andre ord vil de alt for lave satser for ejendomsværdiskatten medføre en forvridning af samfundets investeringer.

Selvom det vil være en betydelig forbedring, hvis til VLAK s ekstraforslag om fastfrysning af grundskyld og flad ejendomsværdiskat elimineres fra en kommende boligskatteaftale, er den hellige grav hermed langt fra at være velforvaret.

Der er en række andre, kritisable ting, som bør ændres i forhold til den evt. skatteaftale, som tegner sig, hvis de fordelingspolitiske, geografiske og samfundsøkonomiske skævheder skal rettes helt igennem op.”

Se pdf om regeringens tvungne retræte

HHL_Boligskat

 

 

KPnet 11. april 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne