Velfærdsnedsmeltning – og modstand

Siden 2001 har den førte økonomiske politik haft som mål – og resultat – at udhule det offentlige forbrug og de offentlige velfærdsserviceydelser til fordel for – gennem skattelettelser og privatisering – at fremme det private forbrug og privat serviceproduktion, skriver økonomen og samfundsdebattøren Henrik Herløv i en nylig fremlagt rapport.

Og konkluderer videre:
En borgerlig økonomisk politik har i de seneste årtier betydet en støt fremadskridende udhuling af velfærden. De borgerlige Fogh og Løkke – regeringer har været i front for denne velfærdsforringelsespolitik. Men også SRSF – regeringen bekendte sig til borgerlig økonomisk politik.
Baggrunden for den borgerlige offensiv mod velfærden skal søges i en stærk ideologisk påvirkning fra neoliberalismen fra 90´erne og frem. Det borgerlige projekt for tilbagerulning af velfærdsstaten er imidlertid aldrig blevet sat direkte og åbent på den politiske dagsorden for ikke at udfordre befolkningen. Tværtimod har fremgangsmåden været – under påberåbelse af at ville fremtidssikre velfærden – gennem enkeltstående ”reformer” og besparelser at ”skære endnu en skive af pølsen”
– dvs. at ”vænne” befolkningen til en ”langsom nedsmeltning af velfærden”. Dette
”maskerede og snigende opgør med velfærdsstaten” har siden 2001 været fremgangsmåden både i de enkelte regeringers tid og på tværs af de forskellige regeringer i perioden.

Metoden har bl.a. været at låse kommunerne og regionerne i en økonomisk spændetrøje. Tilsammen står disse for 75% af den offentlige service.
Og forringelserne har været særdeles følelige på de forskellige områder, ældreplejen herunder i særdeleshed hjemmeplejen, daginstitutionerne, folkeskolen, samt sundhedsområdet generelt.

Men denne politik for langsom nedsmeltning af velfærden bliver ikke gennemført uden modstand på de enkelte politikområder, men også som helhed, hvilket måske klarest er kommet til udtryk ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2018. Men også i den sociale modstandsbevægelse – Næstehjælperne, Jobcentrets ofre – der er opstået og har formået at lægge et betydeligt modtryk.

Bak op om de offentlige ansatte, for velfærd og flere varme hænder. Skrot reformerne lyder parolerne

LANGSOM NEDSMELTNING AF VELFÆRDEN
Udhulingen af velfærdsservice 2001 – 2018.
Kritisk rapport nr. 63, 105 sider.
Af Henrik Herløv Lund,

Alle KRITISKE ANALYSER kan downloades

Læs også

Regeringens sundhedsudspil: Flere besparelser – mere privatisering
KPnet 16. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater