Sociale nedskæringer har ikke skabt arbejdspladser – Regeringen klar med ny plan: Udstødte skal sælges!

Socialministeriet kan ikke vise positive effekter af de senere års sociale initiativer. Mere fattigdom fik ikke folk i arbejde. Men nu har de fundet et guldkorn, mener de. Det hedder ’Payment by Results’ og går ud på at lade virksomheder overtage og betale dem for at sætte udstødte i tvangsarbejde. Regeringen vil privatisere affaldshåndteringen – nu vil den også privatisere kontanthjælpsmodtagerne og gøre dem til en profitmulighed.

Menneskeligt_affald-768x461
Knap 170.000 borgere modtager ‘sociale indsatser’, der samlet koster ca. 45 mia. kr. om året. Hvordan er virkningen?

De ramte borgere mærker den negative virkning af tiltag som kontanthjælpsloft, 225-timersregel, pensionsreformer mm, men der opsamles ingen form for systematisk viden fra samfundets side, der kan afgøre om de påståede positive effekter faktisk indtræffer. Det er ikke gennem officielle evalueringer vi får viden om konsekvenserne.

Statsrevisorerne konstaterer i en rapport fra d. 23. marts 2017, at effekten af de socialpolitiske tiltag i landet holdes skjult af skiftende regeringer. Dette problem har statsrevisorerne påpeget lige siden 1999 – og det er ikke blevet spor bedre.

–  Statsrevisorerne finder, at Socialministeriets indsats for at få mere viden om, hvilke sociale indsatser der har den bedste virkning for borgerne, har været uacceptabelt langsommelig.
– Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at retvisende data bliver indsamlet, offentliggjort i nationale statistikker og anvendt til at dokumentere effekten af sociale indsatser.

Der er heller ingen planer om at gøre nogen af disse ting! Ingen planer for at indsamle eller anvende relevante statistikker eller sikre kvaliteten af eksisterende opgørelser, der er under al kritik. Se statsrevisorernes rapport her
Ny beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser er afgivet

Udstødte som investeringsprojekt

Men nu har ministeriet fundet de vises sten! Importeret direkte fra liberalismens højborg USA.
Den hedder private investeringer i socialpolitik – ’Payment by Results’. Det private profitmotiv skal sikre effektiviteten, og når en udstødt kommer i arbejde i de nye ‘sociale’ virksomheder klinger pengene ind på kontoen. Erhvervsminister Brian Mikkelsen er begejstret, snart vil pensionsselskabernes investeringer strømme ind.

Det smarte ved modellen er, at den er en direkte kapitalindsprøjtning til virksomheder, der får udleveret billig arbejdskraft og belønnes, når de anviste arbejdere er i sving på virksomheden. Jo ‘tungere’ borgere virksomheden tager ind, jo større betaling får den.

Der lægges ud med pilotprojekter, først i de tre jyske kommuner Kolding, Ikast-Brande og Herning og derefter i de tre sjællandske kommuner Frederiksberg, Gladsaxe og Rudersdal.

Normalt må kommunerne ikke lave ‘investeringer’ i form af at løse produktionsopgaver indenfor kommunen, da det betragtes som unfair konkurrence for private firmaer. Men det er regeringen villige til at dispensere for.

”Hvis det viser sig, at kommunalfuldmagten er et problem, må vi tage en snak med kommunerne om det. Firkantede regler må ikke stå i vejen,” siger Brian Mikkelsen.

Projektet bygger i øvrigt på den falske forudsætning at 750.000 mennesker i Danmark er ubeskæftigede arbejdssøgende. Men i dette tal indgår også mennesker på barselsorlov, syge, efterlønnere, førtidspensionister og folkepensionister.

Hvad er succesmålet?

Systemet vil muligvis bringe et antal udstødte i (tvangs)arbejde, men først og fremmest vil det give nogle firmaer en profit. Og på hvilke arbejdsbetingelser vil dette arbejde foregå? Til overenskomstmæssig løn? Næppe.

Hvad er succeskriteriet og perspektiverne? Dette vil ikke nødvendigvis være lavere sociale budgetter, for store beløb vil ryge i disse ‘sociale’ virksomheds lommer.
Et af succesmålene vil være afskaffelse af kontanthjælpsmodtagernes rettigheder. Er du i social nød kan du ’tilbydes’ arbejde til lav løn, måske til en form for borgerløn – og det er det.
Der bliver ingen førtidspension, ingen uddannelsestilbud eller omskoling. Udstødte og kontanthjælpsmodtagere vil blot blive set som billig arbejdskraft. Og hvad bliver ydelsen mon sat ned til, hvis man ikke møder op på arbejde – hvis man f.eks. ikke er i stand til det?

Det er regeringens plan at affaldshåndteringen skal fjernes fra kommunerne og gøres profitabel  – hvorfor ikke betragte mennesker med sociale behov på samme måde, tænker man. Den kyniske kapitalisme betragter i højere og højere grad mennesker udenfor arbejdsmarkedet som menneskeligt affald – men kan de bruges som et middel til profit kan de pludselig blive interessante.

Læs om projektet her
Betaling for resultater skal få udsatte i arbejde
Mandag Morgen 26. marts 2017

Læs også

1.maj platform 2017 – Arbejderpartiet Kommunisterne APK

 

 

 

 

KPnet 27. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne