Mere end hvert fjerde barn fattigt i EU

Den europæiske Union er en social katastrofe for flertallet af borgerne. Antallet af fattige familier og af fattige børn holder sig mere end otte år efter ‘finanskrisen’ på et rekordhøjt niveau.

no_to_eu_austerity

Progagandaen for Den europæiske Union har altid fortalt, at Unionen skaber vækst og social fremgang for borgerne. Men i 2016 lever mere end hvert fjerde barn i Unionen en fattigdomstruet tilværelse, ifølge EU’s egen statistiskmyndighed Eurostat.

En nyliberal økonomisk globaliseringspolitik er traktatfæstet i EU og obligatorisk for medlemslandene.

Det er en fattigdomsskabende politik, som gennemføres i samtlige lande. Et af dens formål er – med journalisten og bloggeren Johnny Larsens ord ’at skabe en sulten og syg underklasse, så den gældsfængslede middelklasse og den del af arbejderklassen, der stadig har arbejde har noget at være bange for.’

I EU som helhed forværredes fattigdomssituationen stærkt med den økonomiske krise i 2007-08 og den er kun minimalt forbedret siden. 26,9 procent af børnene i EU kategoriseres som fattige og fattigdomstruede, Det er 25.3 millioner børn.

Ifølge Eurostat henregnes de til denne gruppe hvis de lever i en familie, hvis indtægter ikke modsvarer dens behov, lever med en utilstrækkelig materiel standard, og/eller s forældre kun har lidt eller ikke noget arbejde.

Eurostats tal er fra 2015 og tidligere. I et land som Danmark, der ligger i den bedre del af skalaen, har kontanthjælpsloft og integrationsydelse sendt yderligere titusinder af børn ud i fattigdom.

I Danmark opgøres andelen af fattige børn til 15,7 procent, i Finland til 14,9 pct. og i Sverige til 14 pct. Det er mellem hver sjette og hvert syvende barn.

Andelen af fattige børn i EU er ikke overraskende størst i Rumænien og Bulgarien, som blev udsat for en nyliberal chokkur efter 1989 og derpå opslugt i EU med løfter om fremgang – men lider af permanent lavvækst, som tvinger mange til at søge arbejde andetsteds i Unionen. Her er næsten halvdelen af børnene i fattigdomskategorien – henholdsvis 46,8 og 43,7 pct.

Men også i gamle unionslande som Grækenland, Spanien og Italien er mere end hvert tredje barn fattigdomsramt. Andelen er henholdsvis 37,8, 34,4 og 33,5 pct. Disse lande er sælig hårdt ramte af den økonomiske krise og EU’s asociale politik.

I det tidligere østland Ungarn, som fremhæves for at klare sig godt i EU, er andelen af fattige børn 36,1 pct.

EU betyder ikke social og materiel fremgang for befolkningerne. Den nyliberale politik gør en lille overklasse og nogle milliardærer superrige Det store flertal ser reallønnen og levestandarden synke, og frygter at de selv og deres børn havner i den ’sultne og syge underklasse’, der allerede er en realitet.

Her finde man den egentlige rod til den stadig voksende modstand mod elitens og overklassens EU-unionsprojekt, som er så fuldstændig uforståelig for de unionsglade nyliberale politikere og mainstream-medierne.

Se også

Sikkerhedsnettet er fjernet: ”Gå ned i løn eller du er fyret”
KPnet 14. november 2016

Tyskland – landet med den største ulighed i Europa

KPnet 2. august 2016

Efter ‘Brexit’: Kampen mod monopolernes ‘Forenede Europa’ må forstærkes
Af CIPOML, KPnet 12. juli 2016

Teser om nyliberalismen
Af Dorte Grenaa, KPnet 5. september 2014

 

KPnet 17. november 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater