Sikkerhedsnettet er fjernet: ”Gå ned i løn eller du er fyret”

”Gå 7.000 kr ned i løn eller du er fyret”. Det var beskeden til 29 af stormagasinet Sallings ansatte netop da juleræset startede op. Sikkerhedsnettet er omhyggeligt fjernet gennem ‘reformerne’ på dagpenge og kontanthjælp, så de ansatte nu står med udsigten til afgrunden og det frie fald, mens arbejdsgiverne har fået frie hænder til tyveri af tilkæmpede rettigheder på løn og arbejdsforhold.

p3130260-copy
Sallings eksempel er på ingen måde enestående, og tendensen vil kun blive stærkere. Uden betænkeligheder ’tilbyder’ arbejdsgivere de nye aftaler. Arbejdet er det samme, men lønnen skæres helt ned til et minimum. Overarbejdsbetaling afskaffes. Fyr dig selv, eller bliv på de nye betingelser lyder beskeden.

Efter EU’s nyliberale diktat er afgrunden blevet gravet reform for reform. Fra en situation hvor man er i arbejde til tidspunktet hvor man står med et kontanthælpsloft og ikke længere kan betale sin bolig er afstanden blevet uhyggeligt lille og kan ramme stort set alle. Utrygheden er til at tage og føle på. En fysisk arbejdsskade, en stressperiode eller profitnedgang i virksomheden – sikkerhedsnettet holder kun kort. Det danske ‘velfærdssystem’ og den berømmede ‘flexicurity’ er en saga blot.

Den korte periode på dagpenge nærmer sig allerede en fattigdomssituation. Værdien af understøttelsen er faldet – i løbet af de sidste 10 år er et års dagpenge skåret ned til 10 måneder. Den tidligere Thorning-regering lagde linjen og satte reguleringen ned, og den nuværende Løkke-regering tog fat hvor den gamle slap.
Til gengæld bliver man som arbejdsløs kontrolleret, mistænkeliggjort og kostet ud i gratis arbejde.

Siden dagpengeperioden er blevet kortere, og genoptjeningskravet for ny dagpengeret er fordoblet med den nye dagpengereform fra 2010 er 80.000 mennesker faldet ud af systemet og over på den nedbarberede kontanthjælp – eller ud i ingenting. Det sidste gælder for 7.000 tidligere dagpengeberettigede.

Ændring af skattefradraget betyder samtidigt at fagforeningskontingentet er steget 12 procent, og A-kasselederne er bekymrede for hvornår smertegrænsen for overhovedet at melde sig ind i en A-kasse er nået.

Det samme problem gør sig gældende for størstedelen af fagforeningerne, der forholder sig passivt og ikke organiserer modstand mod angrebene fra EU, det politiske system og arbejdsgiverne. Tværtimod hylder LO’s ledelse en handelsaftale som TTIP der sætter angreb på arbejdsrettighederne i system og efter prognoserne vil lukke arbejdspladser særligt i Nordeuropa. Til gengæld kan de fagforeningsafdelinger der er aktive og kæmper konstatere medlemsfremgang.

2025-plan og nye angreb på de arbejdsløse

I Lars Løkkes 2025-plan, der bliver trukket frem igen når finansloven er på plads, ligger nye angreb på de arbejdsløse:

-Løn i seniorjobs afskaffes og erstattes med dagpengesatsen

-Tidspunktet man kan gå på efterløn skal rykkes et halvt år længere ud i fremtiden i takt med højere pensionsalder.

-Dimittender skal stå uden dagpenge den første måned

-Nedsat regulering af de offentlige overførsler forlænges i 2024 og 2025

-A-kasserne skal ‘effektiviseres’ med 2 %

I nyliberalt sprogbrug kaldet ”det skal kunne betale sig at arbejde”. På almindeligt dansk: ”det skal kunne betale sig meget bedre at være arbejdsgiver – værsgo – sikkerhedsnettet er fjernet”.

Rul reformerne tilbage – solidaritet mellem arbejdende og arbejdsløse

Socialdemokratiet slår sig op på kritik af både Venstres og egne reformer og begræder de sørgelige konsekvenser, men vil ikke love at rulle nogen af dem tilbage. Tilbage står kun organiseringen nedefra og den fælles kamp mellem alle de opsplittede grupper i arbejderklassen.  På tværs af alle de kunstige skel – fra de fagforeningsorganiserede i arbejde, på dagpenge, dimittender, på sygedagpenge til kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, flexjobbere, aktiverede, gratisjobbere og dem der allerede er røget helt ud af systemerne og statistikkerne.

Læs også

Den folkelige modstand og opbygningen af en folkealliance – Af Jonas Ørting
KPnet 6.november 2016

Væk med 2025-plan og Finanslov 2017! Væk med Løkke og hans regering!
KPnet 8. september 2016

 

 

KPnet 14. november 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater